Cách đọc kết quả Trình quét trợ năng

Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các cơ hội sau để cải thiện trợ năng cho ứng dụng của bạn.

Gắn nhãn nội dung

Nhiều nút điều khiển trong giao diện người dùng phụ thuộc vào các dấu hiệu hình ảnh để thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng. Người dùng khiếm thị có thể khó nhìn thấy những dấu hiệu này.

Bạn có thể giúp các nút điều khiển trong giao diện người dùng dễ truy cập hơn bằng cách dùng nhãn nội dung. Nhãn nội dung không xuất hiện trên màn hình nhưng người dùng khiếm thị có thể sử dụng những nhãn đó thông qua các dịch vụ trợ năng như TalkBack hay các trình đọc màn hình khác.

Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các cơ hội gắn nhãn nội dung sau đây:

 • Nhãn mục bị thiếu
  Xác định Chế độ xem mà trình đọc màn hình có thể lấy tiêu điểm và chế độ xem không có mô tả bằng lời, cho Chế độ xem hoặc Chế độ xem có liên quan trong phân cấp phụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhãn nội dung tại đây.
 • Mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái
  Xác định các trường hợp Chế độ xem có mô tả thừa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái tại đây.
 • Mô tả mục trùng lặp
  Xác định các trường hợp phân cấp chứa Chế độ xem có mô tả trùng lặp chính xác. Ví dụ: hai nút có thể lấy tiêu điểm riêng biệt có cùng mô tả "Tùy chọn khác" có thể khiến người dùng nhầm lẫn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô tả trùng lặp tại đây.
Triển khai

Trình quét trợ năng sẽ kiểm tra phân cấp Chế độ xem và xác định các trường hợp người dùng bị tổn thương vận động có thể gặp khó khăn khi tương tác với bố cục.

 • Liên kết có thể nhấp
  Xác định việc sử dụng ClickableSpan không phải là UrlSpans. Bạn có thể tìm hiểu thêm về liên kết có thể nhấp tại đây.
 • Chế độ xem có thể nhấp trùng lặp
  Xác định Chế độ xem có thể nhấp dùng chung vị trí trên màn hình như Chế độ xem có thể nhấp khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chế độ xem có thể nhấp trùng lặp tại đây.
 • Nhãn mục có thể chỉnh sửa
  Xác định EditTextsTextViews có thể chỉnh sửa có contentDescription không trống. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nhãn Chế độ xem có thể chỉnh sửa tại đây.
 • Loại mục không được hỗ trợ
  Xác định loại mục không được các dịch vụ trợ năng hỗ trợ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về loại mục không được hỗ trợ tại đây.
 • Thứ tự duyệt
  Xác định các vấn đề có thể xảy ra trong thứ tự duyệt mục. Đây là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến người dùng trình đọc màn hình hoặc các dịch vụ trợ năng khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thứ tự duyệt tại đây.
Kích thước mục tiêu cảm ứng

Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các mục tiêu cảm ứng nhỏ có thể gây khó khăn cho người dùng bị tổn thương vận động.

 • Kích thước mục tiêu cảm ứng
  Xác định Chế độ xem có thể nhấp và có thể nhấp lâu có kích thước nhỏ hơn 48x48dp hay 32x32dp đối với Chế độ xem trong cửa sổ phương thức nhập hoặc những chế độ xem dựa vào cạnh hiển thị. Bạn có thể thay đổi kích thước tối thiểu trong cài đặt Trình quét. Tìm hiểu thêm về kích thước mục tiêu cảm ứng tại đây.
Độ tương phản thấp

Trình quét trợ năng đề xuất các cải tiến đối với tỷ lệ tương phản màu sắc để giúp người dùng khiếm thị có thể truy cập vào ứng dụng của bạn dễ hơn.

 • Độ tương phản văn bản và hình ảnh
  Xác định văn bản hoặc hình ảnh có tỷ lệ tương phản dưới 3.0 giữa màu văn bản và màu nền (đối với TextViews không trống) hoặc giữa màu nền phía trước và phía sau (đối với ImageViews). Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tối thiểu trong cài đặt Trình quét. Tìm hiểu thêm về độ tương phản màu.

Các phương pháp khác hay nhất về trợ năng

Vui lòng đọc thêm trong Tài liệu trợ năng dành cho nhà phát triển Android.