Kết quả của Trình quét hỗ trợ tiếp cận

Trình quét hỗ trợ tiếp cận tìm các trường hợp sau đây để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng của bạn.

Gắn nhãn nội dung

Nhiều nút điều khiển trong giao diện người dùng phụ thuộc vào các dấu hiệu hình ảnh để thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng. Người dùng khiếm thị có thể khó nhìn thấy những dấu hiệu này.

Bạn có thể dùng nhãn nội dung để các nút điều khiển trong giao diện người dùng trở nên dễ sử dụng hơn. Nhãn nội dung không xuất hiện trên màn hình nhưng người dùng khiếm thị có thể sử dụng các nhãn đó thông qua các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận như TalkBack hay các trình đọc màn hình khác.

Trình quét hỗ trợ tiếp cận tìm các trường hợp sau đây để gắn nhãn nội dung:

 • Thiếu nhãn mục
  Xác định các lớp View mà trình đọc màn hình có thể lấy làm tiêu điểm và những chế độ xem không có nội dung mô tả bằng giọng nói, cho lớp View đó hoặc các lớp View liên quan trong hệ phân cấp phụ của lớp đó. Tìm hiểu thêm về nhãn nội dung tại đây.
 • Mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái
  Xác định các trường hợp mà lớp View có nội dung mô tả không cần thiết. Tìm hiểu thêm về các mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái tại đây.
 • Mục có nội dung mô tả trùng lặp
  Xác định các trường hợp hệ thống phân cấp chứa các lớp View có nội dung mô tả giống nhau hoàn toàn. Ví dụ: Hai nút có thể lấy làm hai tiêu điểm riêng biệt có cùng nội dung mô tả là "Tuỳ chọn khác" có thể khiến người dùng nhầm lẫn. Tìm hiểu thêm về nội dung mô tả trùng lặp tại đây.
 • Mục đích của đường liên kết không rõ ràng
  Xác định câu chữ không chứa thông tin hữu ích trong đường liên kết, chẳng hạn như "nhấp vào đây". Tìm hiểu thêm về câu chữ của đường liên kết không rõ ràng tại đây.
Triển khai

Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ kiểm tra các hệ thống phân cấp của lớp View và xác định các trường hợp mà người dùng bị suy giảm khả năng vận động có thể gặp khó khăn khi tương tác trên một bố cục.

 • Đường liên kết có thể nhấp
  Xác định các trường hợp sử dụng lớp ClickableSpan mà không phải là các lớp UrlSpan. Tìm hiểu thêm về đường liên kết có thể nhấp tại đây.
 • Lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp
  Xác định những lớp View có thể nhấp vào có cùng vị trí hiển thị trên màn hình với các lớp View có thể nhấp vào khác. Tìm hiểu thêm về các lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp.
 • Nhãn mục có thể chỉnh sửa
  Xác định các lớp EditTextTextView có thể chỉnh sửa có thuộc tính contentDescription còn trống. Tìm hiểu thêm về nhãn của lớp View có thể chỉnh sửa.
 • Loại mục không được hỗ trợ
  Xác định loại mục không được các dịch vụ trợ năng hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các loại mục không được hỗ trợ tại đây.
 • Thứ tự duyệt mục
  Xác định các vấn đề có thể xảy ra trong thứ tự duyệt mục có khả năng làm ảnh hưởng đến người dùng trình đọc màn hình hoặc các dịch vụ trợ năng khác. Tìm hiểu thêm về thứ tự duyệt mục tại đây.
 • Tăng cỡ chữ
  Xác định các vấn đề có thể xảy ra với kích thước phông chữ và quy cách bố cục khi bạn thiết kế giao diện người dùng. Đó là những vấn đề có thể khiến văn bản bị cắt bỏ hoặc ẩn đi. Tìm hiểu thêm về việc tăng cỡ chữ.
Kích thước đích chạm

Trình quét hỗ trợ tiếp cận sẽ tìm các đích chạm nhỏ có khả năng gây khó khăn cho những người dùng bị suy giảm khả năng vận động.

 • Kích thước mục tiêu cảm ứng
  Xác định các lớp View có thể nhấp vào và có thể nhấp giữ có kích thước nhỏ hơn 48x48dp (một trong hai chiều) hoặc 32x32dp đối với những lớp View trong các cửa sổ phương thức nhập hoặc sát cạnh màn hình. Bạn có thể thay đổi kích thước tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về kích thước mục tiêu cảm ứng tại đây.
Độ tương phản thấp

Trình quét hỗ trợ tiếp cận đề xuất các điểm cải tiến về tỷ lệ tương phản màu sắc để giúp người dùng khiếm thị sử dụng ứng dụng của bạn một cách dễ dàng hơn.

 • Độ tương phản văn bản và hình ảnh
  Xác định văn bản hoặc hình ảnh có tỷ lệ tương phản giữa màu văn bản và màu nền dưới 3.0 (đối với các lớp TextView đã có nội dung) hoặc giữa màu nổi và màu nền (đối với các lớp ImageView). Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về độ tương phản màu.

Tìm hiểu thêm về khả năng hỗ trợ tiếp cận

Vui lòng đọc thêm trong Tài liệu về khả năng hỗ trợ tiếp cận dành cho nhà phát triển Android.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
717068
false
false