สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในตัว

Chromebook มีโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวชื่อ ChromeVox ซึ่งช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome ได้

เปิดหรือปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณเปิดหรือปิด ChromeVox จากหน้าใดก็ได้โดยกด Ctrl + Alt + z 

ในแท็บเล็ต: กดปุ่มลดระดับเสียง + เพิ่มระดับเสียงค้างไว้ 5 วินาที ขณะกดปุ่มทั้งสองไว้ คุณจะได้เสียงสัญญาณบอกสถานะการทำงาน กดปุ่มทั้งสองค้างไว้จนกว่า ChromeVox จะเริ่มพูด

อ่านหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการฟังคำอธิบายตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ในหน้าเว็บ ให้กดค้นหา  + k หรือกด Launcher  + k

เลือกข้อความด้วยเคอร์เซอร์

คุณให้ ChromeVox อ่านข้อความใต้เคอร์เซอร์ได้
 1. หากต้องการเปิดตัวเลือก ChromeVox ให้กดค้นหา + o + o หรือกด Launcher  + o + o  
 2. เปิดอ่านข้อความใต้เมาส์
 3. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าจอและฟังข้อความที่อ่านออกเสียง 

ย้ายไปยังแท็บและหน้าต่างอื่น

เปิดหน้าต่างใหม่ Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน Shift + Ctrl + n
เปิดแท็บใหม่ Ctrl + t
เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์ Ctrl + o
ปิดแท็บปัจจุบัน Ctrl + w
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน  Shift + Ctrl + w
เปิดแท็บหรือหน้าต่างที่คุณปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้ง Shift + Ctrl + t
ไปที่แท็บ 1-8 ในหน้าต่าง Ctrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ไปที่แท็บสุดท้ายในหน้าต่าง Ctrl + 9
ไปที่แท็บถัดไปในหน้าต่าง Ctrl + Tab
ไปที่แท็บก่อนหน้าในหน้าต่าง Shift + Ctrl + Tab
สลับไปมาระหว่างหน้าต่างอย่างรวดเร็ว กด Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิด แล้วจึงปล่อย
เปิดหน้าต่างที่คุณใช้ล่าสุด กด Shift + Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย 
ไปที่หน้าก่อนหน้านี้ในประวัติการท่องเว็บ Alt + ลูกศรซ้าย 
ไปที่หน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บ  Alt + ลูกศรขวา 
เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่ พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Alt + Enter
จัดวางหน้าต่างทางด้านซ้าย Alt + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)
ตรึงหน้าต่างทางด้านขวา Alt + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)
ขยายหน้าต่างเต็มหน้าจอ Alt + =
ย่อหน้าต่างเล็กสุด Alt + - (เครื่องหมายลบ)
สลับหน้าต่างระหว่างหน้าจอ (เมื่อ Chromebook เชื่อมต่อกับจอภาพ)

ค้นหา  + Alt + m (หรือ) 

Launcher  + Alt + m

เปิดเมนูแท็บ

กด Ctrl ค้างไว้ แล้วแตะไปข้างหน้า  หรือย้อนหลัง  จนกว่าจะมีการเลือกแท็บ

แล้วกดค้นหา  + Shift + เพิ่มระดับเสียง  หรือกด Launcher  + Shift + เพิ่มระดับเสียง 

ไปยังที่ต่างๆ ในหน้าด้วยแป้นพิมพ์ลัด

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน 

ปุ่มถัดไป

ค้นหา  + b (หรือ)

Launcher  + b

ปุ่มก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + b (หรือ)

Launcher Shift + b

อักขระถัดไป

ค้นหา  + Shift + ลูกศรขวา  (หรือ)

Launcher  + Shift + ลูกศรขวา 

อักขระก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + Shift + ลูกศรซ้าย 

ช่องทำเครื่องหมายถัดไป

ค้นหา  + x (หรือ)

Launcher  + x

ช่องทำเครื่องหมายก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + x (หรือ)

Launcher  + Shift + x

ช่องตัวเลือกรวมถัดไป

ค้นหา  + c (หรือ)

Launcher  c

ช่องตัวเลือกรวมก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + c (หรือ)

