Het schermtoetsenbord gebruiken

Als je tekst wilt typen of met de hand wilt schrijven of als je afbeeldingen aan bestanden, documenten en e-mails wilt toevoegen, kun je het schermtoetsenbord van je Chromebook gebruiken.

Het toetsenbord openen

Het toetsenbord openen via Instellingen
 1. Log in op je Chromebook.
 2. Selecteer rechtsonder de tijd.
 3. Selecteer Instellingen .
 4. Selecteer onderaan Geavanceerd.
 5. Selecteer Toegankelijkheidsfuncties beheren onder 'Toegankelijkheid'.
 6. Selecteer Schermtoetsenbord inschakelen onder 'Toetsenbord en tekstinvoer'.
Het toetsenbord openen via de tabletmodus

Als je Chromebook als tablet kan worden gebruikt, wordt het schermtoetsenbord automatisch geopend wanneer je het scherm van je Chromebook over de scharnieren vouwt.

Het toetsenbord gebruiken

Letters met diakritische tekens gebruiken

Als je standaardschermtoetsenbord het Amerikaanse toetsenbord is, moet je overschakelen naar een ander toetsenbord als je letters met diakritische tekens wilt typen:

 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer onderaan Geavanceerd.
 4. Selecteer Talen en invoer.
 5. Selecteer bij 'Invoermethode' de optie Invoermethoden beheren.
 6. Selecteer een ander toetsenbord dan het Amerikaanse toetsenbord. Opmerking: Als alleen het Amerikaanse toetsenbord wordt weergegeven, moet je een andere toetsenbordtaal toevoegen voordat je doorgaat naar de volgende stap. 
 7. Tik op de onderste rij van het schermtoetsenbord op AltGr.
 8. Selecteer de letters met diakritische tekens die je wilt typen.
Tekst typen door te spreken

Op de meeste plaatsen waar je tekst kunt invoeren, kun je ook tekst invoeren door te spreken. Je kunt zelfs veelvoorkomende leestekens toevoegen door 'komma', 'punt', 'vraagteken' of 'uitroepteken' te zeggen.

Tekst invoeren via spraak

 1. Selecteer de plaats waar je wilt typen.
 2. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 3. Selecteer Spreken rechtsboven op het schermtoetsenbord.
 4. De eerste keer dat je dit doet, wordt een bericht weergegeven waarin wordt uitgelegd hoe de functie werkt. Als je je microfoon wilt inschakelen, selecteer je OK.
 5. Wanneer het microfoonpictogram blauw wordt, zeg je wat je wilt typen.
 6. Optioneel: Tik op Verwijderen om de tekst te verwijderen die je als laatste hebt gesproken.

Problemen met gesproken tekstinvoer oplossen

Als je spreekt maar er geen tekst op de pagina wordt weergegeven, kun je de volgende stappen volgen:

 • Als je gebruikmaakt van een externe microfoon, zorg je ervoor dat deze correct is aangesloten, niet is gedempt en de recentste software gebruikt.
 • Als er andere programma's zijn geopend op je Chromebook, zorg je ervoor dat geen van deze programma's je microfoon gebruikt.
 • Selecteer rechtsonder de tijd. Selecteer vervolgens het pictogram naast de volumeregelaar. Als er meer dan één invoer voor je microfoon is opgegeven, zorg je ervoor dat het selectievakje bij de juiste invoer is aangevinkt.
Suggesties voor persoonlijke informatie toepassen of uitzetten

Suggesties voor persoonlijke informatie toevoegen

Met suggesties kun je snel persoonlijke informatie, zoals je telefoonnummer of adres, toevoegen.

 1. Als je een zoekwoordcombinatie typt, zoals 'mijn naam is' of 'mijn adres is', wordt je voorgestelde persoonlijke informatie weergegeven.
 2. Als je je persoonlijke informatie wilt toevoegen, selecteer je de suggestie die in de balk wordt weergegeven.

