Skift indstillinger for vibration

Du kan aktivere vibration ved opkald, underretninger og berøring.

  1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
  2. Tryk på Hjælpefunktioner.
  3. Tryk på Styrke for vibration og feedback ved berøring.
  4. Gennemgå eller skift følgende indstillinger:
    • Vibration ved opkald
    • Vibration ved notifikation
    • Feedback ved tryk