Apps openen en sluiten met TalkBack

U kunt apps openen, schakelen tussen apps en twee apps tegelijk weergeven op een gesplitst scherm.

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 7.0 en hoger. Je Android-versie controleren

Apps openen op uw apparaat

 1. Veeg eerst omhoog en dan naar links om naar het startscherm te gaan.
 2. Als u de lijst met apps wilt openen, veegt u met twee vingers omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
 3. Navigeer naar de app die u wilt openen en dubbeltik om de app te openen.

Schakelen tussen recente apps

 1. Veeg eerst naar links en dan omhoog om de app Overzicht te openen.
 2. Veeg naar links of rechts om te schakelen tussen de apps die op uw apparaat zijn geopend.
 3. Als u een app wilt openen, tikt u twee keer.

Twee apps tegelijk weergeven

Als u twee apps tegelijk wilt weergeven, kunt u een gesplitste schermweergave maken.

 1. Open de eerste app.
 2. Ga naar de knop Overzicht en dubbeltik vervolgens.
 3. Veeg eerst omhoog en dan naar rechts om het lokale contextmenu te openen.
 4. Selecteer Acties.
 5. Selecteer Gesplitst scherm.
 6. In het bovenste scherm wordt de eerste app weergegeven. Op het onderste scherm worden uw recente apps vermeld.
 7. Verplaats in het onderste scherm de focus naar de tweede app en dubbeltik om deze te selecteren.
 8. Er worden nu twee apps op uw scherm weergegeven.

Opmerking: In de liggende modus wordt het scherm opgesplitst in een linker- en rechterdeel in plaats van boven en onder.

Het formaat van het gesplitste scherm aanpassen of de gesplitste schermweergave sluiten:

 1. Verken het scherm via aanraking of veeg naar de scheiding tussen de twee gesplitste schermen.
 2. Veeg eerst omhoog en dan naar rechts om het lokale contextmenu te openen.
 3. Selecteer Acties.
 4. Kies een optie zoals 'Bovenste scherm op volledig scherm', 'Bovenste scherm 50%' of 'Onderste scherm op volledig scherm'.

Een app sluiten

Als u een app wilt sluiten, gaat u naar het startscherm door eerst omhoog en dan naar links te vegen.