Konfigurer brytertilgang for Android

Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere brytertilgang for Android-enheten.
Viktig: Noen av disse trinnene krever at du trykker på skjermen.

Innhold

Trinn 1: Koble brytere til Android-enheten din

Trinn 2: Slå på skjermtastaturet

Trinn 3: Velg grunnleggende innstillinger for skanning

Valgfritt: Slå på taletilbakemelding

Trinn 4: Slå på brytertilgang

Brukerfellesskap for brytertilgang

Få hjelp

Trinn 1: Koble brytere til Android-enheten din

Først kobler du en ekstern bryterenhet eller et eksternt tastatur til Android-enheten via USB eller Bluetooth:

 • USB: Koble bryteren eller tastaturet til Android-enheten med en kompatibel USB-kabel.
 • Bluetooth: På Android-enheten går du til Innstillinger og så Bluetooth. For å få mer veiledning, sjekk dokumentasjonen for bryteren eller tastaturet, eller finn ut mer om tilkobling til Bluetooth-enheter.

Tips: For å bruke de fysiske knappene på Android-enheten som brytere, følg veiledningen for brytertilgang for utviklere.

Trinn 2: Slå på skjermtastaturet

Etter at du har koblet til en ekstern bryterenhet eller et tastatur, skjuler Android automatisk skjermtastaturet. For å skrive inn tekst med brytertilgang må du slå på tastaturet igjen.

Sånn slår du på skjermtastaturet på nytt:

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på Android-enheten.
 2. Velg Språk og inndata. Følg trinnene for Android-versjonen du har:
  • Android 7.0 eller nyere: Velg Fysisk tastatur og så Vis det virtuelle tastaturet.
  • Android 6.0 eller eldre: Velg Gjeldende tastatur og så Maskinvare (vis inndatametode).

Trinn 3: Velg grunnleggende innstillinger for skanning

Velg de grunnleggende innstillingene for skanning avhengig av hva du foretrekker, og hvor mange brytere du har. Hvis du vil prøve en annen konfigurering senere, kan du endre innstillingene dine.

For å komme i gang, velg et av alternativene nedenfor:

Automatisk skanning med én bryter

Med automatisk skanning blir fremhevingen flyttet automatisk gjennom elementene på skjermen til du velger noe. Du trykker på bryteren for å starte skanningen. Deretter trykker du på bryteren igjen for å velge det fremhevede elementet.

Slik konfigurerer du automatisk skanning
 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighet og så Brytertilgang og så Innstillinger.
 3. Trykk på Automatisk skanning.
  • Hvis Automatisk skanning ikke vises, trykker du på Skannemetode og velger Lineær skanning eller Rad-kolonne.
 4. Slå på Automatisk skanning øverst på Automatisk skanning-skjermen.
  • Valgfritt: Juster innstillinger for automatisk skanning, inkludert tid til automatisk skanning, forsinkelse på første element og antall skanninger.
 5. Trykk på Tilbake-knappen for å gå tilbake til innstillingene for brytertilgang.
 6. Trykk på Tildel brytere for skanning.
 7. Trykk på Automatisk skanning.
 8. Når dialogboksen åpnes, trykker du på bryteren.
 9. Trykk på Lagre.

Trinnvis skanning med to eller flere brytere

Med trinnvis skanning trykker du på én bryter for å flytte fremhevingen rundt på skjermen («Neste»-bryteren). Trykk på den andre bryteren for å velge det fremhevede elementet («Velg»-bryteren).

Slik konfigurerer du trinnvis skanning
 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighet og så Brytertilgang og så Innstillinger.
  • Sørg for at Automatisk skanning er av.
 3. Trykk på Tildel brytere for skanning og så Neste.
 4. Når dialogboksen åpnes, trykker du på bryteren du vil bruke som «Neste»-bryter.
 5. Trykk på Lagre i dialogboksen.
 6. Trykk på Velg.
 7. Når dialogboksen åpnes, trykker du på bryteren du vil bruke som «Velg»-bryteren din.
 8. Trykk på Lagre i dialogboksen.

Gruppevalg med to eller flere brytere

Gruppevalg fremhever grupper av elementer på skjermen. Dette lar deg begrense størrelsen på gruppen til du kommer til ønsket element. Gruppevalg kan være raskere enn automatisk skanning eller trinnvis skanning. På enkelte enheter kalles dette «Alternativskanning».

Slik konfigurerer du gruppevalg
 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på enheten.
 2. Trykk på Tilgjengelighet og så Brytertilgang og så Innstillinger.
  • Sørg for at Automatisk skanning er av.
 3. Trykk på Skannemetode og så Gruppevalg.
 4. Trykk på Tildel brytere for skanning og så Gruppevalgbryter 1.
 5. Når dialogboksen åpnes, trykker du på den første bryteren.
 6. Trykk på Lagre i dialogboksen.
 7. Trykk på Gruppevalgbryter 2.
 8. Når dialogboksen åpnes, trykker du på den andre bryteren.
 9. Trykk på Lagre i dialogboksen.

Valgfritt: For å konfigurere flere brytere (opptil totalt fem brytere), gjenta trinn 7–9 for hver bryter. Hvis du tildeler flere enn to brytere, fordeles elementene på skjermen i flere grupper. Som et resultat av dette blir hver gruppe mindre, og du trenger færre brytertrykk for å nå elementet du vil velge.

Valgfritt: Slå på taletilbakemelding

For å høre elementer på skjermen lest opp kan du slå på taletilbakemeldinger i brytertilgangen.

 1. Trykk på Tale, lyd og vibrering på skjermen for innstillinger for brytertilgang.
 2. Slå på Taletilbakemelding.

Juster alternativer for taletilbakemelding

Les opp beskrivende tekst: Hør taletilbakemeldinger for elementer med tilgjengelige handlinger og elementer som har beskrivende tekst. Denne innstillingen kan være nyttig hvis du ikke kan se skjermen.

Detaljnivå: Velg hvor mye informasjon som blir lest opp.

Innstillinger for tekst til tale (TTS): Endre enhetens TTS-innstillinger.

Fullfør tale før du går videre (bare for automatisk skanning): Slå på denne innstillingen for å vente til taletilbakemelding er fullført (opptil ti sekunder) før du går videre til neste element.

Andre tilbakemeldinger: Slå på vibrasjonstilbakemeldinger eller lydtilbakemeldinger, og juster lydinnstillinger.

Trinn 4: Slå på brytertilgang

 1. På skjermen for innstillinger for brytertilgang trykker du på tilbakeknappen for å gå til brytertilgang-skjermen.
 2. Trykk på Bruk brytertilgang.
 3. Velg OK i dialogboksen for å bekrefte tillatelser og slå på brytertilgang.

Tips: Du kan opprette en snarvei for brytertilgang. Finn ut mer om tilgjengelighetssnarveier.

Brukerfellesskap for brytertilgang

Bli en del av brukerfellesskapet for brytertilgang for å stille spørsmål og komme i kontakt med andre som bruker brytertilgang.

Få mer hjelp

Hvis du trenger mer hjelp med brytertilgang, kan du kontakte Google brukerstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
true
717068
false
false