Zoekregelingsopties gebruiken met TalkBack

Opmerking: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 7.0 en hoger. Je Android-versie controleren

Ga als volgt te werk om een zoekregeling aan te passen, zoals een volumeschuifregelaar of afspeelopties voor video:

 1. Navigeer naar de zoekregeling of schuifbalk door te vegen of te verkennen via aanraking.
 2. Kies een van de onderstaande methoden om de zoekregeling aan te passen.
  • Optie 1: Druk op de knop volume-omhoog of volume-omlaag.
   • Opmerking: In Android 7.0 en hoger verschuift de zoekregeling met stapjes van 5%. In Android-versies lager dan 7.0 gaat dit in stappen van 20%.
  • Optie 2: Geef een cijferwaarde op.
   1. Open het lokale contextmenu door omhoog en vervolgens naar rechts te vegen.
   2. Selecteer Schuifbalkniveau bewerken.
   3. Verwijder de huidige waarde in het tekstveld en geef een getal op van 0 tot 100.
   4. Selecteer OK.