Kom i gang med Tilgjengelighetsskanner

Når du designer og utvikler en Android-app, kan Tilgjengelighetsskanner bidra til å gjøre appen bedre for brukerne.

Med Tilgjengelighetsskanner kan du skanne skjermen og få forslag til hvordan du kan gjøre appen mer tilgjengelig, basert på

 • innholdsetiketter
 • størrelsen på berøringselementer
 • klikkbare elementer
 • tekst- og bildekontrast

Viktig: Tilgjengelighetsskanner er ikke en erstatning for manuell testing, og bruk av funksjonen gir ingen garantier for tilgjengeligheten i appen.

Trinn 1: Installer og slå på Tilgjengelighetsskanner

Tilgjengelighetsskanner er tilgjengelig for telefoner og nettbrett med Android 6.0 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

 1. Last ned Tilgjengelighetsskanner fra Google Play.
 2. Åpne Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Følg veiledningen i Innstillinger-appen på enheten for å slå på Tilgjengelighetsskanner.
 4. Trykk på Tilgjengelighet og så Tilgjengelighetsskanner og så Bruk tjenesten.
  • Når du vil slå av Tilgjengelighetsskanner, går du tilbake til Innstillinger og så Tilgjengelighet og så Tilgjengelighetsskanner.

Trinn 2: Skann appen din

Du kan skanne et øyeblikksbilde av appen eller en serie med skjermdumper mens du bruker appen.

Skann et opptak

Du kan skanne en arbeidsflyt eller oppgave i appen. Med dette alternativet tar Tilgjengelighetsskanner opp og analyserer elementene på skjermen mens du bruker og navigerer gjennom appen.

Viktig: Opptaket inneholder en serie med skjermdumper, og det inkluderer ikke video eller lyd. Opptaket blir liggende på enheten din og deles aldri med Google.

Slik skanner du et opptak:

 1. Åpne appen.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner-knappen .
 3. Trykk på Registrer Videokamera.
 4. Bruk appen.
  • Hvis du går til en annen app, settes opptaket på pause til du kommer tilbake.

Slik stopper du opptak:

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne varslene. Du kan også åpne en annen app.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner tar opp.
 3. Trykk på Stopp .

Skann et øyeblikksbilde

Slik skanner du én skjermdump i appen:

 1. Åpne appen.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner .
 3. Trykk på Øyeblikksbilde Velg et bilde.

Gjennomgå resultatene av en skanning

Når du har skannet et opptak eller øyeblikksbilde, viser Tilgjengelighetsskanner én eller flere skjermdumper av appen. I skjermdumpene er resultatene av skanningen merket med oransje rektangler.

 • Trykk på et merket område for å se detaljer om det. Hvis det er flere resultater på et skjermbilde, trykker du på Neste Neste.
 • Slik ser du en fullstendig liste over resultatene fra alle skjermdumpene: Trykk på Liste og så Gruppér etter skjermbilde eller Gruppér etter kategori.
 • Slik deler du resultatene: Trykk på Del .

Hvis du har skannet et opptak eller har mer enn én skjermdump:

 • Slik navigerer du mellom skjermdumpene: Trykk på en skjermdump i karusellen øverst. Du kan også trykke på Neste Neste.
 • Hvis du vil se alle skjermdumpene i et rutenett, trykker du på Bibliotek .

Tips: Hvis et ressursnavn er for langt til at det får plass på skjermen, kan du trykke og holde på navnet for å få det til å rulle over skjermen.

Skann sikre vinduer

Hvis appen har et vindu som er deklarert som «secure» (med WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE), kan ikke Tilgjengelighetsskanner ta bilde av skjermen eller kontrollere fargekontrasten. For slike vinduer viser Tilgjengelighetsskanner en svart skjerm når at den har skannet appen. Du kan imidlertid fortsatt lese skanneresultatene med tanke på andre muligheter.

Endre grensene for kontrast og størrelse på berøringselementer

Du kan endre grensene som skanneren bruker for kontrastforhold og størrelse på berøringselementer.

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner og så Innstillinger Innstillinger.
 3. Se eller endre innstillingene:
  • Tekstkontrastforhold: Angi en ny minimumsgrense for tekstfargekontrast.
  • Bildekontrastforhold: Angi en ny minimumsgrense for bildefargekontrast.
  • Størrelsen på berøringselementer: Angi en ny minimumsgrense for størrelsen på berøringselementer.

Endre resultatene for kontrastforhold

Skanneren bruker forgrunns- og bakgrunnsfarger for å fastslå kontrastforholdet. Du kan endre forgrunns- eller bakgrunnsfargene.

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Trykk på en skanning som har et forslag knyttet til fargekontrast og så Rediger farger.
 4. Under skjermdumpen trykker du på Forgrunn eller Bakgrunn.
 5. Slik endrer du forgrunns- eller bakgrunnsfargen:
  • Dra utvalgsrammen til et annet område av skjermdumpen.
  • Nederst trykker du på en av de foreslåtte fargene.
 6. Trykk på Bruk.

Tips: Trykk på pilene på siden for å flytte utvalgsrammen. Du kan også trykke og holde på pilene for å gjøre større justeringer.

Del skanneresultatene

Du kan dele resultatene med andre, for eksempel medarbeidere.

Slik deler du resultatene med det samme:

 1. Fullfør en skanning.
 2. Trykk på Del .
 3. Velg hvordan du vil dele resultatene.

Tips: For å dele resultatene for ett enkelt element trykker du på Del mens du ser på elementet.

Slik deler du resultatene senere:

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Trykk på skanningen og så Del .
 4. Velg hvordan du vil dele resultatene.

Administrer tidligere skanninger

Gi nytt navn til skanninger

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Trykk på en skanning og så Mer Mer og så Gi ny tittel.
 4. Skriv inn en tittel.
 5. Trykk på Gi nytt navn.

Legg til en beskrivelse

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Trykk på en skanning og så Mer Mer og så Rediger beskrivelsen.
 4. Legg til en beskrivelse
 5. Trykk på Lagre.

Slett en skanning

 1. Gå til Apper-delen på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighetsskanner Accessibility Scanner.
 3. Trykk på en skanning og så Mer Mer og så Slett skanningen og så Slett.

Få hjelp eller send tilbakemelding

Trykk på Hjelp og tilbakemelding i appen for å få hjelp eller sende tilbakemelding om Tilgjengelighetsskanner.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
717068
false
false