Android en TalkBack instellen

U kunt uw Android-apparaat aanpassen zodat het aansluit op uw behoeften en voorkeuren. Op deze pagina wordt beschreven met welke instellingen u uw gebruikerservaring met Android en TalkBack kunt verbeteren.

Stap 1: Uw instellingen aanpassen

Algemene instellingen wijzigen via 'Snelle instellingen'

Het venster 'Snelle instellingen' bevat enkele algemene apparaatinstellingen, zoals de vliegtuigmodus, Bluetooth en het volume.

 • Wanneer uw apparaat is vergrendeld: veeg met twee vingers van de bovenkant van het scherm naar beneden.
 • Wanneer uw apparaat is ontgrendeld: veeg met twee vingers van de bovenkant van het scherm naar beneden en herhaal dit.

Alle instellingen wijzigen via de app Instellingen

De app Instellingen Instellingen-app kan op verschillende manieren worden geopend:

 • Op het startscherm kunt u verkennen via aanraking om Apps te vinden en erop dubbeltikken om dit te openen. Ga in het scherm Apps naar Instellingen en dubbeltik om dit scherm te openen. Apps worden meestal in alfabetische volgorde weergegeven.
 • Als u 'Oké Google' heeft ingeschakeld op uw apparaat, kunt u spraakopdrachten gebruiken om de app Instellingen te openen. Zeg 'Oké Google', wacht op de toon die aangeeft dat de functie voor gesproken zoekopdrachten is geactiveerd en zeg vervolgens 'Open instellingen'. Meer informatie over het inschakelen van 'Oké Google'.
 • Ga naar het deelvenster 'Snelle instellingen' zoals hierboven beschreven, verken via aanraking om Instellingen te zoeken en dubbeltik erop om dit scherm te openen.

De vingerafdruksensor gebruiken om de TalkBack-instellingen snel te wijzigen

Deze optie is beschikbaar op apparaten met een vingerafdruksensor met Android 8.0 of hoger.

Als u de TalkBack-instellingen snel wilt wijzigen via de vingerafdruksensor op uw Android-apparaat, schakelt u de kiezer in.

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Selecteer Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Selecteer Instellingen en vervolgens Kiezer.
 4. Selecteer bovenaan Kiezer.
 5. Optioneel: Wijzig welke instellingen beschikbaar zijn in de kiezer.

U gebruikt de kiezer als volgt:

 1. Veeg omhoog en omlaag over de vingerafdruksensor om te schakelen tussen de volgende TalkBack-instellingen: Spreeksnelheid, Niveau van uitgebreidheid, Navigatie en Audiovolume verlagen.
 2. Veeg omhoog en omlaag op het touchscreen om de waarde van de instelling te wijzigen.

Stap 2: De instellingen voor Toegankelijkheid aanpassen

Via de volgende instellingen kunt u uw ervaring met TalkBack verbeteren.

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Selecteer Toegankelijkheid.
 3. Zoek naar Scherm automatisch draaien en schakel de functie uit. Als het scherm wordt gedraaid, kan de gesproken feedback worden onderbroken.
 4. Zoek naar Aan/uit-knop beëindigt gesprek en schakel dit in. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u op de aan/uit-knop van uw apparaat drukken om een gesprek te beëindigen.

Stap 3: De toetsenbordinstellingen aanpassen

Voor optimale TalkBack-functionaliteit moet u wellicht uw toetsenbordinstellingen aanpassen. Gebruik voor Engels het Google-toetsenbord. Voor andere talen heeft u mogelijk een ander toetsenbord nodig.

Ga als volgt te werk om te controleren welk toetsenbord u gebruikt:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Selecteer Systeem en vervolgens Taal en invoer.
 3. Controleer bij 'Toetsenbord en invoer' het virtuele toetsenbord.

Ga naar Google Play als u een ander toetsenbord wilt downloaden.

Stap 4: De TalkBack-instellingen aanpassen

Ga als volgt te werk om de TalkBack-instellingen te openen:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Selecteer Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Selecteer Instellingen.
 4. Bekijk en update de volgende instellingen.

Schudden voor doorlopend lezen

TalkBack beschikt over een instelling waarmee u tekst doorlopend kunt lezen door uw apparaat te schudden. Deze snelkoppeling kan handig zijn om een lang document, e-mailbericht of lange webpagina tot het einde te lezen.

Als u deze instelling wilt wijzigen in de TalkBack-instellingen, schakelt u Schudden voor doorlopend lezen in. U kunt kiezen uit verschillende intensiteitsniveaus: Erg zacht, Zacht, Normaal, Hard en Erg hard. U kunt twee of drie verschillende instellingen uitproberen om te bepalen wat het best voor uw apparaat werkt en waar uw voorkeur naar uitgaat.

Een andere manier om doorlopend te lezen, is het algemene contextmenu openen door omlaag en dan naar rechts te vegen. Selecteer vervolgens Lezen vanaf volgend item of Lezen vanaf boven. Meer informatie over de algemene en lokale contextmenu's.

Volume voor TalkBack wijzigen

Android gebruikt verschillende volumeniveaus voor verschillende audiobronnen. Als u het volume van TalkBack tijdens het afspelen van media wilt wijzigen, plaatst u een vinger op het touchscreen en drukt u op de toetsen voor het verhogen of verlagen van het volume.

Volume van een earcon wijzigen

Afhankelijk van de gebruikte engine voor tekst naar spraak, is het mogelijk dat u het volume van de TalkBack-earcons moet aanpassen. U kunt het volume van de earcons wijzigen in 'Overige feedback', via de instelling Geluidsvolume. Als het volume van de TalkBack-earcons bijvoorbeeld te luid is, kunt u het geluidsvolume instellen op 50% van het mediavolume.

Audiovolume verlagen (spraakaudio centraal)

Als u ervoor wilt zorgen dat het TalkBack-spraakvolume nooit wordt overstemd door andere audiobronnen, zoals muziek of video's, kunt u de optie 'Audiovolume verlagen' inschakelen in de TalkBack-instellingen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het volume van andere audiobronnen verlaagd wanneer TalkBack spreekt.

Optioneel: Taak voor TalkBack wijzigen

U kunt schakelen tussen de talen voor tekst-naar-spraak die u op uw apparaat installeert.

Ga als volgt te werk om talen te installeren:

 1. Open het algemene contextmenu door naar beneden en vervolgens naar rechts te vegen. (U kunt een ander gebaar kiezen via de TalkBack-instellingen.)
 2. Selecteer Instellingen voor tekst-naar-spraak
 3. Selecteer Instellingen en vervolgens Spraakgegevens installeren.
 4. Selecteer een taal in de lijst.
 5. Selecteer de downloadoptie.

Als u wilt schakelen tussen talen tijdens het gebruik van TalkBack, kunt u een van deze opties gebruiken:

 • Open het algemene contextmenu door naar beneden en vervolgens naar rechts te vegen. Selecteer Talen.
 • Als u een fysiek toetsenbord bij uw apparaat gebruikt, drukt u op Alt + Ctrl + L.
 • Wijs de optie Talen toen aan een gebaar. Ga naar Instellingen voor TalkBack en selecteer Gebaren.

Meer informatie over alle TalkBack-instellingen