ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษหรือท่าทางสัมผัส

คุณเริ่มแอปการช่วยเหลือพิเศษหรือสลับไปมาระหว่างแอปได้ด้วยท่าทางสัมผัสการช่วยเหลือพิเศษ (ใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น) หรือปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ การช่วยเหลือพิเศษ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอปการช่วยเหลือพิเศษ 

หากต้องการใช้ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษหรือท่าทางสัมผัส ให้เปิดแอปการช่วยเหลือพิเศษแอปใดแอปหนึ่งหรือมากกว่านั้น เช่น เมนูการช่วยเหลือพิเศษ, Live Transcribe หรือเลือกเพื่อให้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษหรือท่าทางสัมผัส

หากอุปกรณ์ใช้การนำทางแบบ 3 ปุ่ม 

  • เริ่มแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยแตะปุ่มการช่วยเหลือพิเศษในแถบนำทาง การช่วยเหลือพิเศษ
  • สลับไปมาระหว่างแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยแตะปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ การช่วยเหลือพิเศษ ค้างไว้ แล้วเลือกแอปใหม่

หากอุปกรณ์ใช้การนำทางโดยใช้ท่าทางสัมผัส

  • เริ่มแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
  • สลับไปมาระหว่างแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้นค้างไว้ แล้วยกนิ้วขึ้น จากนั้นเลือกแอปใหม่ในเมนู

หากใช้ TalkBack กับการนำทางโดยใช้ท่าทางสัมผัส

  • เริ่มแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
  • สลับไปมาระหว่างแอปการช่วยเหลือพิเศษโดยใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นค้างไว้ แล้วยกนิ้วขึ้น จากนั้นเลือกแอปใหม่ในเมนู

หากหาปุ่มการช่วยเหลือพิเศษไม่เจอหรือใช้การนำทางโดยใช้ท่าทางสัมผัสไม่ได้ โปรดสอบถามวิธีแสดงปุ่มการนำทางจากผู้ผลิตอุปกรณ์

สลับไปใช้การนำทางแบบ 3 ปุ่มหรือการนำทางโดยใช้ท่าทางสัมผัส 

อุปกรณ์จำนวนมากให้คุณเลือกตัวเลือกการนำทางได้ วิธีเลือกตัวเลือกการนำทางอื่นของระบบมีดังต่อไปนี้

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
  2. แตะระบบ จากนั้น ท่าทางสัมผัส จากนั้น การนำทางของระบบ
  3. เลือกตัวเลือกการนำทางใหม่

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android: ดูวิธีใช้ปุ่มการช่วยเหลือพิเศษในบริการการช่วยเหลือพิเศษของคุณ