Používanie okamžitého textu počas hovorov

Okamžitý text umožňuje počas telefonického hovoru komunikovať pomocou textu. Funguje s textovými telefónmi a nevyžaduje žiadne ďalšie príslušenstvo.

Dôležité:

 • Informácie v tomto článku sa nemusia vzťahovať na všetky zariadenia. Ak chcete zistiť, či môžete v zariadení alebo so svojou tarifou služby používať okamžitý text, overte si to u operátora. Okamžitý text sa účtuje rovnako ako hlasový hovor podľa prevolaných minút.
 • Google Fi v súčasnosti nepodporuje okamžitý text. Ďalšie informácie o funkciách dostupnosti v službe Google Fi

1. krok: zapnite okamžitý text

Ak chcete zapnúť okamžitý text, prejdite do nastavení aplikácie Telefón.

2. krok: použite okamžitý text

Môžete začať hovor s okamžitým textom alebo naň prepnúť počas hlasového hovoru.

Zavolanie s okamžitým textom

Dôležité: Táto možnosť je k dispozícii, ak ste v nastaveniach aplikácie Telefón vybrali Vždy zobrazovať.

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Telefón telefón.
 2. Vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať:
  • Ak chcete zadať číslo, klepnite na číselnú klávesnicu Klávesnica.
  • Ak chcete vybrať uložený kontakt, klepnite na Kontakty Kontakty.
  • Ak chcete vybrať nedávno volané číslo, klepnite na Nedávne Nedávne.
  • Ak chcete vybrať kontakt z rýchlej voľby, klepnite na Obľúbené Rýchla voľba.
 3. Klepnite na okamžitý text Okamžitý text. Počas vyzváňania telefónu sa na obrazovke druhej osoby zobrazí pozvánka na pripojenie sa k hovoru s okamžitým textom Okamžitý text.
 4. Keď druhá osoba prijme hovor, zadajte správu do textového poľa. Zadaný text sa počas písania okamžite zobrazí druhej osobe.
 5. Ak chcete hovor ukončiť, klepnite na Ukončiť hovor tlačidlo Ukončiť. Ak sa hovor minimalizuje, presuňte bublinu hovoru do pravého dolného rohu obrazovky.

Prepnutie z hlasu na okamžitý text počas hovoru

Dôležité: Táto možnosť je k dispozícii, ak ste v nastaveniach aplikácie Telefón vybrali Vždy zobrazovať alebo Zobrazovať počas hovoru. Na okamžitý text môžete prepnúť počas ľubovoľného hovoru bez ohľadu na to, či ste ho začali alebo prijali.

 1. Klepnite počas hovoru na Okamžitý text Okamžitý text.
 2. Zadajte správu do textového poľa. Zadaný text sa počas písania okamžite zobrazí druhej osobe.

Zlúčenie, podržanie alebo prepnutie na hlas

Tieto možnosti sú k dispozícii u vybraných operátorov.

 • Ak chcete prepnúť z okamžitého textu na hlasový hovor, klepnite na Viac Viac a potom Prepnúť na hlasový hovor.
 • Ak chcete hovor podržať, klepnite na Viac Viac a potom Podržať.
 • Ak chcete hovor s okamžitým textom zlúčiť s iným hlasovým hovorom alebo hovorom s okamžitým textom, klepnite na Viac Viac a potom Zlúčiť hovory.

Tipy, ako používať okamžitý text počas hovoru

 • Zadávaný text sa na rozdiel od četových správ zobrazuje na obrazovke druhej osoby v reálnom čase. Napríklad ak urobíte chybu a potom ju vymažete, druhá osoba uvidí danú chybu aj jej vymazanie.
 • Druhá osoba môže požiadať o prepnutie na okamžitý text aj v prípade, že ste v nastaveniach aplikácie Telefón vybrali Nezobrazovať.
 • Hovory s okamžitým textom môžu zahŕňať zvukový stream. Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, klepnite na Vypnúť zvuk Vypnúť zvuk.
 • Môžete uskutočniť viacero hovorov s okamžitým textom súčasne.
 • Okamžitý text môžete použiť na volanie tiesňovej linky. U vybraných operátorov je okamžitý text k dispozícii pre tiesňové volania, aj keď ste v nastaveniach aplikácie Telefón vybrali Nezobrazovať.
 • Okamžitý text nie je k dispozícii pri roamingu v zahraničí.

Zobrazenie prepisu hovoru

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Telefón telefón.
 2. Klepnite na Nedávne Nedávne.
 3. Klepnite na požadovaný hovor A potom Podrobnosti hovoru.
 4. Klepnite na Zobraziť prepis.

Odstránenie prepisu hovoru

Prepis môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Tip: V zariadeniach Google Pixel sa prepis hovorov ukladá iba v aplikácii Telefón a iné aplikácie k nemu nemajú prístup. Iné zariadenia môžu fungovať odlišne. Ak chcete zistiť spôsob ukladania prepisu v zariadení, obráťte sa na jeho výrobcu.

Ako získať pomoc

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s dostupnosťou v Androide, kontaktujte tím podpory Google pre ľudí s postihnutím.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
717068
false
false