Wyniki z narzędzia Accessibility Scanner

Accessibility Scanner wyszukuje opisane poniżej sposoby na poprawienie działania ułatwień dostępu w aplikacji.

Oznaczanie treści etykietami

W przypadku wielu elementów sterujących w interfejsie to cechy wizualne informują o ich przeznaczeniu i sposobie użycia. Osoba niedowidząca może jednak mieć trudności z dostrzeżeniem tych cech.

Dostęp do elementów interfejsu możesz ułatwić, stosując etykiety treści. Etykiety treści nie pojawiają się na ekranie, ale użytkownicy z wadami wzroku mogą z nich korzystać dzięki takim usługom ułatwień dostępu jak TalkBack czy inne czytniki ekranu.

Accessibility Scanner wyszukuje następujące możliwości oznaczenia treści etykietami:

 • Brak etykiety elementu
  Identyfikuje obiekty View bez opisu głosowego, do których może przejść czytnik ekranu. Uwzględnia nadrzędny obiekt View oraz odpowiednie podrzędne obiekty View w jego hierarchii. Dowiedz się więcej o etykietach treści.
 • Element ma etykietę z typem lub stanem
  Identyfikuje przypadki, w których obiekt View zawiera zbędny opis. Dowiedz się więcej o elementach oznaczonych etykietą z typem lub stanem.
 • Powielone opisy elementów
  Identyfikuje przypadki, w których hierarchia zawiera obiektyView z jednakowymi opisami. Na przykład, jeżeli istnieją dwa osobne przyciski, które można zaznaczyć, i każdy ma opis „Więcej opcji”, może to zdezorientować użytkownika. Dowiedz się więcej o zduplikowanych opisach.
 • Niejasne przeznaczenie linku
  Identyfikuje nieopisowy tekst linku taki jak. „Kliknij tutaj”. Dowiedz się więcej o niejasnym tekście w linku.
Implementacja

Accessibility Scanner analizuje hierarchie obiektów View i identyfikuje przypadki mogące sprawić problemy podczas interakcji z interfejsem użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową.

 • Klikalne linki
  Identyfikuje wystąpienia obiektów ClickableSpan, które nie są obiektami UrlSpan. Dowiedz się więcej o klikalnych linkach.
 • Powielone klikalne obiekty View
  Identyfikuje klikalne obiekty View, które mają to samo położenie na ekranie co inne klikalne obiekty View. Dowiedz się więcej o powielonych klikalnych obiektach View.
 • Edytowalna etykieta elementu
  Identyfikuje obiekty EditText i edytowalne obiekty TextView, których atrybut contentDescription nie jest pusty. Dowiedz się więcej o etykietach edytowalnych obiektów View.
 • Nieobsługiwany typ elementu
  Identyfikuje typy elementów nieobsługiwane przez usługi ułatwień dostępu. Dowiedz się więcej o nieobsługiwanych typach elementów.
 • Kolejność przechodzenia między elementami
  Identyfikuje możliwe problemy związane z kolejnością przechodzenia pomiędzy elementami mogące utrudniać korzystanie z czytników ekranu i innych usług ułatwień dostępu. Dowiedz się więcej o kolejności przechodzenia między elementami.
 • Skalowanie tekstu
  Identyfikuje możliwe problemy z rozmiarem czcionki i specyfikacjami układu podczas projektowania interfejsu, które mogą spowodować przycięcie lub ukrycie tekstu. Dowiedz się więcej o skalowaniu tekstu.
Rozmiar docelowego elementu dotykowego

Accessibility Scanner wyszukuje zbyt małe docelowe elementy dotykowe, które mogą sprawiać trudności użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową.

 • Rozmiar docelowego elementu dotykowego
  Identyfikuje obiekty View, które można kliknąć lub przytrzymać, o rozmiarze mniejszym niż 48x48 dp, a w przypadku obiektów View w oknach metod wprowadzania lub znajdujących się na krawędzi wyświetlacza – 32x32 dp. Minimalny rozmiar można zmienić w ustawieniach aplikacji Accessibility Scanner. Dowiedz się więcej o rozmiarach docelowego elementu dotykowego.
Niski kontrast

Accessibility Scanner może zasugerować zwiększenie współczynnika kontrastu kolorów, by ułatwić obsługę aplikacji przez użytkowników niedowidzących.

 • Kontrast obrazów i tekstu
  Identyfikuje tekst i obrazy, przy których współczynnik kontrastu między kolorem tekstu a tła (niepuste obiekty TextView) lub między kolorem pierwszego planu a tła (obiekty ImageView) jest niższy niż 3. Minimalny współczynnik można zmienić w ustawieniach aplikacji Accessibility Scanner. Dowiedz się więcej o kontraście kolorów.

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu

Dodatkowe informacje znajdziesz w dokumentacji ułatwień dostępu przeznaczonej dla programistów aplikacji na Androida.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
717068
false
false