Skriv i morsekode

Du kan skrive med morsekode på din mobilenhed.

Tania’s Story: Morse code meets machine learning

Vigtigt! Morsekode er tilgængelig på engelsk (USA) på enheder med Android 5.0 eller nyere.

Indhold

Trin 1: Download Gboard

Trin 2: Konfigurer morsetastaturet

Trin 3: Brug morsekode

Tilknyt en ekstern kontakt

Skift indstillinger for morselayoutet

Få hjælp

Trin 1: Download Gboard

Installer Gboard på din Android-telefon eller -tablet.

Trin 2: Konfigurer morsetastaturet

 1. Åbn appen Indstillinger på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på System og så Sprog og indtastning .
 3. Tryk på Virtuelt tastatur og så Gboard.
 4. Tryk på Sprog og så Engelsk (USA).
 5. Stryg til højre gennem valgmulighederne, og tryk derefter på Morsekode.
 6. Tryk på Udfør.

Trin 3: Brug morsekode

Layoutet for morsekode fungerer sammen med hjælpetjenester som f.eks. TalkBack, Kontaktadgang og Tekstoplæsning.

 1. Åbn en app, du kan skrive med, f.eks. Gmail eller Keep, på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på et område, hvor du kan skrive tekst.
 3. Tryk på globussen Globus. Hvis du har konfigureret andre sprog, skal du trykke igen, indtil du når til morsekode.
 4. Angiv tekst ved hjælp af prik (.) og streg (-).

Tip! Du kan spille spil og finde andre læringsværktøjer på g.co/morse.

Tilknyt en ekstern kontakt

Gboard genkender automatisk de taster, som din kontaktenhed har tildelt tegnene prik (.) og streg (-).

Du kan bruge Kontaktadgang i Android til at skrive morsekode med en ekstern kontaktenhed,

 1. Åbn appen Indstillinger på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på System og så Sprog og indtastning og så Fysisk tastatur.
 3. Aktivér Vis virtuelt tastatur.

Tip! Hvis du har mere end to kontakter, kan du føje flere handlinger til de andre kontakter.

Skift indstillinger for morselayoutet

 1. Åbn appen Indstillinger på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på System og så Sprog og indtastning .
 3. Tryk på Virtuelt tastatur og så Gboard.
 4. Tryk på Sprog og så Morsekode.
 5. Herfra kan du aktivere indstillinger som f.eks. Lyd ved tastetryk, Timeout for tegn og Aktivér gentagelse, når tasten holdes nede.

Hør feedback, mens du skriver

 1. Følg trin 1-4 i "Skift indstillinger for morselayoutet" på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Aktivér Lyd ved tastetryk.

Skift timeout for tegn

Du kan ændre, hvor længe Gboard skal vente, før en morsekodesekvens omdannes til et bogstav. Du kan også sende hvert bogstav manuelt.

 • Rediger, hvor længe Gboard skal vente: Hold mellemrumstasten nede. Tryk derefter på Sprogindstillinger og så Morse (USA) og så Timeout for tegn.
 • Send manuelt et bogstav til tekstfeltet: Indstil "Timeout for tegn" til "Aldrig". Tryk derefter på mellemrumstasten på det sted, hvor du kan se morsekoden.

Indstil timeout for ord

Hvis du aktiverer denne funktion, kan du styre, hvor længe der skal gå, før bogstaverne omdannes til ord, når du skriver.

 • Denne indstilling er som standard deaktiveret, så der er ingen timeout
 • Hvis du indstiller timeouten til ét sekund og derefter indtaster "hej" på dit tastatur, føjes ordet og et mellemrum til tekstfeltet ét sekund senere

Bemærk! Dit tastatur retter, foreslår og forudser ord som normalt, når du har aktiveret timeout for ord.

Gentag tastetryk

Gentag tastetryk: Hold prik (.) eller streg (-) nede.

Når du har aktiveret gentagelse, kan du:

 • Angive, hvornår gentagelsen af tastetryk skal starte
 • Angive gentagelseshastigheden

Få yderligere hjælp

Kontakt Googles support til brugere med handicap for at få yderligere hjælp til morsekode.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu