Làm quen với Trình quét trợ năng

Khi bạn thiết kế và phát triển một ứng dụng Android, Trình quét trợ năng có thể giúp bạn cải thiện ứng dụng cho người dùng.

Trình quét trợ năng sẽ quét màn hình và đưa ra đề xuất để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng dựa trên những yếu tố sau:

 • Nhãn nội dung
 • Kích thước đích chạm
 • Các mục có thể nhấp
 • Độ tương phản văn bản và hình ảnh

Quan trọng: Trình quét trợ năng không thay thế hoạt động thử nghiệm thủ công và không đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng.

Bước 1: Cài đặt và bật Trình quét trợ năng

Trình quét trợ năng hoạt động trên điện thoại và máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

 1. Tải Trình quét trợ năng xuống từ Google Play.
 2. Mở Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị, hãy làm theo lời nhắc để bật Trình quét trợ năng.
 4. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận sau đó Trình quét trợ năng sau đó Sử dụng dịch vụ.
  • Để tắt Trình quét trợ năng: Quay lại phần Cài đặt sau đó Hỗ trợ tiếp cận sau đó Trình quét trợ năng.

Bước 2: Quét ứng dụng

Bạn có thể quét ảnh chụp nhanh của ứng dụng hoặc một loạt màn hình khi tương tác với ứng dụng.

Quét bản ghi

Bạn có thể quét một quy trình công việc hoặc công việc trong ứng dụng của mình. Chức năng này của Trình quét trợ năng giúp ghi lại và phân tích các yếu tố trên màn hình trong quá trình bạn sử dụng và di chuyển trên ứng dụng của mình.

Quan trọng: Bản ghi bao gồm một loạt ảnh chụp màn hình và không chứa video hoặc âm thanh. Bản ghi sẽ được lưu lại trên thiết bị của bạn và không bao giờ được chia sẻ với Google.

Để quét bản ghi, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Trình quét trợ năng .
 3. Nhấn vào biểu tượng Ghi lại Máy quay video.
 4. Dùng ứng dụng.
  • Nếu bạn chuyển sang một ứng dụng khác, quá trình ghi sẽ tạm dừng cho đến khi bạn quay lại.

Cách dừng ghi:

 1. Vuốt xuống từ phía trên cùng màn hình để mở thông báo. Hoặc mở một ứng dụng khác.
 2. Nhấn vào Trình quét trợ năng đang ghi.
 3. Nhấn vào biểu tượng Dừng .

Quét ảnh chụp nhanh

Cách quét một màn hình duy nhất của ứng dụng:

 1. Mở ứng dụng.
 2. Nhấn vào Trình quét trợ năng .
 3. Nhấn vào biểu tượng Ảnh chụp nhanh Chọn hình ảnh.

Xem kết quả trong một bản quét

Sau khi bạn quét một bản ghi hoặc ảnh chụp nhanh, Trình quét trợ năng sẽ hiển thị một hoặc nhiều ảnh chụp màn hình của ứng dụng. Trong ảnh chụp màn hình, kết quả quét được tô viền hình chữ nhật màu cam.

 • Cách xem chi tiết: Nhấn vào vùng có đường viền. Nếu một màn hình có nhiều kết quả, hãy nhấn vào biểu tượng Tiếp theo Next.
 • Cách xem danh sách kết quả đầy đủ của tất cả ảnh chụp màn hình: Nhấn vào biểu tượng Danh sách sau đó Xem theo màn hình hoặc Xem theo danh mục.
 • Cách chia sẻ kết quả: Nhấn vào biểu tượng chia sẻ .

Trong trường hợp bạn đã quét một bản ghi hoặc có nhiều hơn một ảnh chụp màn hình:

 • Để di chuyển giữa các bức ảnh chụp màn hình: Trong băng chuyền ở trên cùng, nhấn vào một bức ảnh chụp màn hình. Hoặc nhấn vào biểu tượng Tiếp theo Next.
 • Cách xem tất cả ảnh chụp màn hình dưới dạng lưới: Nhấn vào biểu tượng Thư viện .

Mẹo: Nếu tên tài nguyên quá dài và không vừa màn hình, hãy chạm và giữ tên tài nguyên đó để hiện toàn bộ tên.

Quét cửa sổ bảo mật

Nếu ứng dụng của bạn có một cửa sổ được khai báo là "bảo mật" (bằng cách dùng WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE) thì Trình quét trợ năng sẽ không thể chụp ảnh màn hình đó hoặc kiểm tra độ tương phản màu. Đối với những cửa sổ này, Trình quét trợ năng sẽ hiển thị một màn hình màu đen sau khi quét ứng dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đọc kết quả quét để tìm những điểm khác có thể cải thiện.

Thay đổi các ngưỡng về tỷ lệ tương phản và kích thước đích chạm

Bạn có thể thay đổi các ngưỡng tỷ lệ tương phản và kích thước đích chạm mà Trình quét sử dụng.

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Xem hoặc thay đổi các chế độ cài đặt:
  • Tỷ lệ tương phản của văn bản: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản của màu văn bản.
  • Tỷ lệ tương phản của hình ảnh: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản của màu hình ảnh.
  • Kích thước đích chạm: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho kích thước đích chạm.

Chỉnh sửa kết quả về tỷ lệ tương phản

Trình quét sử dụng màu của nền trước và nền để quyết định tỷ lệ tương phản. Bạn có thể thay đổi màu của nền trước hoặc nền.

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Nhấn vào một bản quét có đề xuất về độ tương phản màu sau đó Chỉnh sửa màu.
 4. Bên dưới ảnh chụp màn hình, hãy nhấn vào Nền trước hoặc Nền.
 5. Cách thay đổi màu nền trước hoặc màu nền:
  • Kéo khung chọn đến một vùng khác trên ảnh chụp màn hình.
  • Ở dưới cùng, hãy nhấn vào một trong các màu được đề xuất.
 6. Nhấn vào Áp dụng.

Mẹo: Để di chuyển khung chọn, hãy nhấn vào các mũi tên ở cạnh bên. Bạn cũng có thể chạm và giữ các mũi tên để mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Chia sẻ kết quả quét

Bạn có thể chia sẻ kết quả của mình với người khác, như các thành viên trong nhóm.

Cách chia sẻ kết quả ngay:

 1. Hoàn tất một bản quét.
 2. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
 3. Chọn cách chia sẻ kết quả.

Mẹo: Để chia sẻ kết quả của từng mục, hãy nhấn vào Chia sẻ trong khi xem mục đó.

Cách chia sẻ kết quả vào lúc khác:

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Nhấn vào biểu tượng quét sau đó Chia sẻ .
 4. Chọn cách chia sẻ kết quả.

Quản lý các bản quét cũ

Đổi tên một bản quét

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Đổi tên.
 4. Đặt tên.
 5. Nhấn vào Đổi tên.

Thêm mô tả

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chỉnh sửa nội dung mô tả.
 4. Thêm mô tả.
 5. Nhấn vào Lưu.

Xoá một bản quét

 1. Chuyển đến phần Ứng dụng trên thiết bị.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình quét trợ năng Accessibility Scanner.
 3. Nhấn vào một bản quét sau đó biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá bản quét sau đó Xoá.

Yêu cầu trợ giúp hoặc gửi ý kiến phản hồi

Để yêu cầu trợ giúp hoặc gửi ý kiến phản hồi về Trình quét trợ năng, hãy nhấn vào Trợ giúp và phản hồi.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
717068
false
false