הגדרת גישה באמצעות מתג ל-Android

המידע הזה רלוונטי רק למכשירים שבהם מותקן Android מגרסה 5.0 ואילך.

שלבים אלו מתארים כיצד להגדיר גישה באמצעות מתג למכשיר Android.

שלב 1: מחברים מתגים למכשיר ה-Android

תחילה, מחברים התקן מתג חיצוני או מקלדת למכשיר ה-Android באמצעות כבל USB או Bluetooth:

 • USB: מחברים את המתג או המקלדת למכשיר ה-Android באמצעות כבל USB תואם.
 • Bluetooth: במכשיר ה-Android, מנווטים אל הגדרות ואז Bluetooth‏. לקבלת הוראות נוספות, ניתן לעיין בתיעוד של המתג או המקלדת או לקרוא מידע נוסף על חיבור למכשירי Bluetooth‏.

הערה: כדי להשתמש בלחצנים הפיזיים במכשיר ה-Android בתור מתגים, יש לפעול לפי ההוראות לגישה באמצעות מתג למפתחים.

שלב 2: מפעילים את המקלדת שמופיעה במסך

לאחר חיבור התקן המתג החיצוני או המקלדת, המקלדת שמופיעה במסך תוסתר באופן אוטומטי ב-Android. כדי להזין טקסט עם גישה באמצעות מתג, צריך להפעיל מחדש את המקלדת.

כדי להפעיל מחדש את המקלדת שמופיעה במסך:

 1. פותחים את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר ה-Android.
 2. בוחרים באפשרות שפה וקלט. יש לפעול לפי השלבים המתאימים לגרסת ה-Android:
  • Android 7.0 ואילך: בוחרים מקלדת פיזית ואז הצגת מקלדת וירטואלית.
  • Android 6.0 ומטה: בוחרים מקלדת נוכחית ואז חומרה (הצגת שיטת קלט).

שלב 3: בוחרים הגדרות סריקה בסיסיות

בוחרים הגדרות סריקה בסיסיות שיתאימו להעדפות ולמספר המתגים שיש לכם. אם רוצים לנסות הגדרה אחרת בהמשך, אפשר לשנות את ההגדרות.

כדי להתחיל, בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:

