Använda Åtgärdsblock

Åtgärdsblock gör det enklare för personer som har en kognitiv funktionsnedsättning att använda Android-enheter. Med åtgärdsblock lägger du till vanliga åtgärder på startskärmen tillsammans med ett namn eller en bild. Sedan kan du aktivera åtgärdsblocket – till exempel ett foto – så att det utlöser motsvarande åtgärd, till exempel att ringa en närstående.

Steg 1: Kontrollera kraven

Viktigt! Appen Åtgärdsblock är för närvarande tillgänglig för engelska, franska, italienska, tyska, spanska, brasiliansk portugisiska och japanska.

Innan du använder Åtgärdsblock ska du kontrollera att mobilen eller surfplattan uppfyller följande krav:

Obs! Appen Åtgärdsblock är ännu inte tillgänglig för barns Google-konton.

Steg 2: Ladda ned Åtgärdsblock

Ladda ned Åtgärdsblock på Google Play.

Steg 3: Konfigurera ditt första åtgärdsblock

Du kan ställa in ett åtgärdsblock som utför en uppgift i ett enda steg, till exempel ringa en närstående, titta på ett program, styra lamporna, säga något och mycket annat. Du kan bestämma vilka åtgärdsblock du ska skapa utifrån dina eller dina närståendes behov.

Skapa ett åtgärdsblock för en vanlig åtgärd

Du kan skapa åtgärdsblock för att utföra vanliga åtgärder med hjälp av Google Assistent. Läs mer om vad Google Assistent kan hjälpa dig med.

 1. Öppna appen Åtgärdsblock .
 2. Välj Skapa åtgärdsblock.
 3. Välj en av de vanligaste åtgärderna i listan, till exempel Ring ett samtal.
 4. Om du vill att enheten ska läsa upp kommandot när åtgärdsblocket trycks ned väljer du Läs upp åtgärd. Du kan avmarkera kryssrutan om åtgärden innehåller känsliga uppgifter.
 5. Om du vill att enheten ska vibrera när du trycker på åtgärdsblocket väljer du Vibrera.
 6. Om du vill testa åtgärdsblocket väljer du Testa åtgärd och sedan Nästa.
 7. Lägg till en bild, ett namn eller båda:
  • Bild: Välj en bild i fotobiblioteket, kameran eller symbolbiblioteket (inklusive bildkommunikationssymboler) genom att trycka på Välj . Om du väljer en bild från fotobiblioteket eller kameran kan du beskära den eller välja Visa alltid hela bilden för att se till att hela bilden alltid visas på startskärmen. Om du vill skapa ett åtgärdsblock med enbart text väljer du Ingen bild.
  • Namn på åtgärdsblock: Ange ett namn på åtgärdsblocket. Om du vill skapa ett åtgärdsblock med enbart bild lämnar du namnet tomt.
 8. Välj Spara åtgärdsblock.
 9. Lägg till åtgärdsblocket på startskärmen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips! I vissa fall måste du ge Google Assistent behörighet att samverka med andra tjänster på enheten. Välj Appar och aviseringar i appen för enhetsinställningar följt av Assistent följt av Alla inställningar för Assistenten följt av Tjänster. Välj de tjänster du vill använda med åtgärdsblock. Läs mer om hur du väljer vad du vill dela med Google Assistent.

Konfigurera ett åtgärdsblock för att säga något högt

Du kan skapa åtgärdsblock för att säga något högt, till exempel ”Hej, jag heter”. Texten skickas till Google så att den kan konverteras till en röstfil.

 1. Öppna appen Åtgärdsblock .
 2. Välj Skapa åtgärdsblock.
 3. Välj Säg något högt och sedan en av de vanliga fraserna i listan. Om du vill ange en egen fras väljer du Skapa anpassad fras.
 4. Välj en röst som ska läsa upp frasen på menyn Röst.
 5. Om du vill höra rösten väljer du Testa tal och sedan Nästa.
 6. Lägg till en bild, ett namn eller båda:
  • Bild: Välj en bild i fotobiblioteket, kameran eller symbolbiblioteket (inklusive bildkommunikationssymboler) genom att trycka på Välj . Om du väljer en bild från fotobiblioteket eller kameran kan du beskära den eller välja Visa alltid hela bilden för att se till att hela bilden alltid visas på startskärmen. Om du vill skapa ett åtgärdsblock med enbart text väljer du Ingen bild.
  • Namn på åtgärdsblock: Ange ett namn på åtgärdsblocket. Om du vill skapa ett åtgärdsblock med enbart bild lämnar du namnet tomt.
 7. Välj Spara åtgärdsblock.
 8. Lägg till åtgärdsblocket på startskärmen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Dela en webbadress till åtgärdsblock

Du kan skapa ett åtgärdsblock som öppnar en webbadress när någon trycker på det.

