Kom igång med Tillgångstestaren

När du utformar och utvecklar en Android-app kan Tillgångstestaren identifiera hur du kan förbättra appen för användarna.

Tillgångstestaren skannar din skärm och ger förslag på hur du förbättrar åtkomligheten till din app baserat på följande:

 • Innehållsetiketter
 • Den tryckbara vyns storlek
 • Klickbara objekt
 • Text- och bildkontrast

Obs! Tillgångstestaren ersätter inte manuella tester och garanterar inte appens åtkomlighet.

Steg 1: Installera och aktivera Tillgångstestaren

Tillgångstestaren är tillgänglig för telefoner och surfplattor med Android 6.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

 1. Ladda ned Tillgångstestaren från Google Play.
 2. Öppna Tillgångstestaren Accessibility Scanner.
 3. Följ anvisningarna för att aktivera Tillgångstestaren i enhetens inställningar.
 4. Tryck på Tillgänglighet och tryck sedan på Tillgångstestare.
 5. Tryck på Använd tjänsten.

Du kan inaktivera Tillgångstestaren genom att öppna Inställningar följt av Tillgänglighet följt av Tillgångstestare.

Steg 2: Skanna appen

Du kan skanna en ögonblicksbild av appen eller skanna en serie av skärmar när du interagerar med appen.

Skanna en inspelning

Du kan skanna ett arbetsflöde eller en uppgift i appen. Med det här alternativet registreras och analyseras elementen på skärmen när du använder och navigerar i appen.

Obs! Inspelningen inkluderar bara skärmdumpar (inte video eller ljud). Inspelningen finns kvar på enheten och delas aldrig med Google.

Så här skannar du en inspelning:

 1. Öppna appen.
 2. Tryck på Tillgångstestare .
 3. Tryck på Spela in Videokamera.
 4. Börja använda appen. Om du öppnar en annan app pausas inspelningen tills du kommer tillbaka.
 5. Om du vill stoppa inspelningen sveper du ner från toppen av skärmen för att öppna dina aviseringar. Tryck på Tillgångstestaren spelar in och tryck sedan på Stoppa .

Skanna en ögonblicksbild

Så här skannar du en enskild skärm i appen:

 1. Öppna appen.
 2. Tryck på Tillgångstestare .
 3. Tryck på Ögonblicksbild Välj bild.

Granska en skanning

När du har skannat en inspelning eller ögonblicksbild visas en eller flera skärmdumpar av appen i Tillgångstestaren. Så här granskar du resultaten:

 • Inom en skärmdump visas resultatet av skanningen i orange rektanglar. Om du vill se information trycker du på det markerade området.  Om en skärm har flera resultat fortsätter du till nästa resultat genom att trycka på Nästa Nästa.
 • Om du vill visa en fullständig resultatlista från alla skärmdumpar trycker du på listan och väljer Visa efter skärm eller Visa efter kategori.
 • Om du vill dela resultat genom att skicka en zip-fil trycker du på Dela .

Om du har skannat en inspelning eller har fler än en skärmdump:

 • Om du vill navigera mellan skärmdumpar trycker du på en skärmdump i snurran högst upp på skärmen. Du kan också trycka på Nästa .
 • Om du vill visa ett rutnät med alla skärmdumpar trycker du på Bibliotek .

Obs! Om ett resursnamn är för långt för att få plats på skärmen trycker du länge på resursnamnet. Sedan kan du scrolla för att se hela namnet. 

Skanna säkra fönster

Om en app har ett fönster som är ”säkert” (med WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE) kan inte Tillgångstestaren fånga en bild på skärmen eller kontrollera färgkontrast. För sådana fönster visas en svart skärm i Tillgångstestaren när appen har skannats. Däremot kan du läsa skanningsresultaten för andra möjligheter.

Ändra gränsvärden för kontrast och storlek på tryckbara vyer

Du kan ändra gränsvärden som används i skannern för kontrastförhållanden och storlek på tryckbara vyer.

 1. Öppna appmenyn på enheten.
 2. Tryck på Tillgångstestaren Accessibility Scanner.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar.
 4. Visa eller ändra följande inställningar:
  • Kontrastförhållande: Ange en ny minimigräns för text- och bildkontrast.
  • Den tryckbara vyns storlek: Ange en ny minimigräns för den tryckbara vyns storlek.

Dela skanningsresultat

Du kan även dela fullständiga eller särskilda resultat med till exempel teammedlemmar. Gör så här om du vill dela resultat:

 1. När du har skannat appen trycker du på Dela .
 2. Välj hur du vill dela zip-filen med resultaten och skärmdumparna.

Obs! Du kan dela resultat för ett enskilt objekt genom att trycka på Dela när du visar objektet.

Visa eller ta bort tidigare skanningar

Så här kan du visa eller ta bort tidigare skanningar: 

 1. Öppna appmenyn på enheten.
 2. Tryck på Tillgångstestaren Accessibility Scanner.
 3. I historiken visas en lista över skanningar med tid och datum. 
 4. Klicka på en skanning för att se mer information.
 5. Om du vill ta bort skanningen trycker du på Mer Mer   följt av Ta bort.
 6. Tryck på Ta bort i bekräftelserutan.

Hjälp och feedback

Hitta dokumentation eller skicka feedback om Tillgångstestaren genom att välja Hjälp och feedback i appen.