สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ใช้อุปกรณ์อักษรเบรลล์กับ Chromebook

คุณใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบรีเฟรชได้ส่วนใหญ่กับ Chromebook ได้

ตั้งค่าอุปกรณ์อักษรเบรลล์

คุณตั้งค่าอุปกรณ์อักษรเบรลล์ได้โดยเสียบเข้ากับ Chromebook หรือจับคู่กับบลูทูธ

 • เสียบเข้ากับ Chromebook: เสียบอุปกรณ์อักษรเบรลล์เข้ากับพอร์ต USB ของ Chromebook เมื่อผ่านไป 2-3 วินาที Chromebook จะตรวจหาอุปกรณ์และเปิด ChromeVox โดยอัตโนมัติ หากยังไม่ได้เปิด

 • จับคู่กับบลูทูธ: ในการตั้งค่าบลูทูธกับ ChromeVox ให้กดค้นหา + oo หรือกด Launcher  + o + o ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ดูวิธีจับคู่อุปกรณ์กับ Chromebook

เปลี่ยนการตั้งค่า

สลับระหว่างอักษรเบรลล์ 6 จุด (ทั่วไป) และอักษรเบรลล์ 8 จุด (คอมพิวเตอร์)

ChromeVox จะเลือกประเภทอักษรเบรลล์อัตโนมัติ โดยอิงตามการตั้งค่าภาษาของ Chromebook แต่คุณสามารถเปลี่ยนประเภทได้

 1. กดค้นหา + oo หรือกด Launcher  + o + o
 2. กดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ค้างไว้
 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "สลับเป็นอักษรเบรลล์ 6 จุด" หรือ "สลับเป็นอักษรเบรลล์ 8 จุด"
 4. กด Enter
 5. ไม่บังคับ: คุณจะได้ยินภาษาเบรลล์ และบางครั้งอาจได้ยินระดับชั้นด้วย หากต้องการเปลี่ยน ให้กด Enter แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามรายการ เมื่อได้ยินตัวเลือกที่ต้องการ ให้กด Enter
 6. หากต้องการปิด ให้กด Ctrl + w

เคล็ดลับ: ใช้อักษรเบรลล์ 8 จุดเพื่อป้อนข้อความในกรณีต่อไปนี้

 • คุณใช้อักษรเบรลล์แบบเต็ม และเคอร์เซอร์อยู่ภายในคำหนึ่งๆ
 • คุณป้อนข้อความลงในเว็บฟอร์ม เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
เปิดหรือปิดคำอธิบายภาพ

เมื่อ ChromeVox เปิดอยู่ คำอธิบายภาพด้วยเสียงจะเปิดโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดหรือปิดคำอธิบายภาพด้วยอักษรเบรลล์ ให้กดค้นหา + a + b หรือกด Launcher  + a + b

เปลี่ยนลักษณะที่คำอธิบายภาพและอักษรเบรลล์แสดง
 1. กดค้นหา + oo หรือกด Launcher  + o + o
 2. กดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ค้างไว้
 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "รูปแบบการแสดงผลปัจจุบันเป็นแบบแทรกสลับ" หรือ "รูปแบบการแสดงผลปัจจุบันเป็นแบบแสดงข้างกัน"
  • หากต้องการแสดงคำอธิบายภาพก่อน จากนั้นจึงแสดงอักษรเบรลล์ ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบแสดงข้างกัน" จากนั้นกด Enter
  • หากต้องการเปลี่ยนคำอธิบายภาพและอักษรเบรลล์ ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบแทรกสลับ" จากนั้นกด Enter
 4. หากต้องการปิด ให้กด Ctrl + w
เปลี่ยนจำนวนแถวหรือคอลัมน์ในคำอธิบายภาพ
 1. กดค้นหา + oo หรือกด Launcher  + o + o
 2. กดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ค้างไว้
 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "จอแสดงผลอักษรเบรลล์เสมือน"
 4. ป้อนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง
 5. หากต้องการปิด ให้กด Ctrl + w
เปิดหรือปิดการตัดคำ

หากมีคำที่ไม่พอดีกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบรีเฟรชได้ การตัดคำจะย้ายคำดังกล่าวไปไว้ที่บรรทัดถัดไป วิธีเปิดหรือปิดการตัดคำ

 1. กดค้นหา + oo หรือกด Launcher  + o + o
 2. กดแป้นค้นหา  หรือแป้น Launcher  ค้างไว้
 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าจะได้ยิน "เปิดใช้การตัดคำ"
 4. ทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการเลือกช่อง
 5. หากต้องการปิด ให้กด Ctrl + w

ใช้คำสั่งบนแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์

วิธีดูคําสั่งอักษรเบรลล์

 1. หากต้องการเปิดคำอธิบายภาพด้วยอักษรเบรลล์ ให้กดค้นหา + a + b หรือกด Launcher  + a + b
 2. หากต้องการเปิดเมนูโปรแกรมอ่านหน้าจอ (ChromeVox) ให้กดค้นหา  + (เครื่องหมายมหัพภาค) หรือกด Launcher  + (เครื่องหมายมหัพภาค)
 3. คุณจะเห็นคำสั่งแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ รวมถึงแป้นพิมพ์ลัดและคำสั่งข้ามของตัวแป้นพิมพ์

