Přijímání a zavěšování hovorů pomocí aplikace TalkBack

Když vám někdo zavolá, aplikace TalkBack automaticky oznámí, kdo vám volá. (Pokud jste tuto funkci v nastavení aplikace TalkBack nevypnuli.) Hovor můžete přijmout nebo odmítnou následovně:

  • Chcete-li příchozí hovor přijmout, umístěte prst přibližně do dolních třech čtvrtin obrazovky a přejeďte jím doprava.
  • Chcete-li hovor odmítnout, namísto doprava přejeďte doleva.
  • Chcete-li hovor odmítnout a odeslat textovou zprávu, přejeďte prstem nahoru.

Hovor zavěsíte stisknutím vypínače. Další informace o tom, jak zapnout nastavení Vypínač ukončí hovor.

Aplikace Telefon na zařízeních Nexus

Některé z informací níže se v závislosti na zařízení a verzi platformy Android mohou lišit.

Pokud používáte zařízení Nexus, má aplikace Telefon následující hlavní prvky:

  • Hledat kontakty a místa: Toto tlačítko se nachází v levém horním rohu obrazovky přímo pod stavovým řádkem. Když toto tlačítko aktivujete, otevře se vyhledávací pole, pomocí kterého můžete vyhledávat své kontakty. Pokud máte připojení k síti a jsou zapnuty služby určování polohy, můžete také vyhledat místa v okolí. Můžete například vyhledat místní restauraci a něco si objednat nebo si rezervovat místo.
  • Nedávné hovory: Pod vyhledávacím tlačítkem je krátký seznam hovorů, které jste nedávno vytočili, přijali nebo zmeškali. U každé položky v seznamu hovorů je tlačítko, pomocí kterého lze na příslušné číslo zavolat. Můžete přejíždět prstem vpravo, dokud nepřejdete na toto tlačítko, nebo jej najít prozkoumáním dotykem.
  • Navigační karty: Pomocí třech karet pod krátkým seznamem nedávných hovorů můžete přepínat mezi různými částmi aplikace Telefon: Rychlá volba, Poslední a Kontakty. Rychlá volba obsahuje všechny kontakty, které jste označili jako své oblíbené, a čísla, na která často voláte. Karta Poslední obsahuje úplný seznam nedávných hovorů. Karta Kontakty obsahuje vaše kontakty.
  • Číselník: Tlačítko číselníku je v pravém dolním rohu obrazovky. Dvojitým kliknutím toto tlačítko vyberete a otevřete standardní číselník telefonu.
  • Možnosti během hovoru: Během volání se v horní části obrazovky zobrazí tři zaškrtávací políčka: Hlasitý odposlech, Ztlumit a Číselník. Tato zaškrtávací políčka můžete během hovoru dle potřeby aktivovat.

Další informace o volání, přijímání a blokování telefonických hovorů na zařízení Nexus.