Launcher  + Shift + c

พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ถัดไป

ค้นหา  + e (หรือ)

Launcher  + e

พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + e (หรือ)

Launcher  + Shifte

รายการที่โฟกัสได้ถัดไป Tab
รายการที่โฟกัสได้ก่อนหน้า ค้นหา + Tab
ช่องถัดไปในแบบฟอร์ม

ค้นหา  + f (หรือ)

Launcher  + f

ช่องก่อนหน้าในแบบฟอร์ม

ค้นหา  + Shift + f (หรือ)

Launcher  + Shift + f

กราฟิกถัดไป

ค้นหา  + g (หรือ)

Launcher  + g

กราฟิกก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + g (หรือ)

Launcher  + Shift + g

กลุ่มถัดไป

ค้นหา  + Ctrl + ลูกศรลง  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + ลูกศรลง 

กลุ่มก่อนหน้า

ค้นหา  + Ctrl + ลูกศรขึ้น  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + ลูกศรขึ้น 

หัวข้อถัดไป

ค้นหา  + h (หรือ)

Launcher  + h

หัวข้อก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + h (หรือ)

Launcher  + Shift + h

หัวข้อระดับ 1 ถัดไป

ค้นหา  + 1 (หรือ)

Launcher  + 1

หัวข้อระดับ 1 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 1 (หรือ)

Launcher  + Shift + 1

หัวข้อระดับ 2 ถัดไป

ค้นหา  + 2 (หรือ)

Launcher  + 2

หัวข้อระดับ 2 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 2 (หรือ)

Launcher  + Shift + 2

หัวข้อระดับ 3 ถัดไป

ค้นหา  + 3 (หรือ)

Launcher  + 3

หัวข้อระดับ 3 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 3 (หรือ)

Launcher  + Shift + 3

หัวข้อระดับ 4 ถัดไป

ค้นหา  + 4 (หรือ)

Launcher  + 4

หัวข้อระดับ 4 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 4 (หรือ)

Launcher  + Shift + 4

หัวข้อระดับ 5 ถัดไป

ค้นหา  + 5 (หรือ)

Launcher  + 5

หัวข้อระดับ 5 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 5 (หรือ)

Launcher  + Shift + 5

หัวข้อระดับ 6 ถัดไป

ค้นหา  + 6 (หรือ)

Launcher  + 6

หัวข้อระดับ 6 ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + 6 (หรือ)

Launcher  + Shift + 6

จุดสังเกตถัดไป

ค้นหา  + ; (เครื่องหมายอัฒภาค) (หรือ)

Launcher  + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)

จุดสังเกตก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + ; (เครื่องหมายอัฒภาค) (หรือ)

Launcher  + Shift + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)

บรรทัดถัดไป

ค้นหา  + ลูกศรลง  (หรือ)

Launcher  + ลงศรลง 

บรรทัดก่อนหน้า

ค้นหา  + ลูกศรขึ้น  (หรือ)

Launcher  + ลูกศรขึ้น 

ลิงก์ถัดไป

ค้นหา  + L (หรือ)

Launcher  + L

ลิงก์ก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + L (หรือ)

Launcher  + Shift + L

วัตถุถัดไป

ค้นหา  + ลูกศรขวา  (หรือ)

Launcher  + ลูกศรขวา 

วัตถุก่อนหน้า

ค้นหา  + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + ลูกศรซ้าย 

ตารางถัดไป

ค้นหา  + t (หรือ)

Launcher  + t

ตารางก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + t (หรือ)

Launcher  + Shift + t

ลิงก์ที่เข้าชมถัดไป

ค้นหา  + v (หรือ)

Launcher  + v

ลิงก์ที่เข้าชมก่อนหน้า

ค้นหา  + Shift + v (หรือ)

Launcher  + Shift + v

คำถัดไป

ค้นหา  + Ctrl + Shift + ลูกศรขวา  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + Shift + ลูกศรขวา 

