Tips voor het gebruik van Toegang via schakelaar

Gebruik nadat je Toegang via schakelaar hebt ingesteld deze tips om aan de slag te gaan.

Basisnavigatie

Als je automatisch scannen gebruikt
 1. Druk op de schakelaar om de scan te starten.
 2. Als het item dat je wilt is gemarkeerd, druk je op de schakelaar Selecteren.
Als je scannen in stappen gebruikt
 1. Druk op de schakelaar Volgende om de scan te starten.
 2. Druk op Volgende totdat je het item bereikt dat je wilt selecteren.
 3. Druk op de schakelaar Selecteren om het gemarkeerde item te selecteren.
Als je groepsselectie gebruikt
 1. Druk op de schakelaar om de scan te starten.
 2. Zoek het item dat je wilt selecteren. Identificeer de markeerkleur die voor de groep met het item wordt gebruikt.
 3. Druk op de schakelaar die overeenkomt met de kleur van de groep.
 4. Herhaal stap 2 en 3 tot je het item hebt geselecteerd.
 • De markeerkleuren veranderen telkens als je op een schakelaar drukt.

Kies een van deze opties om de markering te wissen en de scanner te resetten:

 • Selecteer Menu en dan Annuleren.
 • Als je een schakelaar zonder bijbehorende gemarkeerde items hebt, druk je op die schakelaar.

Algemeen menu

Terwijl je het scherm scant, selecteer je de knop Menu om een algemeen menu met navigatieopties te openen:

 • Terug: ga terug naar de vorige pagina of verberg het toetsenbord als er een toetsenbord zichtbaar is.
 • Start: ga naar het startscherm.
 • Overzicht: toon recent geopende apps.
 • Meldingen: open het meldingenpaneel.
 • Snelle instellingen: toon het venster Snelle instellingen van je apparaat.
 • Volume: wijzig het volume van je apparaat.
 • Automatisch selecteren aanzetten of Automatisch selecteren uitzetten:
 • Puntscan of Puntscan afsluiten:
  • Ga naar het gedeelte Puntscannen voor meer informatie.
 • Annuleren: sluit het algemene menu zonder acties uit te voeren.

De volgende opties in het algemene menu zijn gelijk aan andere gebaren op je apparaatscherm:

 • Terug, Start en Overzicht: de knoppen op de navigatiebalk van je apparaat
 • Meldingen: omlaag swipen vanaf de bovenkant van het scherm.
 • Snelle instellingen: omlaag swipen vanaf de bovenkant als er meldingen zichtbaar zijn.

Je kunt het algemene menu aanpassen door items te verbergen, weer te geven of te verplaatsen. Zo heb je nog sneller toegang tot de acties die je wilt uitvoeren. Items in het algemene menu verbergen:

 1. Selecteer Menu om het algemene menu te openen.
 2. Selecteer Bewerken en dan Item verbergen onderaan het algemene menu.
 3. Selecteer de items die je wilt verbergen.
 4. Selecteer Voltooien als je de wijzigingen wilt opslaan.
 5. Selecteer Annuleren als je de wijzigingen niet wilt opslaan.

Je kunt ook de volgorde van items in het algemene menu wijzigen:

 1. Selecteer Menu om het algemene menu te openen.
 2. Selecteer Bewerken en dan Item verplaatsen onderaan het algemene menu.
 3. Selecteer de items die je wilt verplaatsen en de locatie waar je deze naartoe wilt verplaatsen.
 4. Herhaal stap 4 en 5 voor zoveel items als je wilt verplaatsen.
 5. Klik op Voltooien als je de wijzigingen wilt opslaan.
 6. Selecteer Annuleren als je de wijzigingen niet wilt opslaan.

Automatisch selecteren

Het algemene menu bevat een optie om op Automatisch selecteren inschakelen of Automatisch selecteren uitschakelen te klikken.

 • Automatisch selecteren staat aan: Als je op een item op het scherm klikt, wordt het item automatisch geselecteerd.
 • Automatisch selecteren staat uit: Als er meer dan één actie beschikbaar is, klik je op een item om het menu Acties te openen. Als er maar één actie beschikbaar is, klik je op een item om die actie uit te voeren.

Actiemenu

Het menu Acties wordt geopend als je op een item klikt dat meerdere acties ondersteunt en Automatisch selecteren aan staat. In het menu zie je opties zoals Uitvouwen, Samenvouwen, Selecteren, Tikken en vasthouden, Vooruit scrollen, Terugscrollen, Knippen, Kopiëren en Plakken.

Tips voor het menu Acties:

 • Als het item in meerdere richtingen kan scrollen, bevat het menu Acties voor elke richting (zoals vooruit en achteruit) de optie Scrollen.
 • Als dezelfde actie op meerdere items op dezelfde locatie kan worden toegepast, bevat het menu Acties de actie meerdere keren: één keer voor elk item dat de actie ondersteunt. Aan deze acties is een nummer toegevoegd, zoals Scrollen (1) en Scrollen (2). Als je niet zeker weet welke actie je moet kiezen, probeer je de eerste. Zo nodig kun je het menu opnieuw openen en de tweede actie proberen.
 • Bij tekstvelden bevat het menu Acties de opties Knippen, Kopiëren, Plakken, Markeren, Vorige, Volgende, Verwijderen en Ongedaan maken
 • Selecteer Annuleren om het menu te sluiten zonder actie te ondernemen.

Puntscannen

Met puntscannen kun je een bepaalde locatie op het scherm selecteren om te tikken, te swipen of te zoomen. Lijnen bewegen over het scherm zodat je een specifieke horizontale en verticale locatie kunt kiezen.

Puntscannen gebruiken:

 1. Scan het scherm met je gebruikelijke scanmethode.
 2. Selecteer Menu en dan Puntscan.
 3. Druk op Selecteren om de puntscan te starten.
  • Bij automatisch scannen gebruik je de schakelaar voor automatisch scannen voor deze en de volgende 2 stappen.
 4. Zodra de puntscanlijn de juiste verticale locatie bereikt, druk je op Selecteren.
 5. Zodra de puntscanlijn de juiste horizontale locatie bereikt, druk je op Selecteren.
 6. Ga naar het menu Acties om een actie te selecteren.
 7. Als je puntscannen wilt uitzetten, selecteer je de knop Menu en dan Puntscan afsluiten.

 

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
717068
false