 

ไปยังส่วนต่างๆ ของหน้า
ข้ามไปที่ด้านล่างของหน้า Space + จุด 4-5-6
ข้ามไปที่ด้านบนของหน้า Space + จุด 1-2-3
ปุ่มถัดไป Space + จุด 1-2
อักขระถัดไป Space + จุด 6
พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ถัดไป Space + จุด 1-5
ช่องในแบบฟอร์มถัดไป Space + จุด 1-2-4
กลุ่มถัดไป Space + จุด 5-6
หัวข้อถัดไป Space + จุด 1-2-5
ลิงก์ถัดไป Space + จุด 4-5
วัตถุถัดไป Space + จุด 4
ตารางถัดไป Space + จุด 2-3-4-5
คำถัดไป Space + จุด 5
ปุ่มก่อนหน้า Space + จุด 1-2-7
อักขระก่อนหน้า Space + จุด 3
พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ก่อนหน้า Space + จุด 1-5-7
ช่องในแบบฟอร์มก่อนหน้า Space + จุด 1-2-4-7
กลุ่มก่อนหน้า Space + จุด 2-3
หัวข้อก่อนหน้า Space + จุด 1-2-5-7
ลิงก์ก่อนหน้า Space + จุด 4-5-7
วัตถุก่อนหน้า Space + จุด 1
ตารางก่อนหน้า Space + จุด 2-3-4-5-7
คำก่อนหน้า Space + จุด 2
ปิด/เปิดเสียงพูด Space + จุด 1-2-3-4-5
พิมพ์อีเมล
หากคุณใช้ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพิมพ์เครื่องหมาย @ โดยกดจุด 4-7 พร้อมกัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ในอีเมลหรือช่องข้อความ URL อุปกรณ์อักษรเบรลล์จะใช้อักษรเบรลล์ 8 จุด (แบบคอมพิวเตอร์) โดยอัตโนมัติ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดดั้งเดิม

คุณสามารถป้อนแป้นพิมพ์ลัดด้วยอุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยป้อนจุดเป็นลำดับที่เลียนแบบปุ่มในแป้นพิมพ์

Ctrl Space + จุด 2-5
Alt Space + จุด 3-6
Shift Space + จุด 3-7
Ctrl + Shift Space + จุด 2-5-7
Alt + Shift Space + จุด 3-6-7
Backspace Space + จุด 7
Tab Space + จุด 3-5
Escape Space + จุด 1-3-5-6
Enter Space + จุด 4-6
แป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ทั้งหมด
คลิกรายการปัจจุบัน Space + จุด 8
เปิดเมนูตามบริบท Space + จุด 1-3-4
เริ่มต้น/สิ้นสุดการเลือก Space + จุด 2-3-4
ค้นหาในหน้าเว็บ Space + จุด 3-4
รายละเอียดทั้งหมดของตำแหน่งปัจจุบัน Space + จุด 1-4
เปิดเมนู ChromeVox Space + จุด 1-4-5-6
เปิดพื้นที่แสดงสถานะ (ที่มีรูปสำหรับบัญชีอยู่) Space + จุด 3-6-7 ตามด้วยจุด 2-3-4 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อักษรเบรลล์

อุปกรณ์อักษรเบรลล์ไม่ทำงาน

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในอุปกรณ์

 • ตรวจสอบว่าเปิดการสนับสนุน USB อยู่
 • หากคุณกำลังใช้เครื่องจดบันทึกอักษรเบรลล์ ตรวจสอบว่าเครื่องมืออยู่ในโหมดเทอร์มินัล
 • ตรวจสอบและใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์
 • ลองใช้โหมดหรือโปรโตคอลการจำลองที่แตกต่างกัน
 • ลองใช้อุปกรณ์อักษรเบรลล์ของคุณกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการอื่น เช่น Mac หรือ PC หากใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์อื่น แต่ใช้ไม่ได้กับ Chromebook ให้ลองใช้อุปกรณ์อักษรเบรลล์เครื่องอื่นกับ Chromebook
 • รีเซ็ตอุปกรณ์อักษรเบรลล์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  ข้อควรระวัง: ขั้นตอนนี้จะลบการตั้งค่าทั้งหมดในอุปกรณ์ ดังนั้นโปรดอย่าลืมบันทึกข้อมูลสำคัญไว้ก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคู่มือของอุปกรณ์หรือติดต่อผู้ผลิต

ChromeVox ไม่เปิดโดยอัตโนมัติ

หากคุณเสียบอุปกรณ์อักษรเบรลล์แล้ว ChromeVox ไม่เปิดโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 • ถอดอุปกรณ์อักษรเบรลล์แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
 • เปิด ChromeVox โดยกด Ctrl + Alt + z

หากต้องการดูว่าอุปกรณ์อักษรเบรลล์เข้ากันได้กับ Chromebook หรือไม่ โปรดตรวจสอบคู่มือของอุปกรณ์หรือติดต่อผู้ผลิต

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
5091529
false