คำก่อนหน้า

ค้นหา  + Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย 

ไปที่ด้านบนสุดของหน้า 

ค้นหา  + Ctrl + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + ลูกศรซ้าย 

ไปที่ด้านล่างสุดของหน้า

ค้นหา  + Ctrl + ลูกศรขวา  (หรือ)

Launcher  + Ctrl + ลูกศรขวา 

เริ่มต้นการอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน

ค้นหา  + r (หรือ)

Launcher  + r

ข้ามไปที่รายละเอียด

ค้นหา  + a + j​​​​​​​ (หรือ)

Launcher  + a + j​​​​​​​

ไปยังที่ต่างๆ ในหน้าด้วยหน้าจอสัมผัส

คำถัดไป ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวา
คำก่อนหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางซ้าย
ไปที่ด้านบนสุดของหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น
เริ่มต้นการอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน ใช้ 2 นิ้วเลื่อนลง
คลิกรายการที่โฟกัสอยู่ แตะ 2 ครั้ง
หยุดพูด แตะโดยใช้ 2 นิ้ว
บรรทัดถัดไป เลื่อนลง
บรรทัดก่อนหน้า เลื่อนขึ้น
อักขระถัดไป เลื่อนไปทางขวา
อักขระก่อนหน้า เลื่อนไปทางซ้าย
คำถัดไป ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวา
คำก่อนหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางซ้าย
เปิดเมนูที่เข้าชมล่าสุด แตะโดยใช้ 4 นิ้ว
รายการถัดไปในเมนู เลื่อนลงภายในเมนู
รายการก่อนหน้าในเมนู เลื่อนขึ้นภายในเมนู
หัวข้อถัดไปในเมนู เลื่อนไปทางขวาภายในเมนู

ย้ายไปยังเซลล์อื่นในตาราง

คุณสามารถเคลื่อนย้ายไปรอบๆ ตารางโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด ในการเริ่มต้น ควรตรวจสอบว่าเคอร์เซอร์อยู่ในตารางแล้ว

หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์จากตำแหน่งปัจจุบันของตาราง ให้กดค้นหา  + Ctrl + Alt  หรือกด Launcher  + Ctrl + Alt แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อไปยังเซลล์ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวา

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน​​​​​​​

เซลล์แรกในตาราง

ค้นหา  + Alt + Shift + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + Alt + Shift + ลูกศรซ้าย 

เซลล์สุดท้ายในตาราง

ค้นหา  + Alt + Shift + ลูกศรขวา  (หรือ)

Launcher  + Alt + Shift + ลูกศรขวา 

เซลล์แรกในแถวปัจจุบัน

ค้นหา  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรซ้าย  (หรือ)

Launcher  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรซ้าย 

เซลล์สุดท้ายในแถวปัจจุบัน

ค้นหา  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขวา  (หรือ)

​​​​​​​Launcher  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขวา 

เซลล์แรกในคอลัมน์ปัจจุบัน

ค้นหา  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขึ้น  (หรือ)

Launcher  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขึ้น 

เซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ปัจจุบัน

ค้นหา  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรลง  (หรือ)

Launcher  + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรลง 

เลือกและคลิก

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

เลื่อนผ่านรายการที่เลือกได้ เช่น ลิงก์และแท็บ Tab
เลื่อนย้อนไปข้างหลังผ่านรายการที่เลือกได้ ค้นหา + Tab
คลิก

Enter หรือกดค้นหา  + Space (หรือ)

Enter หรือกด Launcher  + Space

เลือกข้อความ

ค้นหา  + s จากนั้นที่ท้ายข้อความที่เลือก ให้กดค้นหา  + s อีกครั้ง (หรือ)

Launcher  + s จากนั้นที่ท้ายข้อความที่เลือก ให้กด Launcher  + s อีกครั้ง

รับข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บหรือ Chromebook ของคุณ

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

ฟังชื่อหน้าปัจจุบัน

ค้นหา  + a ตามด้วย (หรือ)

Launcher  + a ตามด้วย w

ฟัง URL ของหน้าปัจจุบัน

ค้นหา  + a ตามด้วย (หรือ)

Launcher  + a ตามด้วย u

ฟังวันที่และเวลาปัจจุบัน

ค้นหา  + a ตามด้วย (หรือ)

