Resultater fra tilgjengelighetsskanneren

Tilgjengelighetsskanneren ser etter følgende muligheter til å forbedre tilgjengeligheten til appen din.

Innholdsetiketter

Det brukes ofte visuelle indikatorer for å vise betydningen av og funksjonen til forskjellige kontroller i brukergrensesnittet. Brukere med nedsatt syn kan ha vanskeligheter med å se disse indikatorene.

Du kan gjøre kontrollene i brukergrensesnittet mer tilgjengelige ved å merke dem ved innholdsetiketter. Innholdsetikettene vises ikke på skjermen, men svaksynte brukere kan få nytte av dem gjennom tilgjengelighetstjenester som TalkBack eller andre skjermlesere.

Tilgjengelighetsskanneren ser etter følgende muligheter for merking av innhold:

Implementering

Tilgjengelighetsskanneren undersøker View-hierarkier og identifiserer tilfeller der brukere med motoriske vansker kan ha problemer med å bruke grensesnittet.

Størrelsen på berøringselementer

Tilgjengelighetsskanneren ser etter små berøringselementer som kan føre til problemer for brukere med motoriske vansker.

  • Størrelsen på berøringselementer
    Identifiser klikkbare og holdeklikkbare Views som er mindre enn 48 x 48 dp i størrelse, eller 32 x 32 dp for Views innenfor inndatametodevinduer eller mot skjermkanten. Du kan endre minimumsstørrelsen i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om størrelsen på berøringselementer.
Lav kontrast

Tilgjengelighetsskanneren foreslår forbedringer i fargekontrastforhold for å gjøre appen mer tilgjengelig for svaksynte brukere.

  • Tekst- og bildekontrast
    Identifiser tekst eller bilder med et kontrastforhold som er lavere enn 3.0 mellom tekstfargen og bakgrunnsfargen (for TextViews som ikke er tomme) eller mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen (for ImageViews). Du kan endre minimumsforholdet i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om fargekontrast.

Finn ut mer om tilgjengelighet.

Les mer i dokumentasjonen om tilgjengelighet for Android-utviklere.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
10979896851057189301
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
717068