 1. Öppna appen du vill dela en webbadress från, till exempel Chrome eller YouTube, på enheten.
 2. Välj Dela följt av Åtgärdsblock.
 3. Bekräfta uppgifterna om åtgärdsblocket, till exempel namn och bild.
 4. Placera åtgärdsblocket på startskärmen.

Steg 4: Använd åtgärdsblock

När du har skapat ett åtgärdsblock och placerat det på startskärmen väljer du helt enkelt åtgärdsblocket för att utföra åtgärden.

Hantera åtgärdsblock

När du har konfigurerat åtgärdsblock kan du göra justeringar så att konfigurationen fungerar bättre för dig eller din anhöriga.

Tilldela en adaptiv brytare till ett åtgärdsblock

Den här funktionen kan vara användbar för personer med motoriska funktionsnedsättningar som föredrar att använda anpassningsbara brytare.

 1. Anslut en brytare till telefonen via USB eller Bluetooth. Kontrollera att brytaren inte redan har tilldelats en annan Åtgärdsblock-app eller någon annan app.
 2. Öppna appen Åtgärdsblock .
 3. Välj det åtgärdsblock du vill använda med en brytare och välj sedan Redigera.
 4. Välj Tilldela till en extern brytare. Du kan bli ombedd att aktivera tillgänglighetstjänsten Åtgärdsblock. Välj OK.
 5. Tryck på brytaren som du vill använda för åtgärdsblocket.
 6. Spara brytartilldelningen genom att välja Spara.
 7. Du aktiverar skärmtangentbordet genom att öppna appen Inställningar Appen Inställningar System följt av Språk och inmatning följt av Fysiskt tangentbord. Aktivera Visa virtuellt tangentbord.
 8. Tryck på brytaren för att använda åtgärdsblocket.

Redigera eller radera åtgärdsblock

 1. Öppna appen Åtgärdsblock .
 2. Välj ett åtgärdsblock för att visa alternativ, till exempel Redigera, Radera med mera.

Tips! Om ett åtgärdsblock har etiketten ”Inte placerat” är det inaktivt. Om du vill aktivera ett åtgärdsblock lägger du till det på startskärmen genom att följa anvisningarna i nästa avsnitt.

Lägga till ett åtgärdsblock på startskärmen

Du kan lägga till åtgärdsblock på startskärmen på två sätt:

 • Tryck länge på startskärmen tills en meny visas. Välj Widgetar och titta efter Åtgärdsblock i listan över widgetar.
 • Välj åtgärdsblocket i appen Åtgärdsblock. Välj Placera på startskärmen på menyn. (Det här alternativet är inte tillgängligt på alla enheter.)

Flytta ett åtgärdsblock på startskärmen

 1. Tryck länge på åtgärdsblocket på startskärmen.
 2. Dra åtgärdsblocket till den plats där du vill ha det. Lyft fingret.

Ändra storlek på ett åtgärdsblock på startskärmen

 1. Tryck länge på åtgärdsblocket på startskärmen.
 2. Lyft fingret. Du ser en kontur med punkter på sidorna.
 3. Dra i punkterna om du vill ändra storlek på åtgärdsblocket.
 4. När du är klar trycker du utanför åtgärdsblocket.

Felsökning

Om du ser något av dessa felmeddelanden följer du stegen nedan.

”Det går inte att ansluta till Google Assistent”

 1. Kontrollera att du har installerat Google-appen.
 2. Kontrollera att Google Assistent är aktiverat när du är inloggad med ett konto.
 3. Testa att trycka på åtgärdsblocket igen.
 4. Om felmeddelandet visas igen startar du om Google-appen eller startar om telefonen.

”Åtgärden är inte tillgänglig” eller ”Det går inte att slutföra åtgärden”

 1. Kontrollera att Google Assistent är aktiverat när du är inloggad med ett konto.
 2. Testa att trycka på åtgärdsblocket igen.

Skicka feedback

Om du behöver hjälp med att använda åtgärdsblock kontaktar du supportteamet för kunder med funktionsnedsättning på g.co/disabilitysupport.

Så här skickar du feedback om Åtgärdsblock:

 1. Öppna appen Åtgärdsblock .
 2. Välj Hjälp Hjälp högst upp till höger.
 3. Välj Skicka feedback längst ned på sidan.

Aktivitet i Åtgärdsblock

Google samlar in viss data som rör din användning av Åtgärdsblock för att kunna tillhandahålla och förbättra tjänsten. Denna data visas inte i Min aktivitet och raderas när du avinstallerar eller slutar använda Åtgärdsblock.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false
false