1. Làm quen với Trình quét trợ năng
 2. Kết quả của Trình quét hỗ trợ tiếp cận
 1. Làm quen với Trình quét trợ năng

  Khi bạn thiết kế và phát triển một ứng dụng Android, Trình quét trợ năng có thể giúp bạn cải thiện ứng dụng cho người dùng.

  Trình quét trợ năng sẽ quét màn hình và đưa ra đề xuất để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng dựa trên những yếu tố sau:

  • Nhãn nội dung
  • Kích thước đích chạm
  • Các mục có thể nhấp
  • Độ tương phản văn bản và hình ảnh

  Quan trọng: Trình quét trợ năng không thay thế hoạt động thử nghiệm thủ công và không đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.

  Bước 1: Cài đặt và bật Trình quét trợ năng

  Trình quét trợ năng hoạt động trên điện thoại và máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

  1. Tải Trình quét trợ năng xuống từ Google Play.
  2. Mở Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị, hãy làm theo lời nhắc để bật Trình quét trợ năng.
  4. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận sau đó Trình quét trợ năng sau đó Sử dụng dịch vụ.
   • Để tắt Trình quét trợ năng: Quay lại phần Cài đặt sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó Trình quét trợ năng.

  Bước 2: Quét ứng dụng

  Bạn có thể quét ảnh chụp nhanh của ứng dụng hoặc một loạt màn hình khi tương tác với ứng dụng.

  Quét bản ghi

  Bạn có thể quét một quy trình công việc hoặc công việc trong ứng dụng của mình. Chức năng này của Trình quét trợ năng giúp ghi lại và phân tích các yếu tố trên màn hình trong quá trình bạn sử dụng và di chuyển trên ứng dụng của mình.

  Quan trọng: Bản ghi bao gồm một loạt ảnh chụp màn hình và không chứa video hoặc âm thanh. Bản ghi sẽ được lưu lại trên thiết bị của bạn và không bao giờ được chia sẻ với Google.

  Để quét bản ghi, hãy làm như sau:

  1. Mở ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Trình quét trợ năng .
  3. Nhấn vào biểu tượng Ghi lại Máy quay video.
  4. Dùng ứng dụng.
   • Nếu bạn chuyển sang một ứng dụng khác, quá trình ghi sẽ tạm dừng cho đến khi bạn quay lại.

  Cách dừng ghi:

  1. Vuốt xuống từ phía trên cùng màn hình để mở thông báo. Hoặc mở một ứng dụng khác.
  2. Nhấn vào Trình quét trợ năng đang ghi.
  3. Nhấn vào biểu tượng Dừng .

  Quét ảnh chụp nhanh

  Cách quét một màn hình duy nhất của ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng.
  2. Nhấn vào Trình quét trợ năng .
  3. Nhấn vào biểu tượng Ảnh chụp nhanh Chọn hình ảnh.

  Xem kết quả trong một bản quét

  Sau khi bạn quét một bản ghi hoặc ảnh chụp nhanh, Trình quét trợ năng sẽ hiển thị một hoặc nhiều ảnh chụp màn hình của ứng dụng. Trong ảnh chụp màn hình, kết quả quét được tô viền hình chữ nhật màu cam.

  • Cách xem chi tiết: Nhấn vào vùng có đường viền. Nếu một màn hình có nhiều kết quả, hãy nhấn vào biểu tượng Tiếp theo Next.
  • Cách xem danh sách kết quả đầy đủ của tất cả ảnh chụp màn hình: Nhấn vào biểu tượng Danh sách sau đó Xem theo màn hình hoặc Xem theo danh mục.
  • Cách chia sẻ kết quả: Nhấn vào biểu tượng chia sẻ .

  Trong trường hợp bạn đã quét một bản ghi hoặc có nhiều hơn một ảnh chụp màn hình:

  • Để di chuyển giữa các bức ảnh chụp màn hình: Trong băng chuyền ở trên cùng, nhấn vào một bức ảnh chụp màn hình. Hoặc nhấn vào biểu tượng Tiếp theo Next.
  • Cách xem tất cả ảnh chụp màn hình dưới dạng lưới: Nhấn vào biểu tượng Thư viện .

  Mẹo: Nếu tên tài nguyên quá dài và không vừa màn hình, hãy chạm và giữ tên tài nguyên đó để hiện toàn bộ tên.

