1. Bắt đầu với Trình quét trợ năng
 2. Cách đọc kết quả Trình quét trợ năng
 1. Bắt đầu với Trình quét trợ năng

  Khi bạn thiết kế và phát triển ứng dụng Android, Trình quét trợ năng có thể giúp bạn xác định cơ hội để cải thiện ứng dụng cho người dùng.

  Trình quét trợ năng quét màn hình của bạn và đưa ra đề xuất cải thiện trợ năng của ứng dụng dựa trên các yếu tố sau:

  • Nhãn nội dung
  • Kích thước mục tiêu cảm ứng
  • Các mục có thể nhấp
  • Độ tương phản văn bản và hình ảnh

  Lưu ý: Trình quét trợ năng không phải là công cụ thay thế cho kiểm tra thủ công và không đảm bảo trợ năng của ứng dụng.

  Bước 1: Cài đặt và bật Trình quét trợ năng

  Trình quét trợ năng sẵn dùng cho các điện thoại và máy tính bảng có Android 6.0 trở lên. Xem phiên bản Android của bạn.

  Để bắt đầu, tải Trình quét trợ năng xuống từ Google Play.

  Khi mở Trình quét trợ năng, bạn được nhắc bật trình quét trong cài đặt thiết bị:

  1. Chuyển đến Cài đặt sau đó Trợ năng và tìm Trình quét trợ năng.
  2. Nhấn vào nút chuyển Trình quét trợ năng để chuyển sang vị trí bật.

  Bạn có thể tắt Trình quét trợ năng bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại Cài đặt sau đó Trợ năng sau đó Trình quét trợ năng.

  Bước 2: Quét ứng dụng của bạn

  Để quét ứng dụng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng của bạn.
  2. Nhấn vào biểu tượng nút Trình quét trợ năng .
  3. Bạn sẽ nhìn thấy ảnh chụp màn hình của ứng dụng có ghi chú về các cải tiến có thể thực hiện. Để xem danh sách kết quả đầy đủ, hãy nhấn vào biểu tượng Danh sách .

  Lưu ý:

  • Nếu bạn đang sử dụng TalkBack, hãy khám phá bằng cảm ứng để tiếp cận nút Trình quét trợ năng.
  • Nếu bạn nhìn thấy màn hình màu đen sau khi quét ứng dụng, thì màn hình đó chính là cửa sổ bảo mật. Nếu một cửa sổ được thông báo là "bảo mật" bằng WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE (thường là trong ứng dụng xử lý thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân), Trình quét trợ năng không thể chụp ảnh của màn hình đó hoặc đánh giá độ tương phản màu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem kết quả quét để tìm các cơ hội khác.

  Tùy chỉnh cài đặt của Trình quét

  Bạn có thể điều chỉnh các ngưỡng về tỷ lệ tương phản và kích thước mục tiêu cảm ứng mà Trình quét sử dụng.

  1. Ở cuối màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Màn hình chính Màn hình chính.
  2. Trên điện thoại Pixel, hãy vuốt từ cuối màn hình lên. Trên các thiết bị khác, hãy nhấn vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Menu ứng dụng.
  3. Nhấn vào biểu tượng Trình quét Accessibility Scanner.
  4. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.

  Trên màn hình cài đặt Trình quét, bạn có thể thay đổi các thông số sau đây:

  • Tỷ lệ tương phản: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản văn bản và hình ảnh.
  • Kích thước mục tiêu cảm ứng: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho kích thước mục tiêu cảm ứng.

  Chia sẻ kết quả

  Bạn có thể chia sẻ kết quả hoàn chỉnh hoặc từng mục với người khác, chẳng hạn như bạn cùng nhóm. Để chia sẻ kết quả, hãy làm theo các bước sau:

  1. Sau khi quét ứng dụng của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
  2. Chọn cách bạn muốn chia sẻ tệp zip có kết quả và ảnh chụp màn hình.

  Lưu ý: Để chia sẻ kết quả của từng mục, nhấn Chia sẻ trong khi xem mục đó.

  Xem các lần quét trước

  Sau khi quét màn hình, Trình quét trợ năng hiển thị danh sách các lần quét trước. Danh sách chứa tên và biểu tượng của ứng dụng bạn đã quét cùng với thời gian và ngày quét. Nhấn vào lần quét bất kỳ để xem chi tiết.

  Trợ giúp và phản hồi

  Để tìm tài liệu trợ giúp hoặc gửi phản hồi về Trình quét trợ năng, hãy chọn Trợ giúp và phản hồi trong ứng dụng.

