Thiết lập Android và TalkBack

Bạn có thể điều chỉnh thiết bị Android sao cho phù hợp với các nhu cầu và tùy chọn của bạn. Trang này mô tả một số cài đặt có thể cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng Android và TalkBack.

Bước 1: Tìm hiểu cách điều chỉnh các cài đặt của bạn

Thay đổi các cài đặt thường dùng trong Cài đặt nhanh

Bảng điều khiển Cài đặt nhanh có chứa một số cài đặt thiết bị thường dùng, chẳng hạn như chế độ trên máy bay, Bluetooth và âm lượng.

 • Khi thiết bị của bạn bị khóa: Vuốt hai ngón tay xuống từ đầu màn hình.
 • Khi thiết bị của bạn được mở khóa: Vuốt hai ngón tay xuống từ đầu màn hình, sau đó vuốt hai ngón tay xuống lần nữa.

Thay đổi tất cả các cài đặt trong ứng dụng Cài đặt

Bạn có thể mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt theo một số cách sau:

 • Trên Màn hình chính, dùng tính năng khám phá bằng cách chạm để tìm Ứng dụng, sau đó nhấn đúp để mở. Trong màn hình Ứng dụng, tìm Cài đặt và nhấn đúp để mở. Ứng dụng thường được liệt kê theo thứ tự trong bảng chữ cái.
 • Nếu đã bật tính năng "Ok Google" trên thiết bị, bạn có thể sử dụng lệnh thoại để mở ứng dụng Cài đặt. Bạn chỉ cần nói "Ok Google", chờ âm báo cho biết tính năng tìm kiếm bằng giọng nói đã hoạt động, sau đó nói "Mở ứng dụng cài đặt". Bạn có thể tìm hiểu cách bật tính năng "Ok Google" tại đây.
 • Trong bảng điều khiển Cài đặt nhanh được mô tả ở trên, hãy dùng tính năng khám phá bằng cách chạm để tìm mục Cài đặt, sau đó nhấn đúp để mở.

Sử dụng cảm biến vân tay để thay đổi nhanh tùy chọn cài đặt TalkBack

Tùy chọn này có sẵn trên các thiết bị chạy Android 8.0 trở lên có cảm biến vân tay.

Để thay đổi nhanh cài đặt TalkBack bằng cách sử dụng cảm biến vân tay trên thiết bị Android, bạn hãy bật Bộ chọn như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Hỗ trợ tiếp cận rồi chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Bộ chọn.
 4. Ở trên cùng, bật Bộ chọn.
 5. Tùy chọn: Thay đổi các cài đặt có sẵn trong Bộ chọn.

Để sử dụng Bộ chọn, bạn hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Trên cảm biến vân tay, hãy vuốt lên và xuống để chuyển đổi giữa các cài đặt TalkBack sau: Tốc độ nói, Độ chi tiết, Di chuyển, Giảm âm thanh.
 2. Trên màn hình cảm ứng, hãy vuốt lên và xuống để thay đổi giá trị cài đặt.

Bước 2: Điều chỉnh cài đặt Trợ năng

Các cài đặt sau đây có thể cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng TalkBack.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Trợ năng.
 3. Tìm và tắt tính năng Tự động xoay màn hình. Việc xoay màn hình có thể làm gián đoạn hoạt động phản hồi bằng giọng nói.
 4. Tìm và bật tính năng Nút nguồn kết thúc cuộc gọi. Khi cài đặt này được bật, bạn có thể nhấn nút nguồn của thiết bị để kết thúc một cuộc gọi.

Bước 3: Điều chỉnh cài đặt bàn phím

Để có trải nghiệm tốt nhất với TalkBack, bạn có thể cần phải điều chỉnh cài đặt bàn phím của mình. Đối với tiếng Anh, hãy sử dụng Bàn phím Google. Đối với các ngôn ngữ khác, bạn có thể cần một bàn phím khác.