  Quét cửa sổ bảo mật

  Nếu ứng dụng của bạn có một cửa sổ được khai báo là "bảo mật" (bằng cách dùng WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE) thì Trình quét trợ năng sẽ không thể chụp ảnh màn hình đó hoặc kiểm tra độ tương phản màu. Đối với những cửa sổ này, Trình quét trợ năng sẽ hiển thị một màn hình màu đen sau khi quét ứng dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đọc kết quả quét để tìm những điểm khác có thể cải thiện.

  Thay đổi các ngưỡng về tỷ lệ tương phản và kích thước đích chạm

  Bạn có thể thay đổi các ngưỡng tỷ lệ tương phản và kích thước đích chạm mà Trình quét sử dụng.

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner sau đó Cài đặt Cài đặt.
  3. Xem hoặc thay đổi các chế độ cài đặt:
   • Tỷ lệ tương phản của văn bản: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản của màu văn bản.
   • Tỷ lệ tương phản của hình ảnh: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản của màu hình ảnh.
   • Kích thước đích chạm: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho kích thước đích chạm.

  Chỉnh sửa kết quả về tỷ lệ tương phản

  Trình quét sử dụng màu của nền trước và nền để quyết định tỷ lệ tương phản. Bạn có thể thay đổi màu của nền trước hoặc nền.

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Nhấn vào một bản quét có đề xuất về độ tương phản màu sau đó Chỉnh sửa màu.
  4. Bên dưới ảnh chụp màn hình, hãy nhấn vào Nền trước hoặc Nền.
  5. Cách thay đổi màu nền trước hoặc màu nền:
   • Kéo khung chọn đến một vùng khác trên ảnh chụp màn hình.
   • Ở dưới cùng, hãy nhấn vào một trong các màu được đề xuất.
  6. Nhấn vào Áp dụng.

  Mẹo: Để di chuyển khung chọn, hãy nhấn vào các mũi tên ở cạnh bên. Bạn cũng có thể chạm và giữ các mũi tên để mở rộng phạm vi điều chỉnh.

  Chia sẻ kết quả quét

  Bạn có thể chia sẻ kết quả của mình với người khác, như các thành viên trong nhóm.

  Cách chia sẻ kết quả ngay:

  1. Hoàn tất một bản quét.
  2. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
  3. Chọn cách chia sẻ kết quả.

  Mẹo: Để chia sẻ kết quả của từng mục, hãy nhấn vào Chia sẻ trong khi xem mục đó.

  Cách chia sẻ kết quả vào lúc khác:

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Nhấn vào biểu tượng quét sau đó Chia sẻ .
  4. Chọn cách chia sẻ kết quả.

  Quản lý các bản quét cũ

  Đổi tên một bản quét

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Đổi tên.
  4. Đặt tên.
  5. Nhấn vào Đổi tên.

  Thêm mô tả

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa nội dung mô tả.
  4. Thêm mô tả.
  5. Nhấn vào Lưu.

  Xoá một bản quét

  1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
  3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá bản quét sau đó Xoá.

  Yêu cầu trợ giúp hoặc gửi ý kiến phản hồi

  Để yêu cầu trợ giúp hoặc gửi ý kiến phản hồi về Trình quét trợ năng, hãy nhấn vào Trợ giúp và phản hồi.

 2. Kết quả của Trình quét hỗ trợ tiếp cận

  Trình quét hỗ trợ tiếp cận tìm các trường hợp sau đây để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng của bạn.

  Gắn nhãn nội dung

  Nhiều nút điều khiển trong giao diện người dùng phụ thuộc vào các dấu hiệu hình ảnh để thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng. Người dùng khiếm thị có thể khó nhìn thấy những dấu hiệu này.

  Bạn có thể dùng nhãn nội dung để các nút điều khiển trong giao diện người dùng trở nên dễ sử dụng hơn. Nhãn nội dung không xuất hiện trên màn hình nhưng người dùng khiếm thị có thể sử dụng các nhãn đó thông qua các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận như TalkBack hay các trình đọc màn hình khác.

