שינוי הגדרות הרטט

אפשר להפעיל רטט בשביל צלצול, הודעות ומגע.

  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישות.
  3. מקישים על רטט.
  4. בודקים או משנים את ההגדרות הבאות:
    • מקישים על רטט של צלצול והתראות ולאחר מכן בוחרים הגדרת רטט.
    • מקישים על רטט מגע ולאחר מכן בוחרים הגדרת רטט.