Bruk skjermtastaturet

Du kan bruke skjermtastaturet på Chromebook for å skrive inn tekst med håndskrift eller tastaturet og for å legge til bilder i filer, dokumenter eller e-poster.

Tips: For å skrive inn tekst med skjermtastaturet kan du bruke en eller flere fingre, akkurat som med et fysisk tastatur.

Åpne tastaturet

Åpne tastaturet i innstillingene
 1. Logg på Chromebooken.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 3. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet.
 4. Slå på skjermtastaturet under «Tastatur og innskriving av tekst».
Åpne tastaturet i nettbrettmodus
Hvis Chromebooken din kan brukes som nettbrett, åpnes skjermtastaturet automatisk når du vipper Chromebook-skjermen over hengselet.

Bruk tastaturet

Bruk bokstaver med aksent

Hvis standardvalget ditt for skjermtastatur er det amerikanske tastaturet, må du bytte til et annet tastatur for å skrive bokstaver med aksent:

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Velg Innstillinger .
 3. Velg Avansert nederst.
 4. Velg Språk og inndata.
 5. Velg Administrer inndatametoder under «Inndatametode».
 6. Velg et annet tastatur enn det amerikanske.
  • Hvis du bare ser det amerikanske tastaturet, må du legge til et annet tastaturspråk før du går videre til neste trinn.
 7. Nederst på skjermtastaturet velger du AltGr.
 8. Trykk på bokstavene med aksent som du vil skrive inn.
Skriv tekst ved å snakke

Du kan skrive inn tekst ved å snakke de fleste steder der du kan skrive inn tekst. Du kan også legge til vanlige tegn ved å si «komma», «punktum», «spørsmålstegn» eller «utropstegn». 

Bruk stemmen til å skrive tekst

 1. Velg hvor du vil skrive.
 2. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 3. Øverst til høyre på skjermtastaturet velger du Snakk .
 4. Første gang du gjør dette, ser du en melding som forklarer hvordan funksjonen fungerer. For å slå på mikrofonen, velg Greit.
 5. Når mikrofonikonet blir blått, sier du det du vil skrive.
  • Valgfritt: For å slette det siste du sa, velg Slett.
 6. Du kan også redigere teksten med spesifikke talekommandoer.

Løs problemer med stemmestyrt skriving 

Hvis du snakker, men det ikke vises noen tekst på siden, kan du prøve denne fremgangsmåten:

 • Hvis du bruker en ekstern mikrofon: Sørg for at den er skikkelig tilkoblet og har oppdatert programvare, samt at du ikke har kuttet lyden.
 • Hvis du har andre programmer åpne på Chromebooken: Kontrollér at ingen av dem bruker mikrofonen akkurat nå.
 • Hvis du har mer enn én mikrofoninngang: Velg klokkeslettet nederst til høyre, og velg ikonet ved siden av volumglidebryteren. Sørg for at det er merket av for riktig mikrofon-innenhet.
Slå på eller av forslag til personopplysninger

Legg til forslag til personopplysninger

Med forslag kan du raskt legge til personopplysninger, som telefonnummer eller adresse.

 1. Når du skriver inn en nøkkelfrase, for eksempel «jeg heter» eller «adressen min er», vises forslag til personopplysninger.
 2. For å legge til personopplysningene, velg forslaget som vises på linjen.

Oppdater forslagene til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Velg Administrer personopplysninger.
 6. Velg et alternativ:
  • For å legge til den personlige kontaktinformasjonen din, velg Legg til ved siden av «Adresser».
  • For å endre den personlige kontaktinformasjonen din, velg Mer  og så Endre.
 7. Fyll ut de ønskede opplysningene i boksen som åpnes.

Slå av forslag til personopplysninger

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I panelet til venstre velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Velg Forslag.
 5. Slå av Forslag til personopplysninger.
Sett inn emojier eller andre bilder

Slik setter du inn emojier i dokumenter, e-poster og chatøkter:

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Velg Emoji nederst.
 3. Trykk på emojien eller grafikken du vil sette inn.
Skriv tekst for hånd
 1. Trykk på en tekstboks for å få frem skjermtastaturet.
 2. Velg Håndskrift .
 3. Skriv tekst med fingertuppen eller pekepennen i feltet som åpnes.
Sveip for å skrive

Du kan skrive inn ord ved å dra en finger fra bokstav til bokstav.

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Velg hvor du vil skrive.
 3. Dra fingeren over bokstavene i ordet du vil skrive inn.
 4. Løft fingeren når du er ferdig med ordet.
  • Du trenger ikke å trykke på mellomromstasten. Mellomrom blir lagt til automatisk når du løfter fingeren.
  • Valgfritt: For å endre et ord, trykk på det for å se gjennom andre valgmuligheter.

Ordføring er på automatisk. Slik slår du det av:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre og så Innstillinger .
 2. Nederst velger du Avansert og så Språk og inndata og så Inndata.
 3. Under «Inndatametode», ved siden av det aktiverte tastaturet, trykker du på Ny fane .
 4. Fjern avmerkingen for Slå på sveipeskriving.

Lim inn fra utklippstavlen

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Velg hvor du vil lime inn.
 3. Velg utklippstavlen .
 4. Når utklippstavlen vises, trykker du på elementene du vil lime inn.
  • Valgfritt: For å slette et element fra utklippstavlen, utfør et langt trykk på elementet for å velge det, og trykk deretter på Slett .

Juster eller slå av tastaturet

Juster tastaturinnstillingene

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Velg Innstillinger .
 3. Nederst velger du Avansert og så Språk og inndata.
 4. Under «Inndatametode», ved siden av det aktiverte tastaturet, velger du Ny fane .
 5. Velg hvilke innstillinger du vil endre:
  • Justér tastetrykklyden.
  • Still inn ønsket nivå på autokorrekturen.
  • Endre innstillingene for automatisk stor forbokstav.
  • Velg om punktum skal settes inn automatisk ved dobbelt mellomrom.
  • Endre ordlisteoppføringer.

Flytt eller fest skjermtastaturet

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
 2. Trykk på et av disse alternativene:
  1. For å feste tastaturet, velg Fest .
  2. For å gjøre tastaturet svevende, velg Gjør svevende .
 3. For å flytte det svevende tastaturet, trykk og hold på flytteknappen nederst.

Tips: Hvis ikke Fest eller Gjør svevende vises, kan du velge høyrepilen øverst til venstre på tastaturet.

Endre størrelsen på det svevende tastaturet

 1. Åpne skjermtastaturet på Chromebooken.
  • Tips: Hvis tastaturet er festet, kan du velge dette øverst: høyrepilen Gjør svevende .
 2. Velg flytteknappen . Det vises et blått omriss.
 3. For å endre størrelsen på tastaturet, hold og dra i et blått hjørne.

Slå av skjermtastaturet

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet
 3. Slå av skjermtastaturet under «Tastatur og innskriving av tekst».
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
18014490336963396329
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
5091529