Začínáme s nástrojem Kontrola přístupnosti

Když navrhujete a vyvíjíte aplikace pro Android, Kontrola přístupnosti vám může pomoci odhalit místa, kde je možné aplikaci pro uživatele vylepšit.

Kontrola přístupnosti skenuje vaši obrazovku a navrhuje zlepšení přístupnosti aplikace podle těchto prvků:

 • popisky obsahu,
 • velikost místa dotyku,
 • položky reagující na kliknutí,
 • kontrast textu a obrázků.

Upozornění: Kontrola přístupnosti nedokáže nahradit ruční testování a nezaručuje optimální přístupnost zkontrolované aplikace.

Krok 1: Instalace a aktivace Kontroly přístupnosti

Nástroj Kontrola přístupnosti je k dispozici pro telefony a tablety se systémem Android od verze 6.0. Podívejte se, jak zjistit verzi Androidu.

 1. Stáhněte si aplikaci Kontrola přístupnosti z Google Play.
 2. Otevřete Kontrolu přístupnostiAccessibility Scanner.
 3. Postupujte podle pokynů a zapněte nástroj Kontrola přístupnosti v aplikaci Nastavení na svém zařízení.
 4. Klepněte na Přístupnost a poté na možnost Kontrola přístupnosti.
 5. Klepněte na Používat službu.

Chcete-li Kontrolu přístupnosti vypnout, vraťte se do Nastavení a pak Přístupnost a pak Kontrola přístupnosti.

Krok 2: Kontrola aplikace

Můžete naskenovat snímek aplikace nebo sérii obrazovek, zatímco pracujete s aplikací.

Skenování záznamu

Můžete naskenovat pracovní postup nebo úkol v aplikaci. Pokud zvolíte tuto možnost, nástroj Kontrola přístupnosti zaznamená prvky na obrazovce a provede jejich analýzu, zatímco aplikaci používáte a procházíte ji.

Poznámka: Záznam obsahuje pouze snímky obrazovky (nikoli video nebo zvuk). Záznam zůstane ve vašem zařízení a nedojde k jeho sdílení se společností Google.

Kontrola záznamu:

 1. Otevřete svou aplikaci.
 2. Klepněte na tlačítko Kontroly přístupnosti .
 3. Klepněte na NahrátVideokamera.
 4. Spusťte svou aplikaci. Pokud přejdete do jiné aplikace, nahrávání se pozastaví, dokud se nevrátíte.
 5. Chcete-li nahrávání zastavit, přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky, abyste otevřeli oznámení. Klepněte na možnost Kontrola přístupnosti se nahrává a pak klepněte na Zastavit .

Kontrola snímku

Postup kontroly jediné obrazovky aplikace:

 1. Otevřete svou aplikaci.
 2. Klepněte na tlačítko Kontroly přístupnosti .
 3. Klepněte na Snímek Vybrat obrázek.

Přehled výsledků skenování

Po provedení skenování záznamu nebo snímku zobrazí nástroj Kontrola přístupnosti jeden nebo více snímků vaší aplikace. Postup kontroly výsledků:

 • Na snímku obrazovky jsou výsledky kontroly uvedeny v oranžových obdélnících. Chcete-li zobrazit podrobnosti, klepněte na vyznačenou oblast.  Pokud má obrazovka více výsledků, na další výsledek přejdete klepnutím na možnost Další Další.
 • Chcete-li zobrazit kompletní seznam výsledků ze všech snímků obrazovky, klepněte na ikonu seznamu , pak vyberte Zobrazit podle obrazovky nebo Zobrazit podle kategorie.
 • Chcete-li výsledky sdílet tím, že odešlete soubor ZIP, klepněte na Sdílet .

Pokud jste naskenovali záznam nebo máte více než jeden snímek obrazovky:

 • Chcete-li procházet snímky obrazovky, klepněte na snímek v pásu v horní části obrazovky nebo klepněte na Další .
 • Chcete-li zobrazit mřížku se všemi snímky obrazovky, klepněte na možnost Knihovna .

Poznámka: Pokud je název zdroje příliš dlouhý, aby se vešel na obrazovku, podržte název zdroje. Pak můžete posunutím zobrazit celý název. 

Kontrola zabezpečených oken

Pokud vaše aplikace obsahuje okno, které je označeno jako „zabezpečené“ (označeno příznakem WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE), Kontrola přístupnosti nemůže pořídit snímek obrazovky ani posoudit kontrast barev. Po kontrole aplikace zobrazí Kontrola přístupnosti tato okna jako prázdnou obrazovku. Můžete ale vyhodnotit výsledky kontroly ostatních oken.

Změna kontrastu a limitů velikosti místa dotyku

Můžete změnit limity, které Kontrola přístupnosti používá u poměru kontrastu a velikosti místa dotyku.

 1. V zařízení přejděte do sekce Aplikace.
 2. Klepněte na Kontrolu přístupnosti Accessibility Scanner.
 3. Klepněte na Nastavení Nastavení.
 4. Zobrazte nebo změňte následující nastavení:
  • Poměr kontrastu: Můžete nastavit nový limit minimálního kontrastu u textu a obrázků.
  • Velikost místa dotyku: Můžete nastavit nový limit minimální velikosti místa dotyku.

Sdílení výsledků kontroly

Kompletní výsledky nebo jednotlivé položky můžete sdílet s dalšími lidmi, například s kolegy z týmu. Při sdílení postupujte takto:

 1. Po kontrole aplikace klepněte na tlačítko sdílení .
 2. Vyberte si, jakým způsobem chcete soubor .zip s výsledky a snímky obrazovky sdílet.

Upozornění: Pokud chcete sdílet pouze výsledky jednotlivé položky, klepněte na tlačítko sdílení během zobrazení této položky.

Zobrazení nebo smazání předchozích kontrol

Postup zobrazení nebo smazání předchozích kontrol: 

 1. V zařízení přejděte do sekce Aplikace.
 2. Klepněte na Kontrolu přístupnosti Accessibility Scanner.
 3. V Historii se zobrazí seznam kontrol s příslušnými časy a daty. 
 4. Chcete-li zobrazit podrobnosti, klepněte na konkrétní kontrolu.
 5. Chcete-li kontrolu smazat, klepněte na ikonu možností Možnosti   a pak Smazat.
 6. V potvrzovacím dialogu klepněte na Smazat.

Nápověda a zpětná vazba

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte k nástroji Kontrola přístupnosti připomínky, vyberte přímo v aplikaci možnost Nápověda a zpětná vazba.