Cách kiểm tra xem bạn đang sử dụng bàn phím nào:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Hệ thống, sau đó chọn Ngôn ngữ và phương thức nhập.
 3. Trong phần "Bàn phím và phương thức nhập", hãy chọn bàn phím ảo.

Để tải một bàn phím khác xuống, hãy truy cập vào Google Play.

Bước 4: Điều chỉnh cài đặt TalkBack

Cách mở cài đặt TalkBack:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Trợ năng, sau đó chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Xem lại và cập nhật bất kỳ cài đặt nào sau đây.

Lắc để bắt đầu đọc liên tục

TalkBack có cài đặt cho phép bạn đọc văn bản liên tục bằng cách lắc thiết bị của mình. Lối tắt này có thể hữu ích khi đọc tài liệu, email hoặc trang web dài.

Để thay đổi cài đặt này trong cài đặt TalkBack, hãy bật tính năng Lắc để bắt đầu đọc liên tục. Bạn có thể chọn trong một vài mức độ khác nhau: Rất nhẹ, Nhẹ, Trung bình, Mạnh và Rất mạnh. Bạn có thể thử hai hoặc ba cài đặt khác nhau để xem cài đặt nào phù hợp nhất với thiết bị và tùy chọn cá nhân của mình.

Một cách khác để đọc liên tục là mở menu ngữ cảnh chung bằng cách vuốt xuống rồi vuốt sang phải, sau đó chọn Đọc từ mục tiếp theo hoặc Đọc từ phía trên cùng. Hãy tìm hiểu thêm về menu ngữ cảnh chung và cục bộ.

Thay đổi âm lượng TalkBack

Android có các mức âm lượng khác nhau cho các nguồn âm thanh khác nhau. Để thay đổi âm lượng của TalkBack trong quá trình phát lại nội dung phương tiện, hãy đặt ngón tay trên màn hình cảm ứng và nhấn vào phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Thay đổi âm lượng của âm báo

Tùy thuộc vào loại công cụ chuyển văn bản thành giọng nói mà bạn đang sử dụng, bạn có thể cần phải điều chỉnh âm lượng của các âm báo trong TalkBack. Bạn có thể thay đổi âm lượng của âm báo trong mục Phản hồi khác bằng cài đặt Âm lượng. Ví dụ: nếu âm lượng của âm báo TalkBack quá lớn, thì bạn có thể giảm âm lượng xuống bằng 50% âm lượng của phương tiện.

Giảm âm thanh (tập trung vào âm thanh giọng nói)

Để tránh hiện tượng giọng nói của TalkBack bị lấn át bởi các nguồn âm thanh khác, chẳng hạn như nhạc hoặc video, bạn có thể bật tính năng giảm âm thanh trong cài đặt TalkBack. Khi cài đặt này được bật, âm lượng của âm thanh khác sẽ giảm khi TalkBack đang nói.

Tùy chọn: Thay đổi ngôn ngữ của TalkBack

Bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nói mà bạn cài đặt trên thiết bị.

Để cài đặt ngôn ngữ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở menu ngữ cảnh chung bằng cách vuốt xuống rồi vuốt sang phải. (Bạn có thể chọn một cử chỉ khác trong Cài đặt TalkBack).
 2. Chọn Cài đặt chuyển văn bản thành giọng nói
 3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt dữ liệu thoại.
 4. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách.
 5. Chọn điều khiển tải xuống.

Để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ trong khi sử dụng TalkBack, bạn có thể sử dụng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Mở menu ngữ cảnh chung bằng cách vuốt xuống rồi vuốt sang phải. Sau đó, chọn Ngôn ngữ.
 • Nếu bạn đang sử dụng bàn phím thực với thiết bị của mình, hãy nhấn phím Alt + Ctrl + L.
 • Gán Ngôn ngữ cho một cử chỉ. Sau đó, đi đến Cài đặt Talkback và chọn Cử chỉ.

Tìm hiểu về tất cả cài đặt TalkBack.