  Trình quét hỗ trợ tiếp cận tìm các trường hợp sau đây để gắn nhãn nội dung:

  • Thiếu nhãn mục
   Xác định các lớp View mà trình đọc màn hình có thể lấy làm tiêu điểm và những chế độ xem không có nội dung mô tả bằng giọng nói, cho lớp View đó hoặc các lớp View liên quan trong hệ phân cấp phụ của lớp đó. Tìm hiểu thêm về nhãn nội dung tại đây.
  • Mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái
   Xác định các trường hợp mà lớp View có nội dung mô tả không cần thiết. Tìm hiểu thêm về các mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái tại đây.
  • Mục có nội dung mô tả trùng lặp
   Xác định các trường hợp hệ thống phân cấp chứa các lớp View có nội dung mô tả giống nhau hoàn toàn. Ví dụ: Hai nút có thể lấy làm hai tiêu điểm riêng biệt có cùng nội dung mô tả là "Tuỳ chọn khác" có thể khiến người dùng nhầm lẫn. Tìm hiểu thêm về nội dung mô tả trùng lặp tại đây.
  • Mục đích của đường liên kết không rõ ràng
   Xác định câu chữ không chứa thông tin hữu ích trong đường liên kết, chẳng hạn như "nhấp vào đây". Tìm hiểu thêm về câu chữ của đường liên kết không rõ ràng tại đây.
  Triển khai

  Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ kiểm tra các hệ thống phân cấp của lớp View và xác định các trường hợp mà người dùng bị suy giảm khả năng vận động có thể gặp khó khăn khi tương tác trên một bố cục.

  • Đường liên kết có thể nhấp
   Xác định các trường hợp sử dụng lớp ClickableSpan mà không phải là các lớp UrlSpan. Tìm hiểu thêm về đường liên kết có thể nhấp tại đây.
  • Lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp
   Xác định những lớp View có thể nhấp vào có cùng vị trí hiển thị trên màn hình với các lớp View có thể nhấp vào khác. Tìm hiểu thêm về các lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp.
  • Nhãn mục có thể chỉnh sửa
   Xác định các lớp EditTextTextView có thể chỉnh sửa có thuộc tính contentDescription còn trống. Tìm hiểu thêm về nhãn của lớp View có thể chỉnh sửa.
  • Loại mục không được hỗ trợ
   Xác định loại mục không được các dịch vụ trợ năng hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các loại mục không được hỗ trợ tại đây.
  • Thứ tự duyệt mục
   Xác định các vấn đề có thể xảy ra trong thứ tự duyệt mục có khả năng làm ảnh hưởng đến người dùng trình đọc màn hình hoặc các dịch vụ trợ năng khác. Tìm hiểu thêm về thứ tự duyệt mục tại đây.
  • Tăng cỡ chữ
   Xác định các vấn đề có thể xảy ra với kích thước phông chữ và quy cách bố cục khi bạn thiết kế giao diện người dùng. Đó là những vấn đề có thể khiến văn bản bị cắt bỏ hoặc ẩn đi. Tìm hiểu thêm về việc tăng cỡ chữ.
  Kích thước đích chạm

  Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ tìm các đích chạm nhỏ có khả năng gây khó khăn cho những người dùng bị suy giảm khả năng vận động.

  • Kích thước mục tiêu cảm ứng
   Xác định các lớp View có thể nhấp vào và có thể nhấp giữ có kích thước nhỏ hơn 48x48dp (một trong hai chiều) hoặc 32x32dp đối với những lớp View trong các cửa sổ phương thức nhập hoặc sát cạnh màn hình. Bạn có thể thay đổi kích thước tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về kích thước mục tiêu cảm ứng tại đây.
  Độ tương phản thấp

  Trình quét hỗ trợ tiếp cận đề xuất các điểm cải tiến về tỷ lệ tương phản màu sắc để giúp người dùng khiếm thị sử dụng ứng dụng của bạn một cách dễ dàng hơn.

  • Độ tương phản văn bản và hình ảnh
   Xác định văn bản hoặc hình ảnh có tỷ lệ tương phản giữa màu văn bản và màu nền dưới 3.0 (đối với các lớp TextView đã có nội dung) hoặc giữa màu nổi và màu nền (đối với các lớp ImageView). Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về độ tương phản màu.

  Tìm hiểu thêm về khả năng hỗ trợ tiếp cận

  Vui lòng đọc thêm trong Tài liệu về khả năng hỗ trợ tiếp cận dành cho nhà phát triển Android.

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
717068
false