Tips om brytarstyrning

De här tipsen hjälper dig igång när du har konfigurerat brytarstyrning.

Grundläggande navigering

Om du använder automatisk genomsökning
 1. Starta genomsökningen genom att trycka på brytaren.
 2. När önskat objekt är markerat trycker du på Välj.
Om du använder stegvis genomsökning
 1. Påbörja genomsökningen genom att trycka på Nästa.
 2. Tryck på Nästa upprepade gånger tills du kommer till det objekt som du vill välja.
 3. Du väljer det markerade objektet genom att trycka på Välj.
Om du använder val av grupp
 1. Starta genomsökningen genom att trycka på brytaren.
 2. Leta efter önskat objekt. Se efter vilken markeringsfärg dess grupp har.
 3. Tryck på brytaren för den gruppens färg.
 4. Upprepa steg 2 och 3 tills du har markerat rätt objekt.
 • Markeringsfärgen ändras varje gång du trycker på en brytare.

Om du vill ta bort markeringen och återställa genomsökningen gör du något av följande:

 • Välj Meny följt av Avbryt.
 • Om du har en brytare som inte har kopplats till några markerade objekt trycker du på den brytaren.

Global meny

Du kan öppna en global meny med navigeringsalternativ genom att trycka på Meny medan skärmen genomsöks:

 • Tillbaka: Gå tillbaka till föregående sida eller dölj tangentbordet om det är synligt. 
 • Hem: Gå till startskärmen.
 • Översikt: Visa de senast öppnade apparna.
 • Aviseringar: Öppna meddelandepanelen.
 • Snabbinställningar: Visa enhetens snabbinställningspanel.
 • Volym: Ändra volymen på enheten.
 • Aktivera automatiskt val eller Inaktivera automatiskt val.
 • Punktgenomsökning eller Avsluta punktgenomsökning.
 • Avbryt: Stäng den globala menyn utan att vidta några åtgärder.

Följande alternativ i den globala menyn motsvarar andra rörelser på enhetens skärm:

 • Tillbaka, Hem och Översikt: Knapparna i enhetens navigeringsfält
 • Aviseringar: Att svepa nedåt från skärmens överkant
 • Snabbinställningar: Att svepa nedåt från skärmens överkant med aviseringar synliga

Du kan anpassa den globala menyn genom att välja att dölja, visa eller flytta alternativ i den. På det sättet kan du snabbare hitta det du vill. Så här döljer du alternativ i den globala menyn:

 1. Öppna den globala menyn genom att välja Meny.
 2. Välj Redigera meny följt av längst ned på den globala menyn Dölj objekt.
 3. Markera de alternativ som du vill dölja.
 4. Du sparar ändringarna genom att välja Slutför.
 5. Om du vill ignorera ändringarna väljer du Avbryt.

Du kan också byta ordning på alternativen i den globala menyn:

 1. Öppna den globala menyn genom att välja Meny.
 2. Välj Redigera meny längst ned på den globala menyn följt av Flytta objekt.
 3. Markera det du vill flytta och vart du vill flytta det.
 4. Upprepa steg 4 och 5 för alla alternativ du vill flytta.
 5. Spara ändringarna genom att välja Slutför.
 6. Om du vill ignorera ändringarna väljer du Avbryt.

Automatiskt val 

Du kan klicka på alternativet Aktivera automatiskt val eller Inaktivera automatiskt val på den globala menyn.

 • Med automatiskt val aktiverat: När du klickar på ett objekt på skärmen markeras det objektet automatiskt.
 • Med automatiskt val inaktiverat: När du klickar på ett objekt öppnas menyn Åtgärder, om det finns fler än en möjlig åtgärd för det objektet. Om det bara finns en möjlig åtgärd utförs denna när du klickar på objektet.

Åtgärdsmeny

Åtgärdsmenyn öppnas om du klickar på ett objekt som det finns flera olika åtgärder för med Automatiskt val inaktiverat. I menyn finns alternativ som Utöka, Komprimera, Välj, Tryck länge, Scrolla framåt, Scrolla bakåt, Klipp ut, Kopiera och Klistra in

Tips för åtgärdsmenyn:

 • Om ett objekt går att scrolla åt olika håll finns ett alternativ för varje håll i åtgärdsmenyn, t.ex. Scrolla framåt och bakåt.
 • När samma åtgärd kan tillämpas på flera objekt på samma plats finns åtgärden på åtgärdsmenyn flera gånger: en gång för varje objekt som stöder åtgärden. Dessa åtgärder har ett nummer efter sig, till exempel Scrolla (1) och Scrolla (2). Om du inte vet vilken åtgärd du ska välja testar du den första. Om det behövs kan du öppna menyn igen och testa den andra.
 • I textfält innehåller åtgärdsmenyn alternativ som Klipp ut, Kopiera, Klistra in, Markera, Föregående, Nästa, Radera och Ångra
 • Om du vill stänga menyn utan att göra något väljer du Avbryt.

Punktgenomsökning

Med punktgenomsökning kan du markera en viss plats på skärmen som du vill trycka på, dra eller zooma. Linjer rör sig över skärmen så att du kan välja en viss vågrät och lodrät plats.

Så här använder du punktgenomsökning:

 1. Börja genomsöka skärmen med den metod du brukar använda.
 2. Välj Meny följt av Punktgenomsökning.
 3. Starta punktgenomsökningen genom att trycka på Välj.
  • Vid automatisk genomsökning använder du brytaren för automatisk genomsökning för det här steget och de följande två stegen.
 4. När linjen för punktgenomsökning når rätt lodrät plats trycker du på Välj.
 5. När linjen för punktgenomsökning når rätt vågrät plats trycker du på Välj.
 6. Välj en åtgärd i menyn Åtgärder.
 7. Inaktivera punktgenomsökningen genom att välja Meny följt av Avsluta punktgenomsökning.

 

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny