Tùy chỉnh chế độ cài đặt Android cho TalkBack

Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt của TalkBack như âm lượng hoặc phản hồi. Bạn cũng có thể chọn ngôn ngữ hoặc lượng nội dung TalkBack đọc cho bạn.

Quản lý chế độ cài đặt của bạn

Quản lý các chế độ cài đặt thường dùng trong trình đơn cài đặt nhanh

Bảng điều khiển cài đặt nhanh có các chế độ cài đặt thường dùng trên thiết bị như Wi-Fi, Bluetooth và chế độ trên máy bay.

Cách mở trình đơn cài đặt nhanh:

 • Khi thiết bị đang khóa: Từ đầu màn hình, hãy vuốt xuống bằng 2 ngón tay.
 • Khi thiết bị đã mở khóa: Để xem thông báo, từ đầu màn hình, hãy vuốt xuống bằng 2 ngón tay. Sau đó, để xem trình đơn cài đặt nhanh, hãy vuốt xuống lần nữa bằng 2 ngón tay.
Quản lý trong ứng dụng Cài đặt

Cách mở ứng dụng Cài đặt:

 • Từ Màn hình chính: Vuốt lên bằng 2 ngón tay. Trong màn hình ứng dụng, hãy dùng tính năng khám phá bằng cách chạm để tìm ứng dụng Cài đặt rồi nhấn đúp. Bạn cũng có thể sử dụng hộp tìm kiếm để tìm ứng dụng Cài đặt.
  • Các ứng dụng thường được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.
 • Với Trợ lý Google: Nếu bạn đã bật tính năng "Ok Google" trên thiết bị, hãy nói "Ok Google". Sau đó, nói "Mở ứng dụng Cài đặt".
 • Trong bảng điều khiển cài đặt nhanh: Dùng tính năng Khám phá bằng cách chạm để tìm ứng dụng Cài đặt rồi nhấn đúp.

Thay đổi âm lượng của tính năng Hỗ trợ tiếp cận

Âm lượng của tính năng Hỗ trợ tiếp cận sẽ điều chỉnh mức âm lượng giọng nói của TalkBack. Đây là một phần trong chức năng điều chỉnh âm lượng chuẩn của Android.

 • Cách thay đổi âm lượng giọng nói: Khi Talkback nói, hãy nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng. Nếu TalkBack hiện không nói, hãy giữ một ngón tay trên màn hình và nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.
 • Cách thay đổi âm lượng khi nội dung nghe nhìn đang phát: Khi nội dung nghe nhìn đang bật, các phím âm lượng sẽ điều chỉnh âm lượng của nội dung nghe nhìn. Để thay đổi âm lượng TalkBack, hãy đặt ngón tay trên màn hình cảm ứng rồi nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Tùy chỉnh chế độ cài đặt Hỗ trợ tiếp cận

Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt để tùy chỉnh trải nghiệm khi dùng TalkBack.

Tắt tính năng tự động xoay

Khi bạn tắt tính năng tự động xoay, hướng màn hình sẽ không thay đổi theo chuyển động của bạn.

 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Chọn Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Tìm và tắt tùy chọn Tự động xoay màn hình.
Sử dụng nút nguồn để kết thúc cuộc gọi

Với chế độ cài đặt này, bạn có thể kết thúc một cuộc gọi khi nhấn nút nguồn trên thiết bị.

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể không khóa được thiết bị bằng nút nguồn khi chế độ cài đặt này đang bật, chẳng hạn như khi bạn để điện thoại trong túi.

 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Chọn Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Tìm và bật tùy chọn Kết thúc cuộc gọi bằng nút nguồn.

Thêm bàn phím quốc tế

Trên Pixel, bạn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ thông qua Gboard. Tuy nhiên, bạn có thể cần một bàn phím khác để hỗ trợ ngôn ngữ khác. Tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ mà Gboard cung cấp.

Cách xem bàn phím bạn sử dụng:

 1. Trên thiết bị, hãy mở phần Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Chọn Hệ thống sau đó Ngôn ngữ và phương thức nhập.
 3. Trong phần "Bàn phím và phương thức nhập", hãy chọn tùy chọn Bàn phím ảo.

Để tải các ứng dụng bàn phím khác xuống, hãy truy cập vào Google Play.

Lưu ý: Bạn có thể bật bàn phím chữ nổi TalkBack cho tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Tìm hiểu thêm về bàn phím chữ nổi TalkBack.

