Navigeren op uw startscherm met TalkBack

Uw startscherm wordt weergegeven wanneer u uw apparaat inschakelt of ontgrendelt. U kunt het startscherm op elk gewenst moment weergeven door omhoog en vervolgens naar links te vegen (L-vormig gebaar).

Stap 1: Uw apparaat ontgrendelen

Als u een wachtwoord of pincode voor uw apparaat heeft ingesteld, zijn er twee manieren om uw apparaat te ontgrendelen wanneer TalkBack is ingeschakeld:

  • Veeg met twee vingers vanaf de onderkant van het vergrendelingsscherm omhoog. 
  • Verken via aanraking om de ontgrendelingsknop in het midden onderaan het scherm te zoeken en dubbeltik.

Stap 2: Navigeren op uw startscherm

Veeg naar links of rechts om verschillende items op het startscherm weer te geven. TalkBack laat u weten waar de focus ligt. Vervolgens kunt u dubbeltikken om te selecteren.

Als uw apparaat meerdere startschermen heeft, kunt u met twee vingers naar rechts of links vegen om tussen de startschermen te schakelen. TalkBack laat u weten welk scherm wordt weergegeven, bijvoorbeeld 'Startscherm 1 van 3'.

Onderdelen van het startscherm

Statusbalk 

Hier vindt u algemene statusinformatie, zoals meldingen, de status van de batterij en informatie over de verbinding met wifi, Bluetooth of uw mobiele netwerk.

Opmerking: Als de focus op de statusbalk ligt, kunt u geen veeggebaren gebruiken om naar het volgende item te gaan. Als u de focus wilt verplaatsen, tikt u op een ander gedeelte van het scherm.

Zoekbalk 

Sommige Android-apparaten geven op het startscherm automatisch een zoekbalk weer. Hiermee kunt u rechtstreeks op internet zoeken zonder dat u een afzonderlijke app hoeft te openen. Als er geen zoekbalk op het startscherm van uw apparaat wordt weergegeven, kunt u deze toevoegen als widget (zie het gedeelte Widgets hieronder).

Meldingen

De statusbalk boven aan het scherm bevat meldingen. U kunt de meldingen openen door met twee vingers vanaf de bovenkant van het scherm omlaag te vegen. Veeg met twee vingers van beneden naar boven om het meldingenpaneel te sluiten.

Apps

Apps zijn kleine programma's waarmee specifieke taken worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de weersvoorspelling bekijken, naar muziek luisteren, e-mail verzenden of boeken lezen. Apps worden geopend via pictogrammen op uw scherm. Een voorbeeld op het startscherm is het Gmail-pictogram. Hiermee opent u de app Gmail.

Hieronder vindt u enkele tips voor het verkennen en gebruiken van apps:

  • Beweeg uw vinger over het scherm om te ontdekken welke apps zich op uw startscherm bevinden.
  • Als u een app wilt openen zodra de focus erop ligt, dubbelklikt u ergens op het scherm.
  • Als u alle apps op uw apparaat wilt verkennen, verplaatst u de focus naar het pictogram Apps en dubbeltikt u hierop.
  • Als u een app aan het startscherm wilt toevoegen, tikt u één keer op de app om de focus op de app te plaatsen. Vervolgens dubbeltikt u op de app en houdt u vast om de app op het startscherm te plaatsen.

Mappen 

Mappen zijn verzamelingen apps. Een Google Play-map bevat bijvoorbeeld een verzameling Google Play-apps, zoals Play Muziek, Play Boeken en Play Films. De mappictogrammen kunnen net als uw app-pictogrammen worden weergegeven op het startscherm. U kunt de map openen en vervolgens de app-pictogrammen in de map verkennen door uw vinger over het scherm te bewegen.

Widgets 

Uw startscherm kan widgets bevatten. Widgets zijn snelkoppelingen waarmee u extra snel informatie kunt opvragen of taken kunt uitvoeren. De widget Agenda geeft bijvoorbeeld uw agenda op uw startscherm weer zodat u zonder extra stappen de afspraken in uw agenda kunt bekijken.

Ga als volgt te werk als u een nieuwe widget wilt toevoegen:

  1. Tik met twee vingers op het startscherm en houd vast. Wanneer u 'Startscherm 1 van 1' hoort, bevindt u zich op het scherm waar u widgets kunt toevoegen.
  2. Onder aan het scherm vindt u de knop Widgets. Vervolgens kunt u dubbeltikken om deze knop te selecteren.
  3. Veeg naar rechts of links om de focus van de ene naar de andere widget te verplaatsen.
  4. Dubbeltik op de gefocuste widget om deze toe te voegen.