1. Kom i gang med Tilgjengelighetsskanner
 2. Slik leser du resultater fra Tilgjengelighetsskanner
 1. Kom i gang med Tilgjengelighetsskanner

  Når du planlegger og utvikler en Android-app, kan du bruke Tilgjengelighetsskanner for å forbedre appen for brukerne.

  Med Tilgjengelighetsskanner kan du skanne skjermen og få forslag til hvordan du kan gjøre appen mer tilgjengelig, basert på

  • innholdsetiketter
  • Størrelse på elementer som skal berøres
  • Klikkbare elementer
  • tekst- og bildekontrast

  Viktig: Tilgjengelighetsskanner er ikke en erstatning for manuell testing, og bruk av funksjonen gir ingen garantier for tilgjengeligheten til appen.

  Trinn 1: Installer og slå på Tilgjengelighetsskanner

  Tilgjengelighetsskanner er tilgjengelig for telefoner og nettbrett med Android 6.0 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

  1. Last ned Tilgjengelighetsskanner fra Google Play.
  2. Åpne Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Følg veiledningen i Innstillinger-appen på enheten for å slå på Tilgjengelighetsskanner.
  4. Trykk på Tilgjengelighet og så Tilgjengelighetsskanner og så Bruk tjenesten.
   • Slik slår du av Tilgjengelighetsskanner: Gå tilbake til Innstillinger og så Tilgjengelighet og så Tilgjengelighetsskanner.

  Trinn 2: Skann appen din

  Du kan skanne et øyeblikksbilde av appen din eller en serie av skjermbilder mens du bruker appen.

  Skann et opptak

  Du kan skanne en arbeidsflyt eller oppgave i appen din. Med dette alternativet tar Tilgjengelighetsskanner opp og analyserer elementene på skjermen mens du bruker og navigerer gjennom appen.

  Viktig: Opptaket inneholder en serie av skjermdumper, og det inkluderer ikke video eller lyd. Opptaket blir liggende på enheten og deles aldri med Google.

  Slik skanner du et opptak:

  1. Åpne appen.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner-knappen .
  3. Trykk på Ta opp Videokamera.
  4. Bruk appen din.
   • Hvis du går til en annen app, settes opptaket på pause til du går tilbake.

  Slik stopper du opptak:

  1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne varslene. Eller åpne en annen app.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner tar opp.
  3. Trykk på Stopp .

  Skann et øyeblikksbilde

  Slik skanner du ett enkelt skjermbilde i appen din:

  1. Åpne appen.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner .
  3. Trykk på Øyeblikksbilde Velg et bilde.

  Gjennomgå resultatene av en skanning

  Når du har skannet et opptak eller øyeblikksbilde, viser Tilgjengelighetsskanner én eller flere skjermdumper av appen din. I en skjermdump er resultatene av skanningen merket med oransje rektangler.

  • Slik ser du detaljer: Trykk på det merkede området. Hvis det er flere resultater på et skjermbilde, trykker du på Neste Neste.
  • Slik ser du en fullstendig liste over resultater fra alle skjermdumpene: Trykk på Liste og så Gruppér etter skjermbilde eller Gruppér etter kategori.
  • Slik deler du resultater: Trykk på Del .

  Hvis du har skannet et opptak eller har mer enn én skjermdump:

  • Slik navigerer du mellom skjermdumper: Trykk på en skjermdump i karusellen øverst. Eller trykk på Neste Neste.
  • Slik ser du et rutenett med alle skjermdumpene: Trykk på Bibliotek .

  Tips: Hvis et ressursnavn er for langt til å passe på skjermen, trykker og holder du på ressursnavnet for å markere det.

  Skann sikre vinduer

  Hvis appen din har et vindu som er deklarert som «secure» (med WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE), kan ikke Tilgjengelighetsskanner ta bilde av skjermen eller kontrollere fargekontrasten. For slike vinduer viser Tilgjengelighetsskanner en svart skjerm etter at den har skannet appen din. Du kan imidlertid fortsatt lese skanneresultatene med tanke på andre muligheter.

  Endre grensene for kontrast og størrelse på berøringselementer

  Du kan endre grensene som skanneren bruker for kontrastforhold og størrelse på berøringselementer.

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner og så Innstillinger Innstillinger.
  3. Se eller endre innstillingene:
   • Kontrastforhold for tekst: Angi en ny minimumsgrense for tekstfargekontrast.
   • Kontrastforhold for bilder: Angi en ny minimumsgrense for bildefargekontrast.
   • Størrelsen på berøringselementer: Angi en ny minimumsgrense for størrelsen på berøringselementer.

  Endre resultatene for kontrastforhold

  Skanneren bruker forgrunns- og bakgrunnsfarger for å fastslå kontrastforholdet. Du kan endre forgrunns- eller bakgrunnsfargene.

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Trykk på en skanning som har et forslag til fargekontrast og så Rediger farger.
  4. Under skjermdumpen trykker du på Forgrunn eller Bakgrunn.
  5. Slik endrer du forgrunns- eller bakgrunnsfargen:
   • Dra utvalgsrammen til et annet område av skjermdumpen.
   • Nederst trykker du på en av de foreslåtte fargene.
  6. Trykk på Bruk.

  Tips: For å flytte utvalgsrammen, trykk på pilene på siden. Eller trykk på og hold på pilene for å gjøre større justeringer.

