Bắt đầu với Trình quét trợ năng

Khi bạn thiết kế và phát triển ứng dụng Android, Trình quét trợ năng có thể giúp bạn xác định cơ hội để cải thiện ứng dụng cho người dùng.

Trình quét trợ năng quét màn hình của bạn và đưa ra đề xuất cải thiện trợ năng của ứng dụng dựa trên các yếu tố sau:

 • Nhãn nội dung
 • Kích thước mục tiêu cảm ứng
 • Các mục có thể nhấp
 • Độ tương phản văn bản và hình ảnh

Lưu ý: Trình quét trợ năng không phải là công cụ thay thế cho kiểm tra thủ công và không đảm bảo trợ năng của ứng dụng.

Bước 1: Cài đặt và bật Trình quét trợ năng

Trình quét trợ năng sẵn dùng cho các điện thoại và máy tính bảng có Android 6.0 trở lên. Xem phiên bản Android của bạn.

Để bắt đầu, tải Trình quét trợ năng xuống từ Google Play.

Khi mở Trình quét trợ năng, bạn được nhắc bật trình quét trong cài đặt thiết bị:

 1. Chuyển đến Cài đặt sau đó Trợ năng và tìm Trình quét trợ năng.
 2. Nhấn vào nút chuyển Trình quét trợ năng để chuyển sang vị trí bật.

Bạn có thể tắt Trình quét trợ năng bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại Cài đặt sau đó Trợ năng sau đó Trình quét trợ năng.

Bước 2: Quét ứng dụng của bạn

Để quét ứng dụng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng của bạn.
 2. Nhấn vào biểu tượng nút Trình quét trợ năng .
 3. Bạn sẽ nhìn thấy ảnh chụp màn hình của ứng dụng có ghi chú về các cải tiến có thể thực hiện. Để xem danh sách kết quả đầy đủ, hãy nhấn vào biểu tượng Danh sách .

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang sử dụng TalkBack, hãy khám phá bằng cảm ứng để tiếp cận nút Trình quét trợ năng.
 • Nếu bạn nhìn thấy màn hình màu đen sau khi quét ứng dụng, thì màn hình đó chính là cửa sổ bảo mật. Nếu một cửa sổ được thông báo là "bảo mật" bằng WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE (thường là trong ứng dụng xử lý thông tin tài chính hoặc thông tin cá nhân), Trình quét trợ năng không thể chụp ảnh của màn hình đó hoặc đánh giá độ tương phản màu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem kết quả quét để tìm các cơ hội khác.

Tùy chỉnh cài đặt của Trình quét

Bạn có thể điều chỉnh các ngưỡng về tỷ lệ tương phản và kích thước mục tiêu cảm ứng mà Trình quét sử dụng.

 1. Ở cuối màn hình, hãy nhấn vào biểu tượng Màn hình chính Màn hình chính.
 2. Trên điện thoại Pixel, hãy vuốt từ cuối màn hình lên. Trên các thiết bị khác, hãy nhấn vào biểu tượng Tất cả ứng dụng Menu ứng dụng.
 3. Nhấn vào biểu tượng Trình quét Accessibility Scanner.
 4. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.

Trên màn hình cài đặt Trình quét, bạn có thể thay đổi các thông số sau đây:

 • Tỷ lệ tương phản: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho độ tương phản văn bản và hình ảnh.
 • Kích thước mục tiêu cảm ứng: Đặt một ngưỡng tối thiểu mới cho kích thước mục tiêu cảm ứng.

Chia sẻ kết quả

Bạn có thể chia sẻ kết quả hoàn chỉnh hoặc từng mục với người khác, chẳng hạn như bạn cùng nhóm. Để chia sẻ kết quả, hãy làm theo các bước sau:

 1. Sau khi quét ứng dụng của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
 2. Chọn cách bạn muốn chia sẻ tệp zip có kết quả và ảnh chụp màn hình.

Lưu ý: Để chia sẻ kết quả của từng mục, nhấn Chia sẻ trong khi xem mục đó.

Xem các lần quét trước

Sau khi quét màn hình, Trình quét trợ năng hiển thị danh sách các lần quét trước. Danh sách chứa tên và biểu tượng của ứng dụng bạn đã quét cùng với thời gian và ngày quét. Nhấn vào lần quét bất kỳ để xem chi tiết.

Trợ giúp và phản hồi

Để tìm tài liệu trợ giúp hoặc gửi phản hồi về Trình quét trợ năng, hãy chọn Trợ giúp và phản hồi trong ứng dụng.