שינוי הגדרות הרטט

אפשר להפעיל רטט בשביל צלצול, הודעות ומגע.

  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישות.
  3. מקישים על עוצמת הרטט והמשוב הפיזי.
  4. בודקים או משנים את ההגדרות הבאות:
    • רטט הצלצול
    • רטט ההתראה
    • משוב מגע