Launcher  + a ตามด้วย d

ฟังปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของ Chromebook

ค้นหา  + o + b (หรือ)

Launcher  + o + b

เปลี่ยนเสียงหรือภาษา

เมื่อเปิด ChromeVox ในครั้งแรก ระบบจะเลือกเสียงโดยอิงตามภาษาที่คุณเลือกสำหรับ Chromebook โดยอัตโนมัติ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและเสียง 

เปลี่ยนภาษา
 1. กดแป้นค้นหา ค้างไว้ แล้วกดตัวอักษร o 2 ครั้ง หรือกด Launcher แล้วกดตัวอักษร o 2 ครั้ง 
 2. ในส่วน "เสียง" ให้เลือก Chrome OS ภาษาเริ่มต้นของคุณจะปรากฏบนป้ายกำกับปุ่ม
 3. เลือกภาษาอื่นจากรายการ คุณจะได้ยินภาษาใหม่ที่คุณเลือก
 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl + w
ชะลอ เร่งความเร็ว หรือหยุดการอธิบายและอ่านออกเสียง

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

ชะลอ

ค้นหา + Shift + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย) (หรือ)

Launcher + Shift + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)

เร่งความเร็ว

ค้นหา  + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย) (หรือ)

Launcher  + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)

หยุดพูด Ctrl
เปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ำของ ChromeVox

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

เพิ่มความถี่

ค้นหา  + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

Launcher  + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

ลดความถี่

ค้นหา  + Shift + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

Launcher + Shift + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

ใช้แป้นพิมพ์ลัดของ ChromeVox

พิมพ์ทางลัดให้เร็วขึ้น

หากต้องการเปิดโหมดกดค้างเพื่อจะได้ไม่ต้องกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ทุกครั้งที่ใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้กดแป้นค้นหาหรือแป้น Launcher เร็วๆ 2 ครั้ง คุณจะทราบว่าเปิดแล้วเมื่อได้ยิน "เปิดใช้โหมดกดค้างแล้ว" และโหมดนี้จะเปิดอยู่จนกว่าคุณจะกดแป้นดังกล่าว 2 ครั้งอีกครั้ง

หากต้องการหยุดการกดแป้นค้นหาหรือแป้น Launcher ค้างไว้ ให้กดแป้นค้นหาหรือแป้น Launcher 2 ครั้งอีกครั้ง ChromeVox จะพูดว่า "ปิดใช้โหมดกดค้างแล้ว"

ใช้เมนู ChromeVox

หากต้องการเปิดเมนู ChromeVox ให้กดค้นหา  + (เครื่องหมายมหัพภาค) หรือกด Launcher  + (เครื่องหมายมหัพภาค) หากอยู่บนหน้าจอสัมผัส คุณจะใช้นิ้ว 4 นิ้วแตะหน้าจอได้
คุณกดลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อสลับไปมาระหว่างเมนูได้ หากอยู่บนหน้าจอสัมผัส คุณจะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้
หากต้องการเปิดรายการใดก็ตามจากลิสต์ ให้กดลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter
 • ค้นหา: พิมพ์ลงในแถบเพื่อค้นหารายการผลลัพธ์จากเมนูใดก็ได้ของ ChromeVox  
 • ข้าม: รายการทางลัดทั้งหมดของ ChromeVox
 • คำพูด: รายการทางลัดแบบใช้คำพูดที่มีวิธีเพิ่มหรือลดอัตราการพูดและระดับเสียงสูงต่ำ 
 • แท็บ: รายการแท็บที่เปิดอยู่ทั้งหมด 
 • ChromeVox: รายการทางลัดต่างๆ ของ ChromeVox ที่มีบทแนะนำของ ChromeVox และโหมดเรียนรู้ 
 • การทำงาน: รายการตัวเลือกสำหรับการแตะโดยเฉพาะ

คุณใช้รายการในเมนู ChromeVox เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในหน้าเว็บได้