 • סריקה אוטומטית (מתג אחד): סריקה אוטומטית מעבירה את ההדגשה מפריט לפריט במסך באופן אוטומטי, עד שבוחרים בפריט הרצוי. מקישים על המתג כדי להתחיל לסרוק, ולאחר מכן מקישים שוב על המתג כדי לבחור את הפריט המודגש.
  כיצד להגדיר סריקה אוטומטית
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישותואז גישה באמצעות מתג ואז הגדרות.
  3. מקישים על סריקה אוטומטית.
   • אם אפשרות הסריקה האוטומטית לא מופיעה, מקישים על שיטת סריקה ובוחרים סריקה לינארית או שורות-עמודות.
  4. בחלק העליון של מסך הסריקה האוטומטית, מפעילים את הסריקה האוטומטית.
   • אופציונלי: אפשר לשנות הגדרות סריקה אוטומטית, כולל זמן הסריקה האוטומטית, עיכוב בפריט הראשון ומספר הסריקות.
  5. מקישים על הלחצן "הקודם" כדי לחזור להגדרות "גישה באמצעות מתג". 
  6. מקישים על הקצאת מתגים לסריקה.
  7. מקישים על סריקה אוטומטית.
  8. לוחצים על המתג כאשר תיפתח תיבת הדו-שיח.
  9. מקישים על שמירה.
 • סריקה בשלבים (שני מתגים או יותר): מקישים על מתג אחד כדי להזיז את ההדגשה במסך (המתג "הבא"). כדי לבחור את הפריט המודגש, מקישים על המתג הנוסף (המתג "בחירה").
  כיצד להגדיר סריקה בשלבים
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישותואז גישה באמצעות מתג ואז הגדרות.
   • יש לוודא שהאפשרות סריקה אוטומטית כבויה.
  3. מקישים על הקצאת מתגים לסריקה ואז הבא.
  4. כשתיבת הדו-שיח נפתחת, מקישים על המתג שבו רוצים להשתמש כמתג "הבא".
  5. בתיבת הדו-שיח, מקישים על שמירה.
  6. מקישים על בחירה.
  7. כאשר תיבת הדו-שיח נפתחת, מקישים על המתג שבו רוצים להשתמש כמתג "בחירה".
  8. בתיבת הדו-שיח, מקישים על שמירה.
 • בחירת קבוצה (2 מתגים או יותר): בחירת קבוצה מדגישה קבוצות פריטים במסך, וכך מאפשרת לצמצם את גודלה של הקבוצה עד שמגיעים לפריט הנבחר. בחירת קבוצה עשויה להיות מהירה יותר מסריקה אוטומטית או סריקה בשלבים. במכשירים מסוימים, אפשרות זו נקראת 'סריקת אפשרויות'.
  כיצד להגדיר בחירת קבוצה
  1. פותחים את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר
  2. מקישים על נגישותואז גישה באמצעות מתג ואז הגדרות.
   • יש לוודא שהאפשרות סריקה אוטומטית כבויה.
  3. מקישים על שיטת סריקה ואז בחירת קבוצה.
  4. מקישים על הקצאת מתגים לסריקה ואז בחירת קבוצה - מתג 1.
  5. כשתיבת הדו-שיח נפתחת, מקישים על המתג הראשון.
  6. בתיבת הדו-שיח, מקישים על שמירה.
  7. מקישים על בחירת קבוצה - מתג 2
  8. כשתיבת הדו-שיח נפתחת, מקישים על המתג השני.
  9. בתיבת הדו-שיח, מקישים על שמירה.
  10. אופציונלי: כדי להגדיר מתגים נוספים (עד חמישה מתגים סה"כ), חוזרים על השלבים 7-9 לכל מתג. אם מקצים יותר משני מתגים, פריטים על המסך יחולקו ליותר קבוצות. כתוצאה מכך, כל קבוצה תהיה קטנה יותר, ויידרשו פחות הקשות על מתגים כדי להגיע לפריט שרוצים לבחור.

שלב 4 (אופציונלי): מפעילים קורא מסך קולי

כדי לשמוע פריטים במסך נקראים בקול, ניתן להפעיל קורא מסך קולי בגישה באמצעות מתג.

 1. במסך 'הגדרות גישה באמצעות מתג', מקישים על דיבור, צליל ורטט.
 2. מפעילים את קורא המסך הקולי.
 3. אופציונלי: משנים את האפשרויות האלה בקורא המסך הקולי:
  • הקראת טקסט תיאורי: אפשר לשמוע משוב לפריטים עם פעולות זמינות, ולפריטים הכוללים טקסט תיאורי. הגדרה זו יכולה להיות שימושית אם אי אפשר לראות את המסך.
  • רמת הנגשה: אפשר לבחור את כמות המידע שיוקרא בקול.
  • הגדרות של המרת טקסט לדיבור (TTS): ניתן לשנות את הגדרות ה-TTS במכשיר.
  • סיום דיבור לפני מעבר (לסריקה אוטומטית בלבד): ניתן להפעיל הגדרה זו כדי להמתין לקורא המסך הקולי שיסיים (עד 10 שניות) לפני מעבר לפריט הבא.
  • משוב אחר: ניתן להפעיל משוב ברטט או בצליל ולשנות הגדרות צלילים.

שלב 5: מפעילים גישה באמצעות מתג

 1. במסך "הגדרות גישה באמצעות מתג", לוחצים על הלחצן "הקודם" כדי לחזור למסך "גישה באמצעות מתג".
 2. בחלק העליון, מקישים על המתג הפעלה/כיבוי.
 3. בתיבת האישור, בוחרים אישור כדי לאשר הרשאות ולהפעיל את הגישה באמצעות מתג.

קהילת "גישה באמצעות מתג"

אפשר להצטרף לקהילת "גישה באמצעות מתג" כדי לשאול שאלות וליצור קשר עם אחרים בנוגע לגישה באמצעות מתג.