Pieejamības pārbaudes rezultātu interpretēšana

Lietotne Pieejamības pārbaude meklē tālāk norādītās iespējas uzlabot jūsu lietotnes pieejamību.

Satura iezīmes

Daudzas lietotāja saskarnes vadīklas ir atkarīgas no vizuāliem norādījumiem par to nozīmi un lietojumu. Lietotājs ar redzes traucējumiem, iespējams, nevarēs saskatīt šos norādījumus.

Izmantojot satura iezīmes, varat uzlabot lietotāja saskarnes vadīklu pieejamību. Satura iezīmes netiek rādītas ekrānā, bet lietotāji ar redzes traucējumiem var tām piekļūt, izmantojot tādus pieejamības pakalpojumus kā TalkBack vai citus ekrāna lasītājus.

Lietotne Pieejamības pārbaude meklē tālāk minētās satura iezīmju pievienošanas iespējas.

 • Vienuma iezīme nav norādīta
  Atrodiet elementus Views, ko ekrāna lasītājs var izcelt un kam nav norādīts izrunājamais apraksts elementā View vai atbilstošajos elementos Views tā apakšhierarhijā. Uzziniet vairāk par satura iezīmēm.
 • Vienums ar veida vai statusa iezīmi
  Atrodiet gadījumus, kur elementam View ir lieks apraksts. Uzziniet vairāk par vienumiem ar veida vai statusa iezīmēm.
 • Vienumu aprakstu dublikāti
  Atrodiet gadījumus, kur hierarhijā ir ietverti elementi Views ar pilnīgi vienādiem aprakstiem. Piemēram, divas atsevišķi izceļamas pogas ar aprakstu “Citas opcijas” var samulsināt lietotāju. Uzziniet vairāk par aprakstu dublikātiem.
 • Neskaidrs saites mērķis
  Atrodiet neinformatīvu saites tekstu, piemēram, “noklikšķināt šeit”. Uzziniet vairāk par neskaidru saites tekstu.
Ieviešana

Izmantojot lietotni Pieejamības pārbaude, tiek pārbaudītas View hierarhijas un meklēti gadījumi, kuros lietotājiem ar kustību traucējumiem varētu rasties grūtības ar izkārtojuma izmantošanu.

 • Saites, uz kurām var noklikšķināt
  Atrodiet izmantotos elementus ClickableSpan, kas nav elementi UrlSpans. Uzziniet vairāk par saitēm, uz kurām var noklikšķināt.
 • Dublikāti elementiem Views, uz kuriem var noklikšķināt
  Atrodiet elementus Views, uz kuriem var noklikšķināt un kuru atrašanās vieta ekrānā ir tāda pati kā citiem elementiem Views, uz kuriem var noklikšķināt. Uzziniet vairāk par tādu elementu Views dublikātiem, uz kuriem var noklikšķināt.
 • Rediģējama vienuma iezīme
  Atrodiet elementus EditTexts un rediģējamos elementus TextViews, kuru atribūts contentDescription nav tukšs. Uzziniet vairāk par rediģējamā elementa View iezīmēm.
 • Neatbalstīts vienumu veids
  Atrodiet vienumu veidus, kurus neatbalsta pieejamības pakalpojumi. Uzziniet vairāk par neatbalstīto vienumu veidiem.
 • Apvada kārtošana
  Atrodiet iespējamās kļūdas ar vienumu apvada kārtošanu, kas varētu ietekmēt ekrāna lasītāju vai citu pieejamības pakalpojumu lietotājus. Uzziniet vairāk par apvada kārtošanu.
Skārienelementu lielums

Lietotne Pieejamības pārbaude meklē mazus skārienelementus, kas var radīt grūtības lietotājiem ar kustību traucējumiem.

 • Skārienelementu lielums
  Atrodiet elementus Views, uz kuriem var noklikšķināt vai noklikšķināt un turēt un kuru lielums ir mazāks nekā 48 x 48 dp (32 x 32 dp — elementiem Views ievades metodes logos vai pie ekrāna malas). Minimālo lielumu varat mainīt lietotnes Pieejamības pārbaude iestatījumos. Uzziniet vairāk par skārienelementa lielumu.
Zems kontrasta līmenis

Lietotne Pieejamības pārbaude iesaka krāsu kontrasta attiecību uzlabojumus, lai uzlabotu lietotnes pieejamību lietotājiem ar redzes traucējumiem.

 • Teksta un attēla kontrasts
  Atrodiet tekstu un attēlus, kuru teksta un fona krāsu (elementiem TextViews, kuri nav tukši) vai priekšplāna un fona krāsu (elementiem ImageViews) kontrasta attiecība ir mazāka nekā 3,0. Minimālo attiecību varat mainīt lietotnes Pieejamības pārbaude iestatījumos. Uzziniet vairāk par krāsu kontrastu.

Uzziniet vairāk par pieejamību

Lasiet vairāk Android izstrādātāju pieejamības dokumentācijā.