Quản lý cuộc gọi bằng TalkBack

TalkBack giúp bạn trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi. Với thiết bị Pixel, bạn cũng có thể dùng ứng dụng dành cho điện thoại để xem các tùy chọn như cuộc gọi gần đây, danh bạ hoặc thư thoại.

Quản lý cuộc gọi của bạn

 • Để trả lời một cuộc gọi đến: Vuốt lên bằng 2 ngón tay.
 • Để từ chối một cuộc gọi: Vuốt xuống bằng 2 ngón tay.
 • Để từ chối một cuộc gọi và gửi tin nhắn:Vuốt sang phải rồi nhấn đúp vào Trả lời.
 • Để kết thúc một cuộc gọi:Ở gần cuối màn hình, hãy chọn Kết thúc cuộc gọi.

Mẹo: Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay, thì bạn cũng có thể nhấn đúp bằng 2 ngón tay để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

Dùng ứng dụng dành cho điện thoại trên thiết bị Pixel

 • Tìm mục liên hệ và địa điểm: Ở góc trên cùng bên trái, bên dưới thanh trạng thái, bạn có thể tìm các mục liên hệ của mình. Khi bạn nhấn đúp, một hộp tìm kiếm sẽ mở ra.
  • Nếu có kết nối mạng và đã bật Dịch vụ vị trí, thì bạn cũng có thể tìm các địa điểm ở gần mình. Ví dụ: tìm một nhà hàng tại địa phương để đặt hàng hoặc đặt chỗ.
 • Nút Tìm kiếm bằng giọng nói: Để tìm kiếm bằng giọng nói, hãy nhấn đúp.
 • Tùy chọn khác:
  • Cuộc gọi gần đây: Bên dưới nút tìm kiếm là danh sách các cuộc gọi gần đây, cuộc gọi đã nhận hoặc cuộc gọi nhỡ. Để tìm tùy chọn gọi lại cho một cuộc gọi, hãy vuốt sang phải hoặc dùng tính năng khám phá bằng cách chạm.
  • Thẻ điều hướng: Bên dưới cuộc gọi gần đây là các thẻ cho nhiều phần của ứng dụng dành cho điện thoại:
   • Mục yêu thích: Bất kỳ mục liên hệ nào bạn đánh dấu là yêu thích cùng với các số điện thoại mà bạn thường xuyên gọi.
   • Gần đây: Danh sách các cuộc gọi gần đây.
   • Danh bạ: Danh bạ điện thoại của bạn.
   • Thư thoại: Tùy vào nhà mạng, bạn có thể có thẻ thứ tư cho hộp thư thoại đến của mình.
  • Bàn phím: Ở dưới cùng bên phải, phía trên “Danh bạ”, bạn có thể mở một bàn phím để gọi điện. Để mở bàn phím đó, hãy nhấn đúp.
   • Để nhập +, hãy di chuyển tiêu điểm đến phím 0. Nhấn đúp và giữ.
  • Tùy chọn trong cuộc gọi: Khi đang gọi điện, bạn có thể:
   • Tắt tiếng: Tắt hoặc bật micrô.
   • Bàn phím: Hiển thị bàn phím.
    • Để đóng bàn phím, hãy vuốt xuống rồi vuốt sang trái. Nếu Thao tác bằng cử chỉ đang bật, bạn cũng có thể vuốt bằng 2 ngón tay từ trái hoặc phải.
   • Loa: Chuyển đổi loa.
    • Bạn có thể chọn Loa tai nghe hoặc Loa ngoài. Nếu đã kết nối tai nghe, bạn cũng có thể chọn Tai nghe.
   • Thêm cuộc gọi: Hợp nhất các cuộc gọi riêng biệt. Để hợp nhất các cuộc gọi, hãy giữ cuộc gọi hiện tại của bạn và gọi một cuộc khác. Sau đó, chọn Hợp nhất.
   • Cuộc gọi video: Với một số nhà mạng và thiết bị, bạn có thể chuyển sang cuộc gọi video.
   • Chờ: Tạm dừng một cuộc trò chuyện nhưng vẫn giữ cuộc gọi đó.
    • Để hủy việc tạm dừng, hãy nhấn lại vào màn hình của bạn.
   • Kết thúc: Kết thúc cuộc gọi.

Tìm hiểu thêm về cách gọi và nhận cuộc gọi.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.