Použití braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Braillskou klávesnicí TalkBack můžete pomocí šesti prstů zadávat šestibodové Braillovo písmo.

Braillská klávesnice TalkBack je dostupná v jednotném anglickém Braillově písmu, španělštině a arabštině.

Důležité: Pokud chcete používat braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack, zapněte aplikaci TalkBackvypněte zvětšení.

Krok 1: Nastavení braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s podporou gest několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez podpory gest více prsty (před aktualizací Android R s aplikací TalkBack 9.1): Jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 2. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack a pak Braillská klávesnice a pak Nastavení braillské klávesnice.
 3. V textovém poli vyberte Nastavení.
 4. Zapněte možnost Braillská klávesnice TalkBack.
 5. Otevřete aplikaci, ve které je možné psát, např. Gmail nebo Google Keep.
  • Braillská klávesnice není kompatibilní s Dokumenty Google.
 6. Pokud chcete klávesnici zobrazit, přesuňte výběr na textové pole a dvakrát klepněte.
 7. Zvolte Přepnout metodu zadávání Metoda zadávání nebo Další jazyk Zeměkoule.
  • Pokud nepoužíváte klávesnici Gboard, možnosti se mohou lišit. Tato možnost se obvykle nachází vpravo dole.
 8. Vyberte Braillská klávesnice TalkBack.

Tip: Při prvním otevření braillské klávesnice si můžete přehrát výukový program, kde se dozvíte další informace.

Krok 2: Výběr režimu klávesnice

Důležité: Braillská klávesnice TalkBack ve výchozím nastavení mění režimy podle orientace zařízení.

Vypnutí výchozího nastavení:

 1. V zařízení přejděte do sekce Přístupnost.
 2. Vyberte TalkBack a pak Nastavení.
 3. Vyberte Braillská klávesnice a pak Rozložení.
Režim s obrazovkou od sebe

Režim s obrazovkou od sebe vám umožňuje psát, když je obrazovka zařízení nasměrována od vás.

Otevření výukového programu pro obrazovku od sebe:

 1. Podržte telefon obrazovkou od sebe.
 2. Přejeďte po obrazovce třemi prsty nahoru.
 3. V seznamu možností braillské klávesnice vyberte Otevřít výukový program.

Použití režimu s obrazovkou od sebe:

 1. Otočte telefon obrazovkou od sebe.
 2. Poté telefon otočte na šířku.
  • Levou rukou chytněte horní část telefonu. Pravou rukou chytněte spodní část telefonu, na které se nachází port USB.
 3. Telefon držte malíčkem a palcem. Tři prostřední prsty držte nad obrazovkou.
 4. Levý ukazováček umístěte nad pozici bodu 1.
 5. Vyzkoušejte tato písmena:
  • A: Levým ukazováčkem klepněte na bod 1.
  • B: Levým ukazováčkem a prostředníčkem klepněte na body 1 a 2.
  • C: Levým ukazováčkem a pravým ukazováčkem klepněte na body 1 a 4.
  • D: Levým ukazováčkem, pravým ukazováčkem a pravým prostředníčkem klepněte na body 1, 4 a 5.

Tip: Pokud jsou pozice bodů mimo, můžete je upravit. Podržte na obrazovce šest prstů po dobu tří sekund, dokud neuslyšíte „Pozice bodů byla změněna“. Braillská klávesnice si samostatně zapamatuje pozice pro režim s obrazovkou od sebe i pro režim s obrazovkou vodorovně nahoru.

Režim s obrazovkou vodorovně nahoru

V režimu s obrazovkou vodorovně nahoru můžete psát na rovném povrchu. Když zařízení rozpozná rovný povrch, přepne se z režimu s obrazovkou od sebe do režimu s obrazovkou vodorovně nahoru. Tento režim může být vhodný, pokud umíte psát na braillském psacím stroji Perkins nebo ho upřednostňujete.

