Używanie TalkBack do przeglądania internetu w Chrome

Używanie TalkBack w Chrome

TalkBack umożliwia otrzymywanie komunikatów głosowych w przeglądarce Chrome. Aby w pełni wykorzystać informacje z tego artykułu, najpierw przeczytaj samouczek TalkBack.

Przeglądanie stron internetowych z użyciem ustawień nawigacji TalkBack

Aby poruszać się po ustawieniach nawigacji TalkBack:

 1. Otwórz stronę internetową w Chrome.
 2. Przesuwaj palcem w górę lub w dół, aż wybierzesz ustawienie, którego chcesz użyć.
 3. Przesuń palcem w prawo, by przejść dalej, lub w lewo, by przejść wstecz w ramach wybranego ustawienia.

Możesz też wybrać ustawienia nawigacji z lokalnego menu kontekstowego TalkBack:

 1. Otwórz stronę internetową w Chrome.
 2. Aby otworzyć menu, przesuń płynnym ruchem w górę, a następnie w prawo.
 3. W zależności od ustawień TalkBack menu ma postać koła lub listy.
  • Menu w postaci koła: aby przejrzeć menu, przeciągnij palcem. Aby wybrać pozycję, unieś palec.
  • Menu w postaci listy: aby przejrzeć menu, przesuń palcem w prawo lub w lewo. Aby wybrać pozycję, kliknij dwukrotnie.
 4. Po zamknięciu lokalnego menu kontekstowego przesuń palcem w prawo, by przejść dalej, lub w lewo, by przejść wstecz w ramach wybranego ustawienia.

Ustawienia nawigacji obejmują te opcje przeglądarki Chrome:

 • Nagłówki: nawigowanie według nagłówków (poziomy 1–6).
 • Linki: nawigowanie według różnych rodzajów linków, takich jak odwiedzone, nieodwiedzone lub aktywne. 
 • Elementy sterujące: nawigowanie według innych elementów, takich jak formularze, pola, przyciski i menu.
 • Znaki, słowa lub wiersze: czytanie po jednym znaku, słowie lub wierszu.
 • Punkty orientacyjne: nawigowanie według punktów orientacyjnych ARIA, takich jak „główny” lub „nawigacja”. Opcja dostępna tylko w lokalnym menu kontekstowym.
 • Zawartość specjalna: czytanie materiałów takich jak tabele. Opcja dostępna tylko w lokalnym menu kontekstowym.
 • Domyślny: czytanie kolejno każdego elementu na stronie.

Przeglądanie stron internetowych za pomocą klawiatury

Jeśli do urządzenia z Androidem masz podłączoną zewnętrzną klawiaturę, możesz nawigować po stronach internetowych, korzystając ze skrótów klawiszowych TalkBack.

Czytanie artykułów w widoku uproszczonym

Niektóre strony możesz czytać w widoku uproszczonym, który koncentruje się na treści. Funkcja dostępna od wersji Chrome 65.

 1. Otwórz stronę internetową w Chrome.
 2. Przesuń palcem w lewo, aby otworzyć Więcej opcji i kliknij dwukrotnie.
 3. Przesuń kilka razy palcem w lewo, by przejść do Ustawień, a następnie kliknij dwukrotnie.
 4. Na ekranie Ustawienia wybierz Ułatwienia dostępu.
 5. Włącz Widok uproszczony

Po włączeniu tej opcji usłyszysz powiadomienie, gdy opcje widoku uproszczonego będą dostępne na stronie. Przejdź do przycisku Pokaż widok uproszczony i kliknij dwukrotnie, by aktywować.

Powiązane artykuły