  Del skanneresultatene

  Du kan dele resultatene med andre – for eksempel medarbeidere.

  Slik deler du resultatene nå:

  1. Fullfør en skanning.
  2. Trykk på Del .
  3. Velg hvordan du vil dele resultatene.

  Tips: For å dele resultatene for ett enkelt element, trykk på Del mens du ser på elementet.

  Slik deler du resultatene senere:

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Trykk på skanningen etterfulgt av Del .
  4. Velg hvordan du vil dele resultatene.

  Administrer tidligere skanninger

  Gi nytt navn til skanninger

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Trykk på en skanning etterfulgt av Mer Mer etterfulgt av Gi ny tittel.
  4. Skriv inn en tittel.
  5. Trykk på Gi nytt navn.

  Legg til en beskrivelse

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Trykk på en skanning etterfulgt av Mer Mer etterfulgt av Rediger beskrivelsen.
  4. Legg til en beskrivelse.
  5. Trykk på Lagre.

  Slett en skanning

  1. Gå til Apper-delen på enheten.
  2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
  3. Trykk på en skanning etterfulgt av Mer Mer etterfulgt av Slett skanningen etterfulgt av Slett.

  Få hjelp eller send tilbakemelding

  For å få hjelp eller sende tilbakemelding om Tilgjengelighetsskanner, trykk på Hjelp og tilbakemeldinger i appen.

 2. Slik leser du resultater fra Tilgjengelighetsskanner

  Tilgjengelighetsskanner ser etter følgende muligheter til å forbedre tilgjengeligheten til appen din.

  Innholdsetiketter

  Det brukes ofte visuelle indikatorer for å vise betydningen av og funksjonen til forskjellige kontroller i brukergrensesnittet. Brukere med nedsatt syn kan ha vanskeligheter med å se disse indikatorene.

  Du kan gjøre kontrollene i brukergrensesnittet mer tilgjengelige ved å bruke innholdsetiketter. Innholdsetikettene vises ikke på skjermen, men brukere med nedsatt syn kan få nytte av dem gjennom tilgjengelighetstjenester som TalkBack eller andre skjermlesere.

  Tilgjengelighetsskanner ser etter følgende muligheter for innholdsetiketter:

  • Elementetiketten mangler
   Identifiser Views som en skjermleser kan fokusere på, og som har en tom høytlest beskrivelse, enten for View eller for relevante Views i underhierarkiet. Finn ut mer om innholdsetiketter.
  • Element merket med type eller tilstand
   Identifiser tilfeller der en View har en overflødig beskrivelse. Finn ut mer om elementer som er merket med type eller tilstand.
  • Dupliserte elementbeskrivelser
   Identifiser tilfeller der et hierarki inneholder Views med helt identiske beskrivelser. To separat fokuserbare knapper med beskrivelsen «Flere alternativer» kan for eksempel forvirre brukerne. Finn ut mer om dupliserte beskrivelser.
  • Uklart formål med linken
   Identifiser lite informativ linktekst, for eksempel «klikk her». Finn ut mer om utydelig linktekst.
  Implementering

  Tilgjengelighetsskanner undersøker View-hierarkier og identifiserer tilfeller der brukere med motoriske vansker kan ha problemer med å bruke grensesnittet.

  • Klikkbare linker
   Identifiser bruk av ClickableSpan som ikke er UrlSpans. Finn ut mer om klikkbare linker.
  • Dupliserte klikkbare Views
   Identifiser klikkbare Views som har samme plassering på skjermen som andre klikkbare Views. Finn ut mer om dupliserte klikkbare Views.
  • Redigerbare elementetiketter
   Identifiser EditTexts og redigerbare TextViews som har en contentDescription som ikke er tom. Finn ut mer om redigerbare View-etiketter.
  • Elementtyper som ikke støttes
   Identifiser elementtyper som ikke støttes av tilgjengelighetstjenester. Finn ut mer om elementtyper som ikke støttes.
  • Traverseringsrekkefølge
   Identifiser mulige problemer med traverseringsrekkefølgen på elementer, noe som kan påvirke brukere av skjermlesere eller andre tilgjengelighetstjenester. Finn ut mer om traverseringsrekkefølge.
  Størrelsen på berøringselementer

  Tilgjengelighetsskanner ser etter små berøringselementer som kan føre til problemer for brukere med motoriske vansker.

  • Størrelsen på berøringselementer
   Identifiser klikkbare og holdeklikkbare Views som er mindre enn 48 x 48 dp i størrelse, eller 32 x 32 dp for Views innenfor inndatametodevinduer eller mot skjermkanten. Du kan endre minimumsstørrelsen i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om størrelsen på berøringselementer.
  Lav kontrast

  Tilgjengelighetsskanner foreslår forbedringer i fargekontrastforhold for å gjøre appen mer tilgjengelig for svaksynte brukere.

  • Tekst- og bildekontrast
   Identifiser tekst eller bilder med et kontrastforhold som er lavere enn 3.0 mellom tekstfargen og bakgrunnsfargen (for TextViews som ikke er tomme) eller mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen (for ImageViews). Du kan endre minimumsforholdet i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om fargekontrast.

  Finn ut mer om tilgjengelighet.

  Les mer i dokumentasjonen om tilgjengelighet for Android-utviklere.

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
717068
false