Slik leser du resultater fra Tilgjengelighetsskanner

Tilgjengelighetsskanner ser etter følgende muligheter til å forbedre tilgjengeligheten til appen din.

Innholdsetiketter

Det brukes ofte visuelle indikatorer for å vise betydningen av og funksjonen til forskjellige kontroller i brukergrensesnittet. Brukere med nedsatt syn kan ha vanskeligheter med å se disse indikatorene.

Du kan gjøre kontrollene i brukergrensesnittet mer tilgjengelige ved å bruke innholdsetiketter. Innholdsetikettene vises ikke på skjermen, men brukere med nedsatt syn kan få nytte av dem gjennom tilgjengelighetstjenester som TalkBack eller andre skjermlesere.

Tilgjengelighetsskanner ser etter følgende muligheter for innholdsetiketter:

 • Elementetiketten mangler
  Identifiser Views som en skjermleser kan fokusere på, og som har en tom høytlest beskrivelse, enten for View eller for relevante Views i underhierarkiet. Finn ut mer om innholdsetiketter.
 • Element merket med type eller tilstand
  Identifiser tilfeller der en View har en overflødig beskrivelse. Finn ut mer om elementer som er merket med type eller tilstand.
 • Dupliserte elementbeskrivelser
  Identifiser tilfeller der et hierarki inneholder Views med helt identiske beskrivelser. To separat fokuserbare knapper med beskrivelsen «Flere alternativer» kan for eksempel forvirre brukerne. Finn ut mer om dupliserte beskrivelser.
 • Uklart formål med linken
  Identifiser lite informativ linktekst, for eksempel «klikk her». Finn ut mer om utydelig linktekst.
Implementering

Tilgjengelighetsskanner undersøker View-hierarkier og identifiserer tilfeller der brukere med motoriske vansker kan ha problemer med å bruke grensesnittet.

 • Klikkbare linker
  Identifiser bruk av ClickableSpan som ikke er UrlSpans. Finn ut mer om klikkbare linker.
 • Dupliserte klikkbare Views
  Identifiser klikkbare Views som har samme plassering på skjermen som andre klikkbare Views. Finn ut mer om dupliserte klikkbare Views.
 • Redigerbare elementetiketter
  Identifiser EditTexts og redigerbare TextViews som har en contentDescription som ikke er tom. Finn ut mer om redigerbare View-etiketter.
 • Elementtyper som ikke støttes
  Identifiser elementtyper som ikke støttes av tilgjengelighetstjenester. Finn ut mer om elementtyper som ikke støttes.
 • Traverseringsrekkefølge
  Identifiser mulige problemer med traverseringsrekkefølgen på elementer, noe som kan påvirke brukere av skjermlesere eller andre tilgjengelighetstjenester. Finn ut mer om traverseringsrekkefølge.
Størrelsen på berøringselementer

Tilgjengelighetsskanner ser etter små berøringselementer som kan føre til problemer for brukere med motoriske vansker.

 • Størrelsen på berøringselementer
  Identifiser klikkbare og holdeklikkbare Views som er mindre enn 48 x 48 dp i størrelse, eller 32 x 32 dp for Views innenfor inndatametodevinduer eller mot skjermkanten. Du kan endre minimumsstørrelsen i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om størrelsen på berøringselementer.
Lav kontrast

Tilgjengelighetsskanner foreslår forbedringer i fargekontrastforhold for å gjøre appen mer tilgjengelig for svaksynte brukere.

 • Tekst- og bildekontrast
  Identifiser tekst eller bilder med et kontrastforhold som er lavere enn 3.0 mellom tekstfargen og bakgrunnsfargen (for TextViews som ikke er tomme) eller mellom forgrunns- og bakgrunnsfargen (for ImageViews). Du kan endre minimumsforholdet i innstillingene for Tilgjengelighetsskanner. Finn ut mer om fargekontrast.

Finn ut mer om tilgjengelighet.

Les mer i dokumentasjonen om tilgjengelighet for Android-utviklere.

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
717068
false