Používanie okamžitého textu počas hovorov

Okamžitý text umožňuje počas telefonického hovoru komunikovať pomocou textu. Funguje s textovými telefónmi a nevyžaduje žiadne ďalšie príslušenstvo.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa nemusia týkať všetkých zariadení. Ak chcete zistiť, či môžete v zariadení alebo so svojou tarifou služby používať okamžitý text, obráťte sa na operátora. Okamžitý text sa účtuje rovnako ako hlasový hovor podľa prevolaných minút. 

1. krok: zapnite okamžitý text

Ak chcete zapnúť okamžitý text, prejdite do nastavení aplikácie Telefón

2. krok: použite okamžitý text

S okamžitým textom môžete zavolať, prípadne naň môžete prepnúť z hlasu počas hovoru.

Volanie s okamžitým textom

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, ak ste v nastaveniach telefónnej aplikácie vybrali Vždy zobrazovať.

 1. Otvorte v zariadení telefónnu aplikáciu telefón.
 2. Vyberte osobu, ktorej chcete zavolať:
  • Ak chcete zadať číslo, klepnite na číselnú klávesnicu Klávesnica.
  • Ak chcete vybrať uložený kontakt, klepnite na Kontakty Kontakty.
  • Ak chcete vybrať nedávno volané číslo, klepnite na Nedávne Nedávne.
  • Ak chcete vybrať kontakt z rýchlej voľby, klepnite na položku Rýchla voľba Rýchla voľba.
 3. Klepnite na okamžitý text Okamžitý text. Počas vyzváňania telefónu sa na obrazovke druhej osoby zobrazí pozvánka na pripojenie sa k hovoru s okamžitým textom Okamžitý text
 4. Keď druhá osoba prijme hovor, zadajte správu do textového poľa. Zadaný text sa počas písania okamžite zobrazí druhej osobe.
 5. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na Ukončiť hovor tlačidlo Ukončiť. Ak sa hovor minimalizuje, presuňte bublinu hovoru do pravého dolného rohu obrazovky.

Prepnutie z hlasu na okamžitý text počas hovoru

Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, ak ste v nastaveniach telefónnej aplikácie vybrali Vždy zobrazovať alebo Zobrazovať počas hovoru. Na okamžitý text môžete prepnúť počas ľubovoľného hovoru bez ohľadu na to, či ste ho začali alebo prijali. 

 1. Klepnite počas hovoru na Okamžitý text Okamžitý text.
 2. Zadajte správu do textového poľa. Zadaný text sa počas písania okamžite zobrazí druhej osobe.

Zlúčenie, podržanie alebo prepnutie na hlas

Tieto možnosti sú k dispozícii u vybraných operátorov.

 • Ak chcete prepnúť z okamžitého textu na hlasový hovor, klepnite na Viac Viac a potom Prepnúť na hlasový hovor
 • Ak chcete hovor pozdržať, klepnite na Viac Viac a potom  Podržať.
 • Ak chcete zlúčiť hovor s okamžitým textom s ďalším hlasovým hovorom alebo hovorom s okamžitým textom, klepnite na Viac Viac a potom Zlúčiť hovory.

Tipy, ako používať okamžitý text počas hovoru

 • Zadaný text sa oproti četovým správam zobrazuje na obrazovke druhej osoby v reálnom čase. Ak napríklad urobíte chybu a ihneď ju vymažete, druhá osoba danú chybu aj jej opravu uvidí.
 • Druhá osoba môže požiadať o prepnutie na okamžitý text aj vtedy, ak ste v nastaveniach telefónnej aplikácie vybrali Nezobrazovať.
 • Hovory s okamžitým textom môžu zahrnovať zvukový stream. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, klepnite na Vypnúť zvuk Vypnúť zvuk.
 • Môžete uskutočniť viacero hovorov s okamžitým textom súčasne.
 • Okamžitý text môžete využiť pri hovoroch na tiesňové linky. U vybraných operátorov je okamžitý text k dispozícii v rámci tiesňových volaní aj vtedy, ak ste v nastaveniach telefónnej aplikácie vybrali Nezobrazovať.
 • Okamžitý text nie je k dispozícii pri roamingu v zahraničí.

Zobrazenie prepisu hovoru

 1. Otvorte v zariadení telefónnu aplikáciu telefón.
 2. Klepnite na Nedávne Nedávne.
 3. Klepnite na požadovaný hovor A potom Podrobnosti hovoru.
 4. Klepnite na Zobraziť prepis.

Odstránenie prepisu hovoru

Prepis môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

Poznámka: V zariadeniach Google Pixel sa prepisy hovorov ukladajú iba v aplikácii Telefón a ďalšie aplikácie k nim nemajú prístup. Ostatné zariadenia môžu fungovať inak. Ak chcete zistiť spôsob ukladania prepisov v zariadení, obráťte sa na jeho výrobcu. 
 

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
717068
false