 • หัวข้อ: รายการหัวข้อในหน้าเว็บ 
 • จุดสังเกต: รายการจุดสังเกตในหน้าเว็บ
 • ลิงก์: รายการลิงก์ในหน้าเว็บ
 • ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: รายการของปุ่มหรือแบบฟอร์มในหน้าเว็บ 
 • ตาราง: รายการตารางในหน้าเว็บ 

ไปยังส่วนต่างๆ ในเมนู ChromeVox

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

เปิด/ปิดคำอธิบายภาพด้วยอักษรเบรลล์

ค้นหา  + a ตามด้วย (หรือ)

Launcher  + a ตามด้วย b

ซ่อนเมนู ChromeVox Esc
แสดงรายการหัวข้อ

ค้นหา  + Ctrl + (หรือ)

Launcher  + Ctrl + h

แสดงรายการจุดสังเกต

ค้นหา  + Ctrl + ; (เครื่องหมายอัฒภาค) (หรือ)

Launcher  + Ctrl + ; (เครื่องหมายอัฒภาค)

แสดงรายการลิงก์

ค้นหา  + Ctrl (หรือ)

Launcher  + Ctrl L

แสดงรายการแบบฟอร์ม

ค้นหา  Ctrl + f (หรือ)

Launcher  Ctrl + f

แสดงรายการตาราง

ค้นหา  + Ctrl + t (หรือ)

Launcher  + Ctrl + t

เปลี่ยนการตั้งค่าการอธิบายและอ่านออกเสียง

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

เปิดตัวเลือกการค้นหา

ค้นหา  o ตามด้วย (หรือ)

Launcher  o ตามด้วย o

ค้นหาในหน้าเว็บ

ค้นหา  + / (เครื่องหมายทับ) (หรือ)

Launcher  + / (เครื่องหมายทับ)

เริ่มต้นการอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน

ค้นหา  + r  (หรือ)

Launcher  + r

เปิดหรือปิดเอียร์คอน

ค้นหา  a ตามด้วย e  (หรือ)

Launcher  a ตามด้วย e

ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อคุณพิมพ์

ค้นหา  + a ตามด้วย p  (หรือ)

Launcher  + a ตามด้วย p

ฟังตัวอักษรเมื่อคุณพิมพ์

ค้นหา  a ตามด้วย t  (หรือ)

Launcher  a ตามด้วย t

เพิกเฉยต่อการกดแป้นถัดไป

ค้นหา  Shift + Esc  (หรือ)

Launcher  Shift + Esc

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ChromeVox

สำคัญ: สำหรับทางลัดบางอย่าง คุณจะกดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน

เปิดเมนูตามบริบทของ ChromeVox

ค้นหา  (หรือ)

Launcher  m

เปิดบทแนะนำการค้นหา

ค้นหา  + o ตามด้วย t (หรือ)

Launcher  + o ตามด้วย t

เปิดโหมดเรียนรู้ (ฟังชื่อของแป้นบนแป้นพิมพ์)

ค้นหา  + o ตามด้วย k แป้นพิมพ์จะพูดชื่อแป้นหรือชุดแป้นที่คุณกด และอธิบายหน้าที่ของแป้นพิมพ์ลัดนั้น (หรือ)

Launcher  + o ตามด้วย k แป้นพิมพ์จะพูดชื่อแป้นหรือชุดแป้นที่คุณกด และอธิบายหน้าที่ของแป้นพิมพ์ลัดนั้น

หมายเหตุ: คุณใช้ทางลัดนี้กับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่เชื่อมต่ออยู่และท่าทางสัมผัสแบบแตะบนหน้าจอสัมผัสเพื่อฟังชื่อฟังก์ชันต่างๆ ได้ด้วย

ปิดโหมดเรียนรู้ Ctrl + w
เปิดบันทึกการอัปเดต

ค้นหา  + o ตามด้วย (หรือ)

Launcher  + o ตามด้วย n

ส่งความคิดเห็นหรือรับความช่วยเหลือโดยใช้ ChromeVox

 • แชทกับผู้อื่น: เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ChromeVox
 • ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ ChromeVox: เปิด ChromeVox แล้วกดค้นหา  ค้างไว้ จากนั้นกด a + i หรือกด Launcher ค้างไว้ จากนั้นกด a + i 

 

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
5091529
false