Prieigos jungikliu nustatymų keitimas

Galite tinkinti nustatymus, kad prieiga jungikliu atitiktų jūsų poreikius ir pageidavimus.
 
Jei norite pakeisti prieigos jungikliu nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Atidarykite Pritaikomumas tada Prieiga jungikliu tada Nustatymai.

Nuskaitymo jungiklių priskyrimas

Kai nustatote prieigą jungikliu, galite pasirinkti, kuriais jungikliais ar klaviatūros klavišais atliekamas kiekvienas veiksmas (pvz., „Kitas“ ir „Pasirinkti“). Galite bet kada keisti jungiklių priskyrimus atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Jei norite priskirti klavišus ar jungiklius nuskaitymo veiksmams, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prieigos jungikliu nustatymų ekrane palieskite Priskirti nuskaitymo jungiklius.
 2. Palieskite norimą priskirti veiksmą. Dialogo lange pateikiami visi veiksmui jau priskirti jungikliai.
 3. Kad pridėtumėte ar pašalintumėte jungiklį, paspauskite jį.

Pateikiami keli tinkintų jungiklių priskyrimų pavyzdžiai.

 • Kelių jungiklių priskyrimas veiksmui. Galite paspausti kelis klavišus ar jungiklius, kad priskirtumėte juos visus veiksmui. Ši parinktis gali būti naudinga, jei kaip jungiklį naudojate standartinę klaviatūrą ir norite, kad visa klaviatūra veiktų kaip vienas jungiklis.
 • Jungiklio „Ankstesnis“ priskyrimas. Klavišas arba jungiklis „Ankstesnis“ atšaukia paskutinį nuskaitymo pasirinkimą. Atminkite, kad jungiklis „Ankstesnis“ neanuliuoja veiksmų, pvz., programos atidarymo. Jis turi įtakos tik elementų paryškinimui ekrane. Jei naudojate veiksmų nuskaitymą, jungiklis „Ankstesnis“ paryškina elementus priešinga kryptimi nei jungiklis „Kitas“. Jei naudojate grupės pasirinkimą, jungiklis „Ankstesnis“ anuliuoja paskutinį paryškinimo veiksmą.
 • Jungiklio „Atvirkštinis automatinis nuskaitymas“ priskyrimas. Jei naudojate automatinį nuskaitymą ir norite pridėti antrą jungiklį, kad pakeistumėte nuskaitymo kryptį, nustatykite jungiklį „Atvirkštinis automatinis nuskaitymas“.
 • Su paryškintu elementu susijusių veiksmų jungiklių priskyrimas: su paryškintu elementu susiję veiksmai apima slinkimą pirmyn, slinkimą atgal bei palietimą ir palaikymą. (Pastaba: jei naudojate grupės pasirinkimą su daugiau nei dviem jungikliais, šie veiksmai ne visada veiks vienodai, nes vienu metu galima paryškinti kelis elementus.)

Jungiklių priskyrimas bendriesiems veiksmams

Jei naudojate kelis jungiklius, galite priskirti jungiklius konkretiems veiksmams. Pavyzdžiui, tam tikrą klavišą galite priskirti spartiesiems nustatymams.

 1. Prieigos jungikliu nustatymų ekrane palieskite Priskirti jungiklius bendriesiems veiksmams.
 2. Priskirkite jungiklius bet kuriems nurodytiems veiksmams: atgal, pagrindinis, pranešimai, spartieji nustatymai, apžvalga.

Nuskaitymo tinkinimas

Nuskaitymo metodas nurodo, kaip naudojant prieigą jungikliu paryškinami skirtingi ekrano elementai. Galite rinktis iš toliau nurodytų parinkčių. 

Automatinis nuskaitymas

Naudojant automatinį nuskaitymą ekrane automatiškai paryškinami skirtingi elementai, kol pasirenkate. Paspauskite jungiklį, kad būtų pradėtas nuskaitymas, tada dar kartą paspauskite jungiklį, kad pasirinktumėte paryškintą elementą. Automatinio nuskaitymo nustatymai nurodyti toliau. 

 • Automatinio nuskaitymo laikas: pasirinkite, kiek laiko (sekundėmis) turėtų būti paryškintas kiekvienas elementas.
 • Pirmo elemento delsa: pasirinkite papildomą laiko delsą (sekundėmis), kiek turi būti laukiama pasirinkus pirmą elementą, prieš paryškinant kitą elementą. Ši delsa bus pridėta prie automatinio nuskaitymo laiko. Pasirinkę ilgesnę delsą galėsite lengviau susiorientuoti naujame ekrane, prieš pradedant nuskaitymą, kad nepraleistumėte pirmo elemento. Pastaba: pakeitus šį nustatymą pakeičiamas tas pats nustatymas skiltyje „Taškų nuskaitymas“.
 • Nuskaitymų skaičius: pasirinkite, kiek kartų turi būti kartojamas automatinis nuskaitymas. Pastaba: pakeitus šį nustatymą pakeičiamas tas pats nustatymas skiltyje „Taškų nuskaitymas“.

