Používání ovládacích prvků přetáčení pomocí aplikace TalkBack

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 7.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Používání ovládacích prvků přetáčení (například posuvníku hlasitosti nebo přehrávání videa):

 1. Přejetím prstem nebo prozkoumáním dotykem přejděte na ovládací prvek přetáčení.
 2. Posuvník upravte jednou z níže uvedených metod.
  • Možnost 1: Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
   • Poznámka: Počínaje systémem Android 7.0 se posuvník posunuje najednou o 5 %. Ve verzích předcházejících systému Android 7.0 se posouvá o 20 %.
  • Možnost 2: Zadejte číselnou hodnotu.
   1. Otevřete místní kontextovou nabídku přejetím prstem nahoru a doprava.
   2. Vyberte možnost Upravit úroveň posuvníku.
   3. V textovém poli smažte aktuální hodnotu a zadejte číslo od 0 do 100.
   4. Zvolte OK.