שינוי הגדרות של גישה באמצעות מתג

המידע הזה רלוונטי רק למכשירים שבהם מותקן Android מגרסה 5.0 ואילך.

ניתן להתאים אישית את ההגדרות כדי שהגישה באמצעות מתג תתאים לצרכים ולהעדפות שלכם.

האפשרויות הבאות זמינות בהגדרות ואז נגישות ואז גישה באמצעות מתג ואז הגדרות.

הקצאת מתגים לסריקה

כשמגדירים גישה באמצעות מתג, אפשר לבחור אילו מתגים או מקשי מקלדת יבצעו כל פעולה (כגון 'הבא' ו'בחירה') תמיד אפשר לשנות את הקצאות המתגים על-ידי ביצוע השלבים המפורטים בהמשך.

כדי להקצות מקשים או מתגים לפעולות סריקה:

 1. במסך 'הגדרות גישה באמצעות מתג', מקישים על הקצאת מתגים לסריקה.
 2. מקישים על הפעולה שרוצים להקצות. בתיבת הדו-שיח מוצגים מתגים שכבר הוקצו לפעולה.
 3. כדי להוסיף או להסיר מתג, מקישים עליו.

הנה מספר דוגמאות להקצאות מתגים בהתאמה אישית:

 • הקצאת מספר מתגים לפעולה. ניתן להקיש על מספר מקשים או מתגים כדי להקצות את כולם לפעולה. אפשרות זו יכולה להתאים למי שמשתמשים במקלדת סטנדרטית בתור מתג, ורוצים שכל המקלדת תפעל כמתג יחיד.
 • הקצאת מתג 'הקודם'. המקש או המתג 'הקודם' מבטל את בחירת הסריקה האחרונה. חשוב לשים לב - המתג 'הקודם' לא מבטל פעולות, כגון פתיחת אפליקציה: הוא משפיע רק על ההדגשה של פריטים במסך. אם משתמשים בסריקה בשלבים, המתג 'הקודם' מזיז את ההדגשה בכיוון ההפוך מהמתג 'הבא'. אם משתמשים בבחירת קבוצה, המתג 'הקודם' מבטל את בחירת ההדגשה האחרונה.
 • הקצאת מתג 'סריקה אוטומטית הפוכה'. אם אתם משתמשים בסריקה אוטומטית ורוצים להוסיף מתג שני כדי לשנות את כיוון הסריקה, עליכם להגדיר מתג 'סריקה אוטומטית הפוכה'.
 • הקצאת מתגים לפעולות בפריט המודגש: פעולות לפריט המודגש כוללות גלילה קדימה, גלילה אחורה ולחיצה ארוכה (הערה: אם משתמשים בבחירת קבוצה עם יותר משני מתגים, פעולות אלה אינן עובדות באופן עקבי כי פריטים רבים יכולים להיות מודגשים יחד).

הקצאת מתגים לפעולות גלובליות

אם אתם משתמשים במספר מתגים, תוכלו להקצות מתגים לפעולות מסוימות. לדוגמה, ייתכן שתרצו להקצות מקש מסוים ללחצן הראשי.

 1. במסך 'הגדרות גישה באמצעות מתג', מקישים על הקצאת מתגים לפעולות גלובליות.
 2. מקצים מתגים לכל אחת מהפעולות הבאות: הקודם, דף הבית, הודעות, הגדרות מהירות, מסכים אחרונים.

סריקה מותאמת אישית

שיטת הסריקה היא האופן שבו גישה באמצעות מתג מעבירה את ההדגשה במסך. ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות: 

סריקה אוטומטית

סריקה אוטומטית מעבירה את ההדגשה מפריט לפריט במסך באופן אוטומטי, עד שבוחרים בפריט הרצוי. מקישים על המתג כדי להתחיל לסרוק, ולאחר מכן מקישים שוב על המתג כדי לבחור את הפריט המודגש. הגדרות הסריקה האוטומטית כוללות את האפשרויות הבאות: 

 • זמן סריקה אוטומטית: בוחרים כמה זמן (בשניות) ההדגשה תישאר לכל פריט.
 • השהיה בפריט הראשון: בוחרים משך זמן נוסף (בשניות) להמתנה על הפריט הראשון לפני העברת ההדגשה. השהיה זו תתווסף לזמן הסריקה האוטומטית. השהיה ארוכה יותר יכולה לעזור לכם להתמצא במסך חדש לפני תחילת הסריקה, כדי שלא תפספסו את הפריט הראשון. הערה: שינוי הגדרה זו משנה את אותה הגדרה בקטע "סריקת נקודה".
 • מספר הסריקות: בוחרים כמה פעמים תחזור הסריקה האוטומטית. הערה: שינוי הגדרה זו משנה את אותה הגדרה בקטע "סריקת נקודה".

