Bắt đầu sử dụng thiết bị Android bằng TalkBack

TalkBack là trình đọc màn hình của Google đi kèm với các thiết bị Android. Nhờ TalkBack, bạn có thể điều khiển thiết bị mà không cần nhìn vào thiết bị đó.

Quy trình thiết lập cho thiết bị tùy thuộc vào nhà sản xuất thiết bị, phiên bản Android và phiên bản TalkBack. Các trang trợ giúp này áp dụng cho hầu hết các thiết bị, nhưng bạn có thể thấy một số khác biệt.

Quan trọng: Bạn có thể sử dụng cử chỉ nhiều ngón tay:

  • TalkBack 9.1, trên điện thoại Pixel 3 trở lên (phiên bản mới nhất)
  • Trên một số thiết bị OEM khác
  • Kể từ tháng 3 năm 2021

Để tìm hiểu về TalkBack trên thiết bị Android, hãy xem các trang Trợ giúp sau:

Sử dụng phần hướng dẫn về TalkBack

Bạn có thể tìm hiểu thêm về TalkBack trên thiết bị của mình qua phần hướng dẫn về TalkBack. Trên thiết bị, khi bạn bật TalkBack lần đầu tiên, phần Hướng dẫn sẽ tự động mở ra.

Cách xem lại phần hướng dẫn:

  1. Mở trình đơn của TalkBack
    • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay (phiên bản Android R mới nhất trên điện thoại Pixel 3 trở lên và các thiết bị OEM khác, chẳng hạn như Samsung Galaxy): Hãy nhấn bằng 3 ngón tay hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải bằng một ngón tay.
    • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ một ngón tay (Trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải.
  2. Chọn Cài đặt TalkBack sau đó Hướng dẫn và trợ giúp.
  3. Chọn Hướng dẫn.

Để được trợ giúp thêm về TalkBack, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ người khuyết tật của Google.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính