Patarimai naudojant prieigą jungikliu

Nustatę prieigą jungikliu, pradėkite naudodami toliau pateiktus patarimus.

Paprastas naršymas

Jei naudojate automatinį nuskaitymą
 1. Jei norite pradėti nuskaitymą, paspauskite jungiklį.
 2. Kai bus paryškintas norimas elementas, paspauskite jungiklį, kad jį pasirinktumėte.
Jei naudojate veiksmų nuskaitymą
 1. Jei norite pradėti nuskaitymą, paspauskite jungiklį „Kitas“.
 2. Toliau spauskite jungiklį „Kitas“, kol pasieksite norimą pasirinkti elementą.
 3. Kad pasirinktumėte paryškintą elementą, paspauskite jungiklį „Pasirinkti“.
Jei naudojate grupės pasirinkimą
 1. Jei norite pradėti nuskaitymą, paspauskite jungiklį.
 2. Peržiūrėkite norimą pasirinkti elementą. Atkreipkite dėmesį į tai, kokia spalva naudojama paryškinant grupę, kurioje yra jūsų elementas.
 3. Paspauskite grupės spalvą atitinkantį jungiklį.
 4. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, kol pasirinksite elementą. Paryškinimo spalvos keičiasi kaskart, kai paspaudžiate jungiklį.

Jei norite išvalyti paryškinimą ir iš naujo nustatyti nuskaitymą, pasirinkite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.

 • Pasirinkite mygtuką Meniu, tada – Atšaukti.
 • Jei turite jungiklį be jokių atitinkančių paryškintų elementų, paspauskite tą jungiklį.

Visuotinis meniu

Nuskaitydami ekraną pasirinkite mygtuką Meniu, kad atidarytumėte visuotinį meniu naudodami naršymo parinktis.

 • Atgal: grįžti į ankstesnį puslapį arba slėpti klaviatūrą, jei klaviatūra matoma. 
 • Pagrindinis: eiti į pagrindinį ekraną.
 • Apžvalga: rodyti neseniai atidarytas programas.
 • Pranešimai: atidaryti pranešimų skydelį.
 • Spartieji nustatymai: rodyti įrenginio skydelį „Spartieji nustatymai“.
 • Garsumas: keisti įrenginio garsumą.
 • Įgalinti automatinį pasirinkimą arba Išjungti automatinį pasirinkimą. Žr. toliau pateiktą skiltį „Automatinis pasirinkimas“.
 • Taškų nuskaitymas arba Išeiti iš taškų nuskaitymo. Žr. toliau pateiktą skiltį „Taškų nuskaitymas“.
 • Atšaukti: uždaryti visuotinį meniu neatlikus jokių veiksmų.

Nurodytos parinktys visuotiniame meniu atitinka kitus gestus įrenginio ekrane.

 • „Atgal“, „Pagrindinis“ ir „Apžvalga“ atitinka mygtukų įrenginio naršymo juostoje naudojimą. 
 • Pranešimai atitinka perbraukimą žemyn iš ekrano viršaus. 
 • Spartieji nustatymai atitinka perbraukimą žemyn iš viršaus, kai matomi pranešimai.

Automatinis pasirinkimas 

Visuotiniame meniu teikiama automatinio pasirinkimo įjungimo arba išjungimo parinktis.

 • Kai automatinis pasirinkimas įjungtas: spustelėjus elementą ekrane automatiškai pasirenkamas tas elementas.
 • Kai automatinis pasirinkimas išjungtas: jei pasiekiamas daugiau nei vienas veiksmas, spustelėjus elementą atidaromas „Veiksmų“ meniu. Jei pasiekiamas tik vienas veiksmas, spustelėjus elementą atliekamas tas veiksmas.

„Veiksmų“ meniu

„Veiksmų“ meniu atidaromas, spustelėjus kelis veiksmus palaikantį elementą ir išjungus automatinį pasirinkimą. Meniu teikiamos parinktys, pvz., „Išskleisti“, „Sutraukti“, „Pasirinkti“, „Paliesti ir palaikyti“, „Slinkti pirmyn“, „Slinkti atgal“, „Iškirpti“, „Kopijuoti“ ir „Įklijuoti“. 

Pastabos dėl „Veiksmų“ meniu naudojimo

 • Jei elementu galima slinkti keliomis kryptimis, „Veiksmų“ meniu apima slinkimo kiekviena kryptimi parinktį (pvz., pirmyn ir atgal).
 • Kai tą patį veiksmą galima taikyti keliems elementams, esantiems toje pačioje vietoje, „Veiksmų“ meniu apima veiksmą kelis kartus, po vieną kartą kiekvienam veiksmą palaikančiam elementui. Prie šių veiksmų pridedamas skaičius, pvz., Slinkti (1) ir Slinkti (2). Jei nesate tikri, kurį veiksmą pasirinkti, bandykite naudoti pirmąjį. Jei reikia, vėl atidarykite meniu ir pabandykite naudoti antrą veiksmą.
 • Teksto laukuose į „Veiksmų“ meniu įtraukiamos tokios parinktys kaip Iškirpti, Kopijuoti, Įklijuoti, Paryškinti, Ankstesnis, Kitas, Ištrinti ir Anuliuoti. Sužinokite daugiau apie teksto redagavimą naudojant prieigą jungikliu.
 • Pasirinkus Atšaukti meniu uždaromas neatlikus jokių veiksmų.

Taškų nuskaitymas

Naudodami taškų nuskaitymą galite pasirinkti konkrečią vietą ekrane, kur norite paliesti, perbraukti ar pakeisti mastelį. Linijos juda ekrane, kad galėtumėte pasirinkti konkrečią horizontalią ir vertikalią vietą.

Jei norite naudoti taškų nuskaitymą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Pradėkite ekrano nuskaitymą naudodami įprastą nuskaitymo metodą.
 2. Pasirinkite mygtuką Meniu.
 3. Pasirinkite Taškų nuskaitymas.
 4. Kad pradėtumėte taškų nuskaitymą, paspauskite jungiklį „Pasirinkti“. (Jei naudojate automatinį nuskaitymą, naudokite automatinio nuskaitymo jungiklį šiam ir kitiems 2 veiksmams.)
 5. Taškų nuskaitymo linijai pasiekus tinkamą vertikalią vietą, paspauskite jungiklį „Pasirinkti“.
 6. Taškų nuskaitymo linijai pasiekus tinkamą horizontalią vietą, paspauskite jungiklį „Pasirinkti“.
 7. Pasirinkite veiksmą naudodami „Veiksmų“ meniu.

Kad išjungtumėte taškų nuskaitymą, pasirinkite mygtuką Meniu, tada – Išeiti iš taškų nuskaitymo.

 

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
717068
false