Interpretace výsledků aplikace Kontrola přístupnosti

Za účelem vylepšení přístupnosti vaší aplikace vyhledává aplikace Kontrola přístupnosti následující možnosti.

Štítky obsahu

Mnoho ovládacích prvků uživatelského rozhraní je založeno na vizuálních vodítkách, která naznačují jejich význam a způsob použití. Uživatelé s vadou zraku mohou tato vodítka špatně vidět.

Přístupnost ovládacích prvků uživatelského rozhraní můžete vylepšit pomocí štítků obsahu. Štítky obsahu se na obrazovce nezobrazují, ale uživatelé s vadou zraku je mohou využít prostřednictvím služeb usnadnění přístupu, jako jsou aplikace TalkBack nebo jiné čtečky obrazovky.

V případě štítků obsahu vyhledává aplikace Kontrola přístupnosti následující situace:

 • Chybějící štítek položky
  Vyhledává prvky View, na které by čtečka obrazovky mohla přepnout výběr a které mají prázdný hlasový popis (popis může být prázdný buď přímo u prvku View, nebo u relevantních dílčích prvků View v hierarchii). Další informace o štítcích obsahu najdete zde.
 • Položka opatřená štítkem typu nebo stavu
  Vyhledává prvky View s redundantním popisem. Další informace o položkách, jejichž štítky obsahují informace o typu nebo stavu najdete zde.
 • Duplicitní popisy položek
  Vyhledává případy, kdy hierarchie obsahuje prvky View se zcela duplicitními popisy. Pokud například budete mít dvě samostatně zaměřitelná tlačítka s popisem „Další možnosti“, uživatelé z toho mohou být zmateni. Další informace o duplicitních popisech najdete zde.
Implementace

Nástroj Kontrola přístupnosti zkoumá hierarchie objektů View a vyhledává v rozvržení problémy, které by uživatelům s motorickým postižením mohly způsobovat obtíže při ovládání.

 • Klikatelné odkazy
  Vyhledává prvky ClickableSpan, které nejsou UrlSpan. Další informace o klikatelných odkazech najdete zde.
 • Duplicitní klikatelné prvky View
  Vyhledává klikatelné prvky View, které se na obrazovce zobrazují na stejném místě jako jiné klikatelné prvky View. Další informace o duplicitních klikatelných prvcích View najdete zde.
 • Popisek editovatelné položky
  Vyhledává prvky EditText a upravitelné prvky TextView, které mají neprázdný atribut contentDescription. Další informace o upravitelných štítcích View najdete zde.
 • Nepodporovaný typ položky
  Vyhledává typy prvků, které nejsou podporovány službami přístupnosti. Další informace o nepodporovaných typech položek najdete zde.
 • Pořadí procházení
  Vyhledává potenciální problémy v pořadí procházení položek, na které by mohli narazit uživatelé čteček obrazovky nebo jiných služeb přístupnosti. Další informace o pořadí procházení najdete zde.
Velikost místa dotyku

Nástroj Kontrola přístupnosti vyhledává malé cíle klepnutí, které by uživatelům s motorickým postižením mohly činit problémy.

 • Velikost místa dotyku
  Vyhledává prvky View, na které lze kliknout nebo dlouze kliknout a které jsou v kterémkoliv rozměru menší než 48 × 48 dp nebo 32 × 32 dp (v případě prvků View v oknech metod pro zadávání dat a prvků u okraje obrazovky). Minimální velikost můžete upravit v nastavení nástroje Kontrola přístupnosti. Další informace o velikosti cíle klepnutí najdete zde.
Nízký kontrast

Nástroj Kontrola přístupnosti navrhuje zlepšení barevného kontrastu, aby aplikaci mohli snáze používat i uživatelé se zrakovým postižením.

 • Kontrast textu a obrázků
  Vyhledává text a obrázky s kontrastním poměrem nižším než 3,0. (V případě neprázdných prvků TextView se posuzuje kontrast mezi barvou textu a pozadí a v případě prvků ImageView se posuzuje kontrast mezi barvou popředí a pozadí). Minimální poměr můžete upravit v nastavení nástroje Kontrola přístupnosti. Další informace o barevném kontrastu najdete zde.

Další doporučené postupy ohledně přístupnosti

Další informace najdete v dokumentaci ohledně přístupnosti pro vývojáře aplikací pro Android.