Jei reikia daugiau instrukcijų, sužinokite, kaip nustatyti prieigą jungikliu.

Nuskaitymo metodas 

Pasirinkite iš kelių ekrano nuskaitymo metodų. 

 • Linijinis nuskaitymas: tai numatytasis nuskaitymo metodas. Vienu metu paryškinama po vieną elementą ekrane. Pastaba: pasirinkus šią parinktį, klaviatūroms naudojamas eilučių / stulpelių nuskaitymas.
 • Eilučių / stulpelių nuskaitymas: vienu metu paryškinama po vieną eilutę ekrane, kol pasirenkate eilutę. Tada vienu metu paryškinama po vieną eilutės elementą. Šis metodas dažnai yra greitesnis nei linijinis nuskaitymas.
 • Grupės pasirinkimas: ši parinktis pasiekiama, tik jei išjungtas automatinis nuskaitymas. Pastaba: kai kuriuose įrenginiuose tai vadinama „Parinkčių nuskaitymu“.

Jei reikia daugiau instrukcijų, sužinokite, kaip nustatyti prieigą jungikliu.

Taškų nuskaitymas 

Naudodami taškų nuskaitymą galite pasirinkti konkrečią vietą ekrane, kur norite paliesti, perbraukti ar pakeisti mastelį (vietose, kuriose palaikomas mastelio keitimas suimant). Linijos juda ekrane, kad galėtumėte pasirinkti konkrečią horizontalią ir vertikalią vietą. Taškų nuskaitymo nustatymai nurodyti toliau.

 • Linijos greitis: šis nustatymas taikomas tik naudojant taškų nuskaitymą, nustatant, kokiu greičiu juda nuskaitymo linijos. Įveskite greitį nuo tankio nepriklausomais taškais (dp) per milisekundę.
 • Pirmo elemento delsa: pasirinkite laiko delsą (sekundėmis), kiek turi būti laukiama pasirinkus pirmą elementą, prieš pradedant nuskaitymą. Pasirinkę ilgesnę delsą galėsite lengviau susiorientuoti naujame ekrane, prieš pradedant nuskaitymą, kad nepraleistumėte pirmo elemento. Pastaba: pakeitus šį nustatymą pakeičiamas tas pats nustatymas skiltyje „Automatinis nuskaitymas“.
 • Nuskaitymų skaičius: pasirinkite, kiek kartų kartojamas taškų nuskaitymas. Pastaba: pakeitus šį nustatymą pakeičiamas tas pats nustatymas skiltyje „Automatinis nuskaitymas“.

Jei reikia daugiau informacijos apie taškų nuskaitymo naudojimą, žr. prieigos jungikliu naudojimo patarimus.

Automatinis nuskaitymo pradėjimas 

Įjunkite šią parinktį, kad pradėtumėte nuskaitymą nepaspaudę jungiklio. (Pagal numatytuosius nustatymus reikės paspausti jungiklį, kad būtų pradėtas nuskaitymas.)

Automatinis pasirinkimas 

Įjunkite šią parinktį, kad pasirinkdami elementą automatiškai paliestumėte paryškintą elementą. Kai ši parinktis išjungta ir galima atlikti kelis su pasirinktu elementu susijusius veiksmus, rodomas meniu su pasiekiamais veiksmais. Jei reikia daugiau instrukcijų, žr. prieigos jungikliu naudojimo patarimus.

Pateiktis ir garsas

 • Nuskaitymo paryškinimo stilius: pasirinkite paryškinimo ekrane spalvą ir storį. Jei naudojate grupės pasirinkimą, galite pasirinkti kiekvienos grupės paryškinimą.
 • Kalba, garsas ir vibravimas: įjunkite ekrano skaitymą balsu, kad būtų balsu skaitomi ekrano elementai su pasiekiamais veiksmais ir aprašomuoju tekstu. Šis nustatymas gali būti naudingas, jei negalite matyti ekrano. Be to, šioje skiltyje galite koreguoti kitus garso ir vibravimo nustatymus. Jei reikia daugiau instrukcijų, sužinokite, kaip nustatyti prieigą jungikliu.

Jungiklio pritaikymas

 • Pakartotinių paspaudimų nepaisymas (anksčiau vad. „Pasikartojančių paspaudimų pašalinimo laikas“): pasirinkite laiko delsą (sekundėmis), kiek turi būti laukiama, paspaudus jungiklį, prieš prieigai jungikliu priimant daugiau įvesčių iš to jungiklio. Ilgesnis vieno paspaudimo laikas gali būti naudingas, jei pastebite, kad netyčia paspaudžiate jungiklius kelis kartus.
 • Veiksmas atleidus: įjungus šį nustatymą prieigos jungikliu veiksmai atliekami atleidus jungiklį, o ne jį paspaudus. Šis nustatymas gali būti naudingas, jei jums lengviau atleisti, o ne paspausti jungiklį.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
717068
false