Quản lý chế độ cài đặt của TalkBack

 1. Mở trình đơn TalkBack.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 2. Chọn Cài đặt TalkBack.
 3. Cập nhật bất kỳ chế độ cài đặt nào sau đây:

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cử chỉ dùng nhiều ngón tay trên điện thoại Pixel 3 trở lên (phiên bản mới nhất) và một số thiết bị OEM khác.

Thay đổi độ chi tiết

Chế độ cài đặt độ chi tiết kiểm soát lượng thông tin TalkBack cung cấp cho bạn. Với độ chi tiết cao, bạn sẽ nhận được nhiều phản hồi bằng giọng nói hơn, còn với độ chi tiết thấp, bạn sẽ nhận được ít hơn. Ví dụ: với giá trị đặt trước cao, các phím bạn nhập luôn được đọc. Với giá trị đặt trước thấp, các phím bạn nhập không được đọc.

 1. Chọn Độ chi tiết.
 2. Chọn một giá trị đặt trước: Cao, tùy chỉnh hoặc thấp.
  • Với giá trị đặt trước tùy chỉnh, bạn có thể chọn từng nội dung TalkBack đọc.
Thay đổi âm lượng phản hồi bằng âm thanh

Phản hồi bằng âm thanh là âm thanh ngắn mà bạn nhận được khi sử dụng thiết bị. Đây còn gọi là âm báo. Theo mặc định, âm lượng phản hồi bằng âm thanh được đặt ở mức 50% âm lượng giọng nói của TalkBack.

Cách thay đổi âm lượng phản hồi bằng âm thanh:

 1. Chuyển đến phần cài đặt TalkBack.
 2. Chọn Âm thanh và rung sau đó Âm lượng phản hồi bằng âm thanh.
 3. Chọn một âm lượng:
  • Phù hợp với âm lượng giọng nói
  • 75% âm lượng tiếng nói
  • 50% âm lượng giọng nói
  • 25% âm lượng giọng nói
Giảm âm thanh

Tính năng giảm âm thanh sẽ giảm mức âm lượng của nội dung nghe nhìn và âm thanh khác để có thể nghe rõ phản hồi bằng giọng nói của TalkBack. Tính năng giảm âm thanh được bật theo mặc định.

Cách bật hoặc tắt tính năng giảm âm thanh:

 1. Chọn Âm thanh và rung.
 2. Chọn Giảm âm thanh.
 3. Bật hoặc tắt tính năng Giảm âm thanh.
Đọc mật khẩu

Theo mặc định, TalkBack sẽ đọc các ký tự mật khẩu mà người khác có thể nghe thấy. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này để điện thoại không đọc ký tự trong các trường bảo mật, trừ khi bạn kết nối tai nghe.

Cách bật hoặc tắt chế độ cài đặt này:Chọn Đọc mật khẩu.

 • Khi tính năng Đọc mật khẩu đang bật: TalkBack sẽ đọc các ký tự mật khẩu khi bạn nhập.
 • Khi tính năng Đọc mật khẩu đang tắt: TalkBack sẽ chỉ đọc các ký tự mật khẩu khi bạn kết nối với tai nghe.

Thay đổi ngôn ngữ nói của TalkBack

Bạn có thể thêm hoặc thay đổi ngôn ngữ của thiết bị và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ chuyển văn bản sang lời nói.

Cách cài đặt ngôn ngữ:

 1. Mở trình đơn TalkBack.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 2. Chọn Cài đặt chuyển văn bản sang lời nóisau đó Ngôn ngữ.
 3. Chọn một ngôn ngữ.

Để chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi bạn dùng TalkBack, hãy sử dụng bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • Trình đơn TalkBack: Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay. Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay, hãy nhấn bằng 3 ngón tay. Sau đó, chọn Ngôn ngữ nói.
 • Cử chỉ: Để gán một cử chỉ cho lệnh “Thay đổi ngôn ngữ nói”, hãy mở phần cài đặt TalkBack rồi chọn Cử chỉ.
 • Bàn phím thực: Nhấn tổ hợp phím Alt + Ctrl + l.

Mẹo: Để mở trình đơn TalkBack bằng một cử chỉ khác, hãy chuyển đến phần Cài đặt TalkBack. Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt của TalkBack.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.