Preklad prevodu reči na text pomocou živého prepisu

Stačí jediné klepnutie a živý prepis automaticky pridá titulky k reči vo vašom zariadení. Môžete ho používať v médiách, ako sú videá, podcasty, telefonické hovory, videohovory a zvukové správy.

Dôležité:

 • Titulky hovorov fungujú iba v telefónoch Pixel.

Obsah

Zapnutie živého prepisu

Presun panela s titulkami

Zmena nastavení živého prepisu

Zadávanie odpovedí počas telefonického hovoru

Používanie batérie a ďalšie poznámky

Ako získať pomoc

Zapnutie živého prepisu

Živý prepis funguje:

 • V telefónoch Pixel 2 a novších v angličtine.
 • V telefónoch Pixel 6 a Pixel 6 Pro v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, japončine a španielčine.
  • V telefónoch Pixel 6 a Pixel 6 Pro môžete tieto jazyky rozpoznávať a automaticky prekladať titulky médií prostredníctvom automatického rozpoznávania.
 • v ďalších vybraných telefónoch s Androidom.

Ak chcete živý prepis zapnúť alebo vypnúť:

 1. Stlačte tlačidlo hlasitosti.
 2. V sekcii ovládania hlasitosti klepnite na Živý prepis Titulky živého prepisu.

Tip: Ak tieto kroky nefungujú, zrejme budete musieť najprv zapnúť živý prepis v nastaveniach dostupnosti svojho zariadenia.

Keď je živý prepis zapnutý, zobrazujú sa titulky reči v prehrávaných médiách v zariadení.

V telefónoch Pixel sa titulky zobrazujú aj počas hovorov. Pri hovore bude osoba, s ktorou voláte, hlasovým oznámením upozornená, že boli zapnuté titulky.

Všetky titulky sú spracúvané v zariadení. Nikdy sa neukladajú ani neopustia vaše zariadenie.

Tip: Ak nevidíte živý prepis, možno bude potrebné aktualizovať Android System Intelligence. Komponent Android System Intelligence sa v minulosti nazýval Služby prispôsobenia zariadenia. Ak v Obchode Play nájdete tento predchádzajúci názov, stále môžete aplikáciu aktualizovať.

Presun panela s titulkami

 • Presunutie panela s titulkami: pridržte ho a presuňte nahor alebo nadol.
 • Skrytie titulkov a vypnutie živého prepisu: presuňte panel s titulkami z obrazovky cez jej dolnú časť.
 • Rozbalenie alebo zbalenie panela s titulkami: dvakrát klepnite. Tento pohyb nemôžete urobiť počas hovoru.

Zmena nastavení živého prepisu

 1. Otvorte v zariadení Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Zvuk a potom Živý prepis.
 3. V sekcii Nastavenia môžete nájsť alebo zmeniť tieto nastavenia:
  • Zapnúť alebo vypnúť živý prepis.
  • Skryť alebo zobraziť vulgarizmy.
  • Skryť alebo zobraziť zvukové štítky, napríklad smiech alebo potlesk.
  • Skryť alebo zobraziť ikonu živého prepisu v ovládaní hlasitosti.
  • Zapnúť alebo vypnúť titulky hovoru. Toto nastavenie je k dispozícii iba pre telefóny Pixel.

Tip: Veľkosť, štýl a farbu titulkov môžete zmeniť v predvoľbách titulkov.

Zadávanie odpovedí počas telefonického hovoru

Dôležité: K dispozícii iba v Pixeli 6 a Pixeli 6 Pro.

Pomocou tejto funkcie môžete volať bez toho, aby ste hovorili. Budú sa vám zobrazovať titulky toho, čo hovorí druhá osoba, a odpovede môžete písať v reálnom čase. Systém bude vaše správy čítať nahlas. Táto funkcia neumožňuje preklad, iba komunikáciu v pôvodnom jazyku.

Ak chcete zapnúť písanie odpovedí:
 1. Otvorte v telefóne Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Dostupnosť a potom Živý prepis.
 3. Zapnite Počas hovorov odpovede písať.

Počas hovorov vás upozornenie informuje, že titulky hovoru sú zapnuté. Ak chcete začať písať, klepnite na položku Klávesnica Keyboard.

Používanie batérie a ďalšie poznámky

Keď telefonujete alebo prehrávate médiá, živý prepis viac spotrebúva batériu. V režime šetriča batérie sa živý prepis automaticky vypne.

Ďalšie poznámky k živému prepisu:

 • Živý prepis nie je určený na hovory s viacerými osobami.
 • Ak počas hovorov pri oznámení o používaní titulkov vypnete zvuk na svojej strane, vypne sa zvuk aj tohto oznámenia. Uistite sa, že druhá osoba vie, že sú titulky zapnuté.
 • Titulky nemusia byť k dispozícii v prípade niektorých médií alebo telefónnych aplikácií.
 • Živý prepis funguje najlepšie pri zvuku so zreteľnou rečou a minimálnym hlukom na pozadí.
 • Živý prepis nefunguje s hudbou.
 • Nepoužíva mobilné dáta ani internetové pripojenie. Všetky zvuky aj titulky sa spracúvajú v zariadení a nikdy sa neukladajú ani neodosielajú Googlu.

Ďalšia pomoc

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s živým prepisom, kontaktujte tím podpory Google pre ľudí s postihnutím.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
717068
false
false