Cách đọc kết quả của Trình quét trợ năng

Trình quét trợ năng tìm các trường hợp sau đây để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng của bạn.

Gắn nhãn nội dung

Nhiều nút điều khiển trong giao diện người dùng phụ thuộc vào các dấu hiệu hình ảnh để thể hiện ý nghĩa và cách sử dụng. Người dùng khiếm thị có thể khó nhìn thấy những dấu hiệu này.

Bạn có thể giúp các nút điều khiển trong giao diện người dùng dễ truy cập hơn bằng cách dùng nhãn nội dung. Nhãn nội dung không xuất hiện trên màn hình nhưng người dùng khiếm thị có thể sử dụng những nhãn đó thông qua các dịch vụ trợ năng như TalkBack hay các trình đọc màn hình khác.

Trình quét trợ năng tìm các trường hợp sau đây để gắn nhãn nội dung:

 • Thiếu nhãn mục
  Xác định các lớp View mà trình đọc màn hình có thể lấy làm tiêu điểm và những chế độ xem không có nội dung mô tả bằng giọng nói, cho lớp View đó hoặc các lớp View liên quan trong hệ phân cấp phụ của lớp đó. Tìm hiểu thêm về nhãn nội dung tại đây.
 • Mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái
  Xác định các trường hợp mà lớp View có nội dung mô tả không cần thiết. Tìm hiểu thêm về các mục được gắn nhãn loại hoặc trạng thái tại đây.
 • Mục có nội dung mô tả trùng lặp
  Xác định các trường hợp hệ thống phân cấp chứa các lớp View có nội dung mô tả giống nhau hoàn toàn. Ví dụ: Hai nút có thể lấy làm hai tiêu điểm riêng biệt có cùng nội dung mô tả là "Tùy chọn khác" có thể khiến người dùng nhầm lẫn. Tìm hiểu thêm về nội dung mô tả trùng lặp tại đây.
 • Mục đích của đường liên kết không rõ ràng
  Xác định câu chữ không chứa thông tin hữu ích trong đường liên kết, chẳng hạn như "nhấp vào đây". Tìm hiểu thêm về câu chữ của đường liên kết không rõ ràng tại đây.
Triển khai

Trình quét trợ năng sẽ kiểm tra các hệ thống phân cấp của lớp View và xác định các trường hợp mà người dùng bị suy giảm khả năng vận động có thể gặp khó khăn khi tương tác với một cách trình bày.

 • Đường liên kết có thể nhấp
  Xác định các trường hợp sử dụng lớp ClickableSpan mà không phải là các lớp UrlSpan. Tìm hiểu thêm về đường liên kết có thể nhấp tại đây.
 • Lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp
  Xác định những lớp View có thể nhấp vào có cùng vị trí hiển thị trên màn hình với các lớp View có thể nhấp vào khác. Tìm hiểu thêm về các lớp View có thể nhấp vào bị trùng lặp.
 • Nhãn mục có thể chỉnh sửa
  Xác định các lớp EditTextTextView có thể chỉnh sửa có thuộc tính contentDescription còn trống. Tìm hiểu thêm về nhãn của lớp View có thể chỉnh sửa.
 • Loại mục không được hỗ trợ
  Xác định loại mục không được các dịch vụ trợ năng hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các loại mục không được hỗ trợ tại đây.
 • Thứ tự duyệt mục
  Xác định các vấn đề có thể xảy ra trong thứ tự duyệt mục có khả năng làm ảnh hưởng đến người dùng trình đọc màn hình hoặc các dịch vụ trợ năng khác. Tìm hiểu thêm về thứ tự duyệt mục tại đây.
Kích thước mục tiêu cảm ứng

Trình quét trợ năng sẽ tìm kiếm các mục tiêu cảm ứng nhỏ có khả năng gây khó khăn cho những người dùng bị suy giảm khả năng vận động.

 • Kích thước mục tiêu cảm ứng
  Xác định các lớp View có thể nhấp vào và có thể nhấp giữ có kích thước nhỏ hơn 48x48dp (một trong hai chiều) hoặc 32x32dp đối với những lớp View trong các cửa sổ phương thức nhập hoặc sát cạnh màn hình. Bạn có thể thay đổi kích thước tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về kích thước mục tiêu cảm ứng tại đây.
Độ tương phản thấp

Trình quét trợ năng đề xuất cải tiến tỷ lệ tương phản màu sắc để giúp người dùng khiếm thị dễ dàng dùng ứng dụng của bạn hơn.

 • Độ tương phản văn bản và hình ảnh
  Xác định văn bản hoặc hình ảnh có tỷ lệ tương phản giữa màu văn bản và màu nền dưới 3.0 (đối với các lớp TextView đã có nội dung) hoặc giữa màu nổi và màu nền (đối với các lớp ImageView). Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tối thiểu trong phần cài đặt của Trình quét trợ năng. Tìm hiểu thêm về độ tương phản màu.

Tìm hiểu thêm về khả năng hỗ trợ tiếp cận

Vui lòng đọc thêm trong Tài liệu về khả năng hỗ trợ tiếp cận dành cho nhà phát triển Android.