לקבלת הוראות נוספות, אפשר לקרוא כיצד להגדיר 'גישה באמצעות מתג'.

שיטת סריקה 

ניתן לבחור מתוך מספר דרכים לסריקת המסך: 

 • סריקה לינארית: זו שיטת הסריקה המוגדרת כברירת מחדל. ההדגשה עוברת דרך פריטים במסך בזה אחר זה. הערה: אם תבחרו באפשרות זו, ייעשה שימוש בסריקת שורות-עמודות עבור מקלדות.
 • שורות-עמודות: ההדגשה עוברת על פני המסך שורה אחר שורה, עד שבוחרים שורה. לאחר מכן ההדגשה עוברת על פני השורה פריט אחר פריט. שיטה זו לרוב מהירה יותר מסריקה לינארית.
 • בחירת קבוצה: אפשרות זו זמינה רק אם הסריקה האוטומטית כבויה. הערה: במכשירים מסוימים, אפשרות זו נקראת 'סריקת אפשרויות'.

לקבלת הוראות נוספות, אפשר לקרוא כיצד להגדיר 'גישה באמצעות מתג'.

סריקת נקודה 

סריקת נקודה מאפשרת לבחור מקום מסוים במסך כדי להקיש, להחליק או לשנות את מרחק התצוגה (במיקומים שתומכים בתנועת צביטה לצורך שינוי מרחק התצוגה). השורות נעות על פני המסך כדי שניתן יהיה לבחור מיקום אופקי ומיקום אנכי מסוים. ההגדרות של סריקת נקודה כוללות את האפשרויות הבאות:

 • מהירות שורה: הגדרה זו חלה על סריקת נקודה בלבד, והיא קובעת את המהירות שבה שורות הסריקה נעות. יש להזין מהירות בפיקסלים בלתי תלויים בדחיסות (dp) לאלפית שנייה.
 • השהיה בפריט הראשון: בוחרים משך זמן (בשניות) להמתנה על הפריט הראשון לפני התחלת הסריקה. השהיה ארוכה יותר יכולה לעזור לכם להתמצא במסך חדש לפני תחילת הסריקה, כדי שלא תפספסו את הפריט הראשון. הערה: שינוי הגדרה זו משנה את אותה הגדרה בקטע "סריקה אוטומטית".
 • מספר הסריקות: בוחרים כמה פעמים תחזור סריקת הנקודה. הערה: שינוי הגדרה זו משנה את אותה הגדרה בקטע "סריקה אוטומטית".

לקבלת מידע על שימוש בסריקת נקודות, אפשר לקבל טיפים לשימוש ב'גישה באמצעות מתג'.

התחלה אוטומטית לסריקה 

ניתן להפעיל אפשרות זו כדי להתחיל בסריקה בלי ללחוץ על מתג (כברירת מחדל, צריך להקיש על מתג כדי להתחיל בסריקה).

בחירה אוטומטית 

ניתן להפעיל אפשרות זו כדי להקיש אוטומטית על הפריט המודגש כשבוחרים את הפריט. כשאפשרות זו כבויה וניתן לבצע מספר פעולות לפריט שנבחר, מוצג תפריט עם פעולות זמינות. לקבלת הוראות נוספות, ראו טיפים לשימוש ב'גישה באמצעות מתג'.

תצוגה וצליל

 • סגנון הדגשת הסריקה: ניתן לבחור את הצבע ואת העובי של ההדגשה במסך. אם אתם משתמשים בבחירת קבוצה, תוכלו לבחור את ההדגשה של כל קבוצה.
 • דיבור, צליל ורטט: ניתן להפעיל את קורא המסך הקולי כדי לשמוע משוב לפריטים עם פעולות זמינות, ולפריטים הכוללים טקסט תיאורי. הגדרה זו יכולה להיות שימושית אם אי אפשר לראות את המסך. בסעיף זה, ניתן גם לשנות הגדרות אחרות של צליל ורטט. לקבלת הוראות נוספות, אפשר לקרוא כיצד להגדיר 'גישה באמצעות מתג'.

התאמת מתגים

 • התעלמות מהקשות חוזרות (לשעבר "זמן לזיהוי המקש הנכון"): ניתן לבחור כמה זמן (בשניות) הגישה באמצעות מתג תהיה בהמתנה אחרי שלוחצים על מתג כלשהו, עד שיתקבל קלט נוסף מאותו מתג. זמן ארוך יותר לזיהוי המקש הנכון יכול להועיל אם אתם מגלים שאתם לוחצים בטעות על מתגים יותר מפעם אחת.
 • ביצוע פעולה בשחרור: כשהגדרה זו מופעלת, פעולות הגישה באמצעות מתג מבוצעות כשמשחררים מתג, במקום כשמקישים על מתג. הגדרה זו יכולה להועיל אם קל לכם יותר לשחרר מתג מאשר להקיש עליו.