שימוש בקוד מורס

אפשר לכתוב בקוד מורס בנייד.

Tania’s Story: Morse code meets machine learning

הערה: קוד מורס זמין לאנגלית (ארצות הברית) במכשירים עם מערכת Android 5.0 ואילך.

שלב 1: הורדה של Gboard

בטלפון או בטאבלט עם Android, מתקינים את Gboard.

שלב 2: הגדרה של מקלדת המורס

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות.
 2. מקישים על מערכת ולאחר מכן שפות וקלט.
 3. מקישים על מקלדת וירטואלית ולאחר מכן Gboard.
 4. מקישים על שפות ולאחר מכן אנגלית (ארה"ב).
 5. מחליקים שמאלה בין האפשרויות, ואז מקישים על קוד מורס.
 6. מקישים על סיום.

שלב 3: השימוש בקוד מורס

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים כל אפליקציה שבאמצעותה ניתן להקליד, כמו Gmail או Keep.
 2. מקישים על אזור שבו ניתן להזין טקסט.
 3. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש הרווח.
 4. מקישים על קוד מורס.
 5. מזינים טקסט באמצעות לחצני הנקודה (.) והמקף (-).

הפריסה של קוד המורס פועלת עם שירותי נגישות, כגון TalkBack, גישה באמצעות מתג או הקראה.

טיפ: כדי לשחק משחק או למצוא כלי לימוד אחרים, צריך לעבור אל הכתובת g.co/morse.

חיבור של מתג חיצוני

אפשר להשתמש בגישה באמצעות מתג של Android‏ כדי להזין קוד מורס באמצעות התקן מתג חיצוני.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות.
 2. מקישים על מערכת ולאחר מכן שפות וקלט ולאחר מכן מקלדת פיזית.
 3. מפעילים את ההגדרה הצגת מקלדת וירטואלית.

מקלדת ה-Gboard תזהה באופן אוטומטי את המקשים שהוקצו על ידי התקן המתג לתווי הנקודה (.) והמקף (-).

טיפ: אם יש לכם יותר משני מתגים, אפשר להקצות יותר פעולות למתגים האחרים.

שינוי ההגדרות לפריסת המורס

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות.
 2. מקישים על מערכת ולאחר מכן שפות וקלט.
 3. מקישים על מקלדת וירטואלית ולאחר מכן Gboard.
 4. מקישים על שפות ולאחר מכן קוד מורס.
 5. מכאן אפשר להפעיל הגדרות, כגון צליל בהקשת מקש, זמן קצוב לתפוגת תווים וחזרה על מקש.

שמיעת משוב בשעת הקלדה

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פועלים בהתאם להוראות המפורטות בשלבים 1-4 בקטע "שינוי ההגדרות לפריסת המורס".
 2. מפעילים את ההגדרה צליל בהקשת מקש.

שינוי הזמן הקצוב לתפוגת תווים

אפשר לשנות את משך הזמן שמקלדת Gboard תמתין לפני שתהפוך רצף של קוד מורס לאות. אפשר גם לשלוח כל אות באופן ידני.

 • כך משנים את משך הזמן שמקלדת Gboard תמתין: לוחצים לחיצה ארוכה על מקש הרווח. לאחר מכן מקישים על הגדרות שפה ולאחר מכן מורס (ארה"ב) ולאחר מכן זמן קצוב לתפוגת תווים.
 • כך שולחים אות לשדה הטקסט באופן ידני: מגדירים "זמן קצוב לתפוגת תווים" לערך "אף פעם". לאחר מכן לוחצים על מקש הרווח שבו רואים את קוד המורס.

הגדרת זמן קצוב לתפוגת מילים

אם מפעילים את הפיצ'ר הזה, אפשר לשלוט במשך הזמן שבמהלכו אותיות הופכות למילים כשמקלידים.

 • הגדרה זו מושבתת כברירת מחדל, ולכן אין זמן קצוב לתפוגה.
 • אם מגדירים את הזמן הקצוב לתפוגה לשנייה אחת, ולאחר מכן מקלידים את המילה "שלום", המקלדת מוסיפה את המילה ולאחריה רווח לשדה הטקסט כעבור שנייה אחת.

הערה: כשמפעילים את ההגדרה 'זמן קצוב לתפוגה', המקלדת תבצע תיקון אוטומטי למילים, תציע מילים ותחזה אותן כרגיל.

הקשות חוזרות

כדי לחזור על הקשות: לוחצים על מקש הנקודה (.) או המקף (-) ומחזיקים.

כשההגדרה 'חזרה על מקש' פועלת אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 • להגדיר מתי להתחיל בחזרה
 • להגדיר את המהירות של קצב החזרה