 1. Položte zařízení na rovný povrch, dokud neřekne „Režim s obrazovkou k sobě“.
  • Zařízení umístěte tak, aby se nabíjecí port nacházel nalevo.
 2. Zleva doprava jsou body umístěny takto: 3, 2, 1, 4, 5, 6. Umístěte ruce k zařízení tak, abyste mohli třemi prostředními prsty pohybovat nad obrazovkou.
 3. Levý ukazováček podržte nad bodem 1.
 4. Vyzkoušejte tato písmena:
  • A: Levým ukazováčkem klepněte na bod 1.
  • B: Levým ukazováčkem a prostředníčkem klepněte na body 1 a 2.
  • C: Levým ukazováčkem a pravým ukazováčkem klepněte na body 1 a 4.
  • D: Levým ukazováčkem, pravým ukazováčkem a pravým prostředníčkem klepněte na body 1, 4 a 5.

Tip: Pokud jsou pozice bodů mimo, můžete je upravit. Podržte na obrazovce šest prstů po dobu tří sekund, dokud neuslyšíte „Pozice bodů byla změněna“. Braillská klávesnice si samostatně zapamatuje pozice pro režim s obrazovkou od sebe i pro režim s obrazovkou vodorovně nahoru.

Používání gest s braillskou klávesnicí v aplikaci TalkBack

Důležité: Při používání braillské klávesnice nejsou k dispozici další gesta aplikace TalkBack. Pokud chcete braillskou klávesnici zavřít a používat ostatní gesta aplikace TalkBack, přejeďte dvěma prsty dolů.

Vyzkoušejte tato gesta

 • Smazat písmeno: Přejetí prstem doleva
 • Smazat slovo: Přejetí dvěma prsty doleva
 • Přidat mezeru: Přejetí prstem doprava
 • Začít na novém řádku: Přejetí dvěma prsty doprava
 • Odeslat SMS: Přejetí dvěma prsty nahoru

Zobrazení seznamu dostupných gest:

 1. Přejeďte třemi prsty po obrazovce nahoru.
 2. Otevřete seznam možností braillské klávesnice.
 3. Vyberte Zobrazit všechna gesta.

Tip: Když v některých zařízeních použijete aplikaci Zprávy a zavřete braillskou klávesnici TalkBack, nebude fungovat tlačítko Zpět. Pokud budete chtít pokračovat, vraťte se na plochu.

Správa braillské klávesnice TalkBack

Skrytí klávesnice

 • Skrytí braillské klávesnice TalkBack: Přejeďte dvěma prsty dolů.
 • Přepnutí na původní klávesnici: Přejeďte třemi prsty dolů.

Přidání nebo odstranění jazyků

Můžete vybrat, které jazyky budete s braillskou klávesnicí používat.

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s podporou gest několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez podpory gest více prsty (před aktualizací Android R s aplikací TalkBack 9.1): Jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 2. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack a pak Braillská klávesnice a pak Jazyky pro zadávání.
 3. Zaškrtněte požadované jazyky.

Přepnutí jazyků

Pokud vyberete více než jeden jazyk, můžete mezi nimi přepínat v nabídce braillské klávesnice.

 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, přejeďte třemi prsty nahoru.
 2. Vyberte Změnit jazyk psaní.
  • Tuto možnost uvidíte, jen když zaškrtnete více jazyků.
 3. Vyberte jazyk.

Přepínání mezi plnopisem (grade 1) a zkratkopisem (grade 2)

Plnopis je vhodný, pokud Braillovo písmo ještě úplně neovládáte. Zkratkopis je určen pro pokročilejší uživatele.

 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, přejeďte třemi prsty nahoru.
 2. Vyberte požadovanou možnost:
  • Plnopis (grade 1):Vyberte Přepnout na plnopis.
  • Zkratkopis (grade 2): Vyberte Přepnout na zkratkopis.

Pokud s aplikací TalkBack potřebujete další pomoc, kontaktujte tým podpory Google pro hendikepované.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
717068
false