Je suggesties voor persoonlijke informatie updaten

 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer in het deelvenster links Geavanceerd en dan Talen en invoer.
 4. Selecteer Suggesties.
 5. Selecteer Persoonlijke informatie beheren.
 6. Kies een optie:
  • Selecteer Toevoegen naast Adressen om je persoonlijke contactgegevens toe te voegen.
  • Selecteer Meer  en dan Bewerken om je persoonlijke contactgegevens te bewerken.
 7. Geef de gewenste informatie op in het vak dat wordt weergegeven.

Suggesties voor persoonlijke informatie uitzetten

 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer in het deelvenster links Geavanceerd en dan Talen en invoer.
 4. Selecteer Suggesties.
 5. Zet Suggesties voor persoonlijke informatie uit.
Emoji's of andere afbeeldingen invoegen

Emoji's invoegen in documenten, e-mails en chatsessies:

 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 2. Selecteer Emoji op de onderste rij.
 3. Selecteer de emoji of afbeelding die je wilt invoegen.
Tekst met de hand schrijven
 1. Selecteer een willekeurig tekstvak om het schermtoetsenbord weer te geven.
 2. Selecteer Schrijven .
 3. Je kunt met je vingertop of de touchscreen-stylus tekst schrijven in het vak dat wordt weergegeven.
Typen door middel van vegen

Je kunt woorden invoeren door met je vinger van letter naar letter te vegen.

 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 2. Selecteer de locatie waar je wilt typen.
 3. Veeg met je vinger over de letters van het woord dat je wilt typen.
 4. Til je vinger op als het woord af is.
  Je hoeft de spatietoets niet te selecteren. Als je je vinger optilt, wordt er automatisch een spatie toegevoegd.
 5. Optioneel: Als je een woord wilt wijzigen, selecteer je het woord om andere keuzes weer te geven.

Invoer met bewegingen wordt automatisch ingeschakeld. Als je deze functie wilt uitschakelen, ga je als volgt te werk:

 1. Selecteer Instellingen .
 2. Selecteer onderaan Geavanceerd.
 3. Selecteer Talen en invoer.
 4. Tik onder 'Invoermethode' naast het ingeschakelde toetsenbord op Nieuw tabblad .
 5. Vink het selectievakje Typen door te swipen inschakelen uit.

Het toetsenbord aanpassen of uitschakelen

Toetsenbordinstellingen aanpassen
 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer onderaan Geavanceerd.
 4. Selecteer Talen en invoer.
 5. Selecteer onder 'Invoermethode' naast het ingeschakelde toetsenbord de optie Nieuw tabblad .
 6. Bepaal welke instellingen je wilt wijzigen:
  • Pas het geluid voor toetsaanslagen aan.
  • Stel het gewenste niveau voor automatische correctie in.
  • Wijzig de instellingen voor automatisch hoofdlettergebruik.
  • Kies of er automatisch een punt moet worden ingevoegd als je twee spaties typt.
  • Bewerk je woordenboekitems.
Het schermtoetsenbord verplaatsen of vastzetten
 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
 2. Tik op een van de volgende opties:
  1. Selecteer Vastzetten  om het toetsenbord vast te zetten.
  2. Selecteer Zwevend  om het toetsenbord zwevend weer te geven.
 3. Houd onderaan de D-pad  vast en sleep deze om het zwevende toetsenbord te verplaatsen.

Tip: Als Vastzetten of Zwevend niet zichtbaar is, selecteer je linksboven op het toetsenbord de pijl-rechts .

Het formaat van het zwevende toetsenbord aanpassen
 1. Open het schermtoetsenbord van je Chromebook.
  • Tip: Als je toetsenbord is vastgezet, selecteer je bovenaan de pijl-rechts  en vervolgens Zwevend .
 2. Selecteer de D-pad . Er wordt een blauwe omtrek weergegeven.
 3. Houd een blauwe hoek vast en sleep deze om het formaat van het toetsenbord aan te passen.
Het schermtoetsenbord uitschakelen
 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer onderaan Geavanceerd.
 4. Selecteer Toegankelijkheidsfuncties beheren onder 'Toegankelijkheid'.
 5. Schakel Schermtoetsenbord inschakelen onder 'Toetsenbord en tekstinvoer' uit.