 2. Cách đọc kết quả Trình quét trợ năng

  Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các cơ hội sau để cải thiện trợ năng cho ứng dụng của bạn.

  Gắn nhãn nội dung

  Nhiều nút điều khiển trong giao diện người dùng phụ thuộc vào các dấu hiệu hình ảnh để thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng. Người dùng khiếm thị có thể khó nhìn thấy những dấu hiệu này.

  Bạn có thể giúp các nút điều khiển trong giao diện người dùng dễ truy cập hơn bằng cách dùng nhãn nội dung. Nhãn nội dung không xuất hiện trên màn hình nhưng người dùng khiếm thị có thể sử dụng những nhãn đó thông qua các dịch vụ trợ năng như TalkBack hay các trình đọc màn hình khác.

  Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các cơ hội gắn nhãn nội dung sau đây:

  • Nhãn mục bị thiếu
   Xác định Chế độ xem mà trình đọc màn hình có thể lấy tiêu điểm và chế độ xem không có mô tả bằng lời, cho Chế độ xem hoặc Chế độ xem có liên quan trong phân cấp phụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhãn nội dung tại đây.
  • Mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái
   Xác định các trường hợp Chế độ xem có mô tả thừa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái tại đây.
  • Mô tả mục trùng lặp
   Xác định các trường hợp phân cấp chứa Chế độ xem có mô tả trùng lặp chính xác. Ví dụ: hai nút có thể lấy tiêu điểm riêng biệt có cùng mô tả "Tùy chọn khác" có thể khiến người dùng nhầm lẫn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô tả trùng lặp tại đây.
  Triển khai

  Trình quét trợ năng sẽ kiểm tra phân cấp Chế độ xem và xác định các trường hợp người dùng bị tổn thương vận động có thể gặp khó khăn khi tương tác với bố cục.

  • Liên kết có thể nhấp
   Xác định việc sử dụng ClickableSpan không phải là UrlSpans. Bạn có thể tìm hiểu thêm về liên kết có thể nhấp tại đây.
  • Chế độ xem có thể nhấp trùng lặp
   Xác định Chế độ xem có thể nhấp dùng chung vị trí trên màn hình như Chế độ xem có thể nhấp khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chế độ xem có thể nhấp trùng lặp tại đây.
  • Nhãn mục có thể chỉnh sửa
   Xác định EditTextsTextViews có thể chỉnh sửa có contentDescription không trống. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhãn Chế độ xem có thể chỉnh sửa tại đây.
  • Loại mục không được hỗ trợ
   Xác định loại mục không được các dịch vụ trợ năng hỗ trợ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về loại mục không được hỗ trợ tại đây.
  • Thứ tự duyệt
   Xác định các vấn đề có thể xảy ra trong thứ tự duyệt mục. Đây là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến người dùng trình đọc màn hình hoặc các dịch vụ trợ năng khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thứ tự duyệt tại đây.
  Kích thước mục tiêu cảm ứng

  Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các mục tiêu cảm ứng nhỏ có thể gây khó khăn cho người dùng bị tổn thương vận động.

  • Kích thước mục tiêu cảm ứng
   Xác định Chế độ xem có thể nhấp và có thể nhấp lâu có kích thước nhỏ hơn 48x48dp hay 32x32dp đối với Chế độ xem trong cửa sổ phương thức nhập hoặc những chế độ xem dựa vào cạnh hiển thị. Bạn có thể thay đổi kích thước tối thiểu trong cài đặt Trình quét. Tìm hiểu thêm về kích thước mục tiêu cảm ứng tại đây.
  Độ tương phản thấp

  Trình quét trợ năng đề xuất các cải tiến đối với tỷ lệ tương phản màu sắc để giúp người dùng khiếm thị có thể truy cập vào ứng dụng của bạn dễ hơn.

  • Độ tương phản văn bản và hình ảnh
   Xác định văn bản hoặc hình ảnh có tỷ lệ tương phản dưới 3.0 giữa màu văn bản và màu nền (đối với TextViews không trống) hoặc giữa màu nền phía trước và phía sau (đối với ImageViews). Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tối thiểu trong cài đặt Trình quét. Tìm hiểu thêm về độ tương phản màu.

  Các phương pháp khác hay nhất về trợ năng

  Vui lòng đọc thêm trong Tài liệu trợ năng dành cho nhà phát triển Android.