Mở và đóng ứng dụng bằng TalkBack

Bạn có thể mở ứng dụng, chuyển đổi giữa các ứng dụng và hiển thị hai ứng dụng cùng một lúc với tính năng chia đôi màn hình.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 7.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Mở ứng dụng trên thiết bị của bạn

 1. Để chuyển tới Màn hình chính, hãy vuốt lên rồi sang trái.
 2. Để mở danh sách Ứng dụng, hãy vuốt lên từ cuối màn hình bằng hai ngón tay.
 3. Chuyển tới ứng dụng mà bạn muốn mở, sau đó nhấn đúp để mở.

Chuyển đổi giữa các ứng dụng gần đây

 1. Để mở phần Tổng quan về ứng dụng, hãy vuốt sang trái rồi lên trên.
 2. Để di chuyển giữa các ứng dụng đang mở trên thiết bị, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 3. Để mở một ứng dụng, hãy nhấn đúp vào ứng dụng đó.

Hiển thị 2 ứng dụng cùng một lúc

Để hiển thị hai ứng dụng cùng một lúc, bạn có thể tạo chế độ xem chia đôi màn hình.

 1. Mở ứng dụng đầu tiên.
 2. Di chuyển đến nút Tổng quan, sau đó nhấn đúp.
 3. Để mở menu ngữ cảnh cục bộ, hãy vuốt lên rồi sang phải.
 4. Chọn Thao tác.
 5. Chọn Chia đôi màn hình.
 6. Màn hình trên cùng hiển thị ứng dụng đầu tiên. Màn hình dưới cùng liệt kê các ứng dụng gần đây của bạn.
 7. Trong màn hình dưới cùng, hãy di chuyển tiêu điểm đến ứng dụng thứ hai rồi nhấn đúp để chọn.
 8. Lúc này, màn hình sẽ hiển thị 2 ứng dụng.

Lưu ý: Ở chế độ ngang, màn hình sẽ chia đôi thành bên trái và bên phải, thay vì màn hình trên và dưới.

Để điều chỉnh kích thước của màn hình được chia đôi hoặc thoát khỏi chế độ xem chia đôi màn hình, hãy làm như sau:

 1. Khám phá bằng cách chạm hoặc vuốt sang bộ chia chia đôi màn hình.
 2. Để mở menu ngữ cảnh cục bộ, hãy vuốt lên rồi sang phải.
 3. Chọn Thao tác.
 4. Chọn một tùy chọn như Toàn màn hình phía trên, Trên 50% hoặc Toàn màn hình phía dưới.

Thoát ứng dụng

Để thoát ứng dụng, hãy chuyển tới Màn hình chính bằng cách vuốt lên rồi sang trái.