Fargekontrast

Bakgrunn

Fargene du velger for appgrensesnittet ditt, påvirker hvor enkelt det er for brukerne å lese og forstå det. Tilstrekkelig fargekontrast gjør det enklere å lese og forstå tekst og bilder.

I tillegg til å gjøre det enklere for brukere med ulike synsvansker hjelper tilstrekkelig fargekontrast alle brukere når de ser et grensesnitt på enheter under ekstreme lysforhold, for eksempel når de utsettes for direkte sollys eller på en skjerm med lav lysstyrke.

Implementering

Ved implementering av brukergrensesnittet for en app spesifiserer du bakgrunns- og forgrunnsfarger med tilstrekkelig fargekontrast.

Et «kontrastforhold» er en beregning av forskjellen i luminans, eller avgitt lysintensitet, mellom to nabofarger når de vises på en skjerm. Dette forholdet er fra 1 til 21 (skrives ofte som 1:1 til 21:1), der høyere tall betyr høyere kontrast. Det finnes mange tilgjengelige verktøy for beregning av kontrastforholdet mellom to nabofarger, for eksempel denne kalkulatoren for fargekontrastforhold.

Når du bruker TextView til å vise tekst, må du bruke android:textColor og android:background for å definere forgrunns- og bakgrunnsfarger med høyt kontrastforhold. W3C anbefaler:

 • Minst 4,5:1 for liten tekst (under 18 punkter med vanlig skrift eller 14 punkter med fet skrift)
 • Minst 3,0:1 for stor tekst (18 punkter eller mer med vanlig skrift eller 14 punkter eller mer med fet skrift)

Merknader om fargekontrast:

 • Når du bruker ImageView for å gjengi grafisk innhold eller ikonografi, må du sørge for at kontrasten mellom forgrunns- og bakgrunnsfarger overholder eller overgår det anbefalte forholdet.
 • Kontrastforhold måles basert på den synlige fargen i forgunnen til et element og bakgrunnen når det lagfordeles på andre elementer. Hvis du definerer farger i et ARGB-format (heksadesimalverdier på #AARRGGBB), må du være oppmerksom på gjennomsiktige farger (de med en verdi for alfakanal som er under 255) kan ha en annen synlig farge, da de blandes med innholdet som gjengis bak dem.
 • Utjevning av skrifttype og anti-aliasing kan påvirke den synlige fargen for noe innhold, spesielt innhold med lav strøkbredde. For å forbedre lesbarheten, velg en fargekombinasjon med større kontrastforhold, eller øk innholdets strøkbredde.

Utforming

Ved utforming av et brukergrensesnitt bør du vurdere å velge en palett med tilstrekkelig fargekontrast for nabofarger.

 • Spesifikt for tekst og ikonografi, følg W3C-retningslinjene for minimumskontrastforhold.
 • Vurder å inkludere et tema med høy kontrast som et alternativ, eller la brukeren velge farger for hovedinnholdet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese retningslinjene for farge og kontrast for tilgjengelighet i «material design».

Testing

Slik sjekker du fargekontrasten i en app manuelt:

 1. Åpne appen.
 2. Ta et skjermbilde.
 3. Bruk et «pipetteverktøy» med en programvare for bildevisning eller -redigering for å hente ut et utvalg av synlige farger fra skjermbildet.
 4. Bruk en kalkulator for kontrastforhold for å fastslå kontrastforholdet til nabofarger.
 5. Hvis kontrastforholder er mindre enn det som defineres av W3C-retningslinjene, kan du med fordel øke fargekontrasten til grensesnittet.

Med Androids automatiserte testeverktøy kan du oppdage mange problemer med fargekontrast. Vurder å bruke Accessibility Scanner for Android for manuell testing av appen din på en enhet. For å utføre automatisk testing, slå på tilgjengelighetssjekking i Espresso og Robolectric.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
717068
false
false