Så här läser du resultatet från tillgångstestaren

Tillgångstestaren söker efter följande möjligheter att förbättra appens tillgänglighet.

Innehållsetiketter

Många kontroller i användargränssnitt är beroende av visuell information som visar vad de är till för. En användare med nedsatt syn kan ha svårt att se den informationen.

Du kan göra gränssnittskontrollerna mer tillgängliga med innehållsetiketter. Innehållsetiketter visas inte på skärmen, men användare med nedsatt syn kan använda dem med hjälp av tillgänglighetstjänster som TalkBack eller andra skärmläsare.

Tillgångstestaren söker efter följande möjligheter till innehållsetiketter:

 • Objektsbeteckning saknas
  Identifiera View-objekt som en skärmläsare kan fokusera på och som har en tom uppläst beskrivning, antingen för View-objektet eller relevanta underordnade View-objekt. Läs mer om innehållsetiketter.
 • Objekt märkt med typ eller tillstånd
  Identifiera fall där en View har en överflödig beskrivning. Läs mer om objekt märkta med typ eller tillstånd.
 • Dubblerade objektsbeskrivningar
  Identifiera fall där hierarkin innehåller View-objekt med beskrivningar som är exakt likadana. Till exempel kan två separata fokuserbara knappar med beskrivningen Fler alternativ förvirra användaren. Läs mer om dubblettbeskrivningar.
 • Oklart länksyfte
  Identifiera otydlig länktext, till exempel ”klicka här”. Läs mer om otydlig länktext.
Implementering

Tillgångstestaren undersöker View-hierarkier och identifierar fall där användare med motoriska funktionsnedsättningar kan få problem med att interagera med en layout.

 • Klickbara länkar
  Identifiera användningar av ClickableSpan som inte är UrlSpans. Läs mer om klickbara länkar.
 • Dubblerade klickbara View-objekt
  Identifiera klickbara View-objekt som är på samma plats på skärmen som andra klickbara View-objekt. Läs mer om dubblerade klickbara View-objekt.
 • Objektsbeteckningen kan redigeras
  Identifiera EditText-objekt och redigerbara TextView-objekt som har en contentDescription som inte är tom. Läs mer om redigerbara View-etiketter.
 • Objekttyp som inte stöds
  Identifiera objekttyper som inte stöds av tillgänglighetstjänster. Läs mer om objekttyper som inte stöds.
 • Objektens ordning
  Identifiera möjliga problem med objektens ordning, som kan påverka användare av skärmläsare eller andra tillgänglighetstjänster. Läs mer om objektens ordning.
Den tryckbara vyns storlek

Tillgångstestaren söker efter små tryckområden som kan vara svåra att träffa för användare med motoriska funktionsnedsättningar.

 • Den tryckbara vyns storlek
  Identifiera klickbara och nedhållningsbara View-objekt som är mindre än 48 × 48 dp på endera ledden, eller 32 × 32 dp för View-objekt i inmatningsfönster eller vid skärmens kant. Du kan ändra minsta storlek i Tillgångstestarens inställningar. Läs mer om den tryckbara vyns storlek.
Låg kontrast

Tillgångstestaren föreslår förbättringar av färgkontrastförhållanden för att göra appen mer tillgänglig för användare med nedsatt syn.

 • Text- och bildkontrast
  Identifiera text eller bilder med lägre kontrastförhållande än 3,0 mellan textfärg och bakgrundsfärg (för TextView-objekt som inte är tomma) eller mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen (för ImageView-objekt). Du kan ändra det lägsta förhållandet i inställningarna. Läs mer om färgkontrast.

Läs mer om tillgänglighet

Läs mer i tillgänglighetsdokumentationen för Android-utvecklare.