Bắt đầu trên Android bằng TalkBack

TalkBack là trình đọc màn hình của Google đi kèm với các thiết bị Android. TalkBack cung cấp tính năng phản hồi bằng giọng nói để bạn có thể sử dụng thiết bị của mình mà không cần nhìn màn hình.

Bạn có thể tìm thấy các mẹo trong những trang trợ giúp bên dưới để bắt đầu sử dụng thiết bị Android của mình bằng TalkBack.

Lưu ý: Thiết lập của thiết bị tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nhà sản xuất thiết bị, phiên bản Android và phiên bản TalkBack. Thông tin trong các trang trợ giúp này sẽ áp dụng cho hầu hết các thiết bị, tuy nhiên, có thể bạn sẽ gặp một số khác biệt.