Redigera text med brytarstyrning

Du kan redigera text med brytarstyrning.

Obs! Gmail och Google Dokument har för närvarande inte stöd för textredigering.

Skriva med skärmtangentbordet

Följ dessa steg om genomsökningsmetoden är inställd på linjär genomsökning eller Rad–kolumn. 

 1. Välj ett textfält.
 2. Starta genomsökningen av tangentbordet genom att trycka på Nästa-brytaren. Markeringen flyttas över tangentbordet en rad i taget. 
 3. Tryck på Välj-brytaren när markeringen når raden med tangenten som du vill trycka på. 
 4. Genomsök tangenterna i den markerade raden genom att trycka på Nästa-brytaren.
 5. Tryck på Välj-brytaren när markeringen når den önskade tangenten.

Obs! När tangentbordet är synligt ändras genomsökningsordningen. I stället för att röra sig från toppen till botten av skärmen går genomsökningen från knappen Meny till tangentbordet. Efter att du har genomsökt tangentbordet fortsätter genomsökningen till de återstående objekten högst upp på skärmen.

Redigera text

När markören finns i ett redigerbart textfält kan du redigera texten med hjälp av åtgärdsmenyn.

Så här redigerar du text:

 1. Kontrollera att automatiskt val är inaktiverat.
  1. Starta genomsökningen genom att trycka på en brytare.
  2. Välj knappen Meny högst upp på skärmen.
  3. Om Aktivera automatiskt val visas i menyn är automatiskt val inaktiverat. Välj Stäng för att stänga menyn.
  4. Om Inaktivera automatiskt val visas i menyn väljer du Inaktivera automatiskt val.
 2. Välj ett textfält. En meny med tillgängliga åtgärder för textfältet visas, bland annat Välj, Trycka länge, Nästa, Föregående, Radera, Markera, Kopiera, Klipp ut och Ångra.

Obs! Om du väljer en åtgärd med ellips öppnas en ny meny. Om du till exempel väljer Föregående … kan du välja sådant som Föregående tecken, Föregående ord, Föregående mening, Föregående rad, Föregående stycke eller Föregående sida i den nya menyn.

Flytta markören i textfältet

När markören finns i ett redigerbart textfält kan du flytta markören ett tecken, ett ord, en rad, ett stycke eller en sida i taget med hjälp av åtgärdsmenyn.

Så här flyttar du markören:

 1. Kontrollera att automatiskt val är inaktiverat.
  1. Starta genomsökningen genom att trycka på en brytare.
  2. Välj knappen Meny högst upp på skärmen.
  3. Om Aktivera automatiskt val visas i menyn är automatiskt val inaktiverat. Välj Stäng för att stänga menyn.
  4. Om Inaktivera automatiskt val visas i menyn väljer du Inaktivera automatiskt val.
 2. Välj ett textfält.
 3. Välj Föregående eller Nästa i menyn. 
 4. I nästa meny väljer du en åtgärd för att flytta markören efter tecken, ord, mening, rad, stycke eller sida.

Klippa ut, kopiera och klistra in

I de flesta redigerbara textfält kan du markera, klippa ut, kopiera och klistra in text.

Så här kopierar och klistrar du in text mellan två olika fält:

 1. Kontrollera att automatiskt val är inaktiverat.
  1. Starta genomsökningen genom att trycka på en brytare.
  2. Välj knappen Meny högst upp på skärmen.
  3. Om Aktivera automatiskt val visas i menyn är automatiskt val inaktiverat. Välj Stäng för att stänga menyn.
  4. Om Inaktivera automatiskt val visas i menyn väljer du Inaktivera automatiskt val.
 2. Välj textfältet som innehåller texten som du vill kopiera. En meny med tillgängliga åtgärder visas. 
 3. Kopiera all text eller delar av den: 
  • Välj Copy all text (kopiera all text) för att kopiera texten.
  • Om du vill kopiera delar av texten väljer du Markera och sedan hur stor del av texten som du vill markera (tecken, ord, rad, sida, stycke eller all text). Välj samma textfält igen och sedan Kopiera.
 4. Välj det textfält där du vill klistra in den kopierade texten. En meny med tillgängliga åtgärder visas. 
 5. Välj Klistra in.
  • Om du inte ser Klistra in i menyn trycker du på Välj för att välja det textfältet. Ett tangentbord bör visas. Välj textfältet igen. En meny med tillgängliga åtgärder visas. Välj Klistra in för att klistra in texten.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
14206383802552655673