Pořadí procházení

Pozadí

Člověk, který používá čtečku obrazovky TalkBack, může aplikaci procházet dvěma způsoby:

 • Orientace dotykem: Posouváním prstu po obrazovce může objevovat prostorové uspořádání prvků.
 • Lineární navigace: Posunem prstu doprava nebo doleva se posouvá vždy o jednu položku dopředu nebo dozadu. 

Aplikace pro Android by měly podporovat orientaci dotykem i lineární navigaci. Pořadí procházení při lineární navigaci by mělo obecně odpovídat vizuálnímu pořadí, případně by mělo být optimalizováno tak, aby bylo pro uživatele čtečky logické.  

Služba TalkBack při určování pořadí procházení položek při lineární navigaci obvykle postupuje podle systému zobrazení, který nabízí sama aplikace.

Implementace

V případech, kdy systém zobrazení v aplikaci neodpovídá její logické struktuře, mohou vývojáři pořadí procházení upravit nastavením atributu android:accessibilityTraversalBefore nebo android:accessibilityTraversalAfter. Tyto vlastnosti čtečce napovídají, že má navštívit obsah jednoho zobrazení před obsahem jiného (případně po něm). Zobrazení bez nastaveného vztahu před/po jsou procházeny v pořadí, které určí čtečka obrazovky.

Pořadí procházení nástroje přístupnosti se liší od pořadí „výběru vstupu“, které se používá pro navigaci na klávesnici. Pořadí navigace na klávesnici určují atributy android:nextFocusDown, android:nextFocusLeft, android:nextFocusRight,android:nextFocusUp.

Chcete-li použít atributy accessibilityTraversalBeforeaccessibilityTraversalAfter, dbejte na to, aby pořadí procházení nebylo omezeno příliš:

 • Používejte tyto atributy pouze v případě, kdy se logické pořadí liší od pořadí systému zobrazení.
 • Každý prvek, který lze vybrat při orientaci dotykem, by mělo být možné vybrat i při lineární navigaci.
 • Pořadí procházení by mělo odpovídat lineární navigaci, bez ohledu na směr. Například pokud uživatel udělá gesto, které posune výběr na následující prvek, a ihned poté udělá gesto, které posune výběr na předchozí prvek, měl by se tímto způsobem vrátit na původní prvek.
 • Při používání atributů accessibilityTraversalBeforeaccessibilityTraversalAfter nevytvářejte cykly, protože by se mohlo stát, že při lineární navigaci budou některé prvky pro uživatele nedostupné.

Návrh

Při navrhování aplikace přemýšlejte nad tím, v jakém pořadí by měl člověk používající čtečku obrazovky informace v uživatelském rozhraní lineárně procházet. V ideálním případě by mělo pořadí procházení odpovídat vizuální prezentaci informací. Pokud ale shoda není možná, můžete určit pořadí procházení, které odpovídá logické struktuře nebo záměru rozhraní.

Prostudujte si další informace o vytváření jednoduché navigace.

Testování

Postup ručního posouzení přístupnosti pořadí procházení aplikace:

 1. Zapněte čtečku obrazovky TalkBack.
 2. Otevřete aplikaci.
 3. Pomocí gest lineární navigace postupně přesouvejte výběr nástroje přístupnosti na jednotlivé položky na obrazovce.
 4. Kontrolujte, zda čtečka TalkBack posouvá výběr po jednotlivých prvcích na obrazovce v logickém pořadí a oznamuje smysluplnou interpretaci každého navštíveného prvku.
 5. Kontrolujte, zda čtečka TalkBack posouvá výběr dopředu a dozadu po jednotlivých prvcích na obrazovce konzistentně bez ohledu na směr navigace.

Některé chyby pořadí procházení lze odhalit pomocí automatických testovacích nástrojů systému Android. K ručnímu otestování aplikace v zařízení doporučujeme použít nástroj Kontrola přístupnosti pro Android. Chcete-li spustit automatické testy, zapněte kontrolu přístupnosti v